Willem Wouters , * ±1632 , ~Lexmond 1-1633 .
Zoon van Wouter Willems en Adriaantje Claasdr .


x ±1655
    Fijgje Willems , * ±1635 .
Kinderen:
 1. Claes Willems , *Lexmond ±1655 .

  x Benschop 26-8-1677   Cornelia Willems , *Benschop ±1655 .

  3 kinderen


 2. Paulus Willems , * 1661 , ~Lexmond 27-10-1661 .
   Doopget. Neeltje Pieters.


 3. Adriaantge Willems , * 1669 , ~Lexmond 16-5-1669 .
  Adriaantge Willems trad op als getuige bij de doop van Paulus Claasz (Poulis Klaesz) (?) .

   Geertie Aerts Streef was op 3-7-1705 in Lexmond getuige bij de doop van Wouter, zoon van Huijbert Janse Hoogendoorn, won. Lexmond, en zijn vrouw Ariaantie Willems.

  x ?   Huijbert Janse Hoogendoorn .

  2 kinderen


 4. Wouter Willems (Wouwter Willemse) , * ±1674 , ~Lexmond 24-1-1675 .
   Doopget. Annigje Ariens.

   Wouter trouwde Geertje Aarts Streef, dochter van Aart Aarts Streef en Fijgje Willems. Geergje was gedoopt op in 1663 in Meerkerk.

   Op 1-5-1710 in Lakerveld compareerde Wouter Willems, wonende op Lakerveld, en transport aan Aart Aarts Streef, den jonge.
   Op 8-5-1710 in Lakerveld compareerde Wouter Willems, wonende op Lakerveld, en transport aan Aart Aarts Streef den oude en Haasje Dircks, echteluijden.

   Op 10-9-1711 in Lakerveld compareerden
   - Haesje Ooscamp, weduwe van Aart Aarts Streef, tereenre, ende
   - Arien Streef, Aart Streef den jonge, Arien Leenderts Kersbergh als man en voocht van Hilligje Aarts Streef, Wouter Willems als man en voocht van Geertje Aarts Streef, alle tesamen als erfgenamen van Aart Aartsz Streeff, zaliger, ter anderezijde;
   waarna een verdeling van de erfenis volgde.

  x ±1704   Geertje Aarts (Geertien Aerts) Streef , * 1678 , ~Meerkerk 19-12-1678 .
      Dochter van Aart Aarts (Aart Aarts den Oude) Streef en Emmichie Jans .
   Kinderen o.a. Jan, Gijsbert, Arie, Jannighje, Emmighje en Claas.
   Get. Lijsje Dircks.

   Op 16-1-1712 in Lexmond comp. Haasje Dircks Oskamp, weduwe van Aert Aerts [de oude] Streef, voor eene helfte, en Arien Streef, Aert [Aerts de jonge] Streef, Arien Leenderts Karsberch man en voocht van
   Hillichje [Aerts] Streef en Wouter Willems in huwelijk hebbende Geertje Streef, voor de
   weder helfte, en zij doen een transport.

   Geertie Aerts Streef was op 3-7-1705 in Lexmond getuige bij de doop van Wouter, zoon van Huijbert Janse Hoogendoorn, won. Lexmond, en zijn vrouw Ariaantie Willems.

   Geertien Aerts trad op als getuige bij de doop van Wouter Huijberts Hoogendoorn .

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.