Mels Jansz Aartoom , *’s-Gravendeel ±1608 , † 1-1651, [] ’s-Gravendeel 19-1-1651.
Zoon van Jan Andriessen Aartoom en Jannigje Pieters de Vries .


x <1631
    Maertgen Ariens .    

x ±1635
    Lijsbeth Coene in ’t Velt , * ±1615 , † 11-1707, [] ’s-Gravendeel 8-11-1707.

RECHTSBOVEN: Handtekening van Mels Jansz

Kinderen:
 1. Jannigje Melsse Aartoom .

   Jannigje was gehandicapt en overleed jong.


 2. Jan Melsse (Jan Mels) Aartoom , *’s-Gravendeel ±1635 , † ’s-Gravendeel ±1695 .
   Overleden in de periode 1692-1698.
   Geboren vóór 1638.

  x ’s-Gravendeel ±1660   Bastiaantje Hendricx van der Linden , * ±1626 , † ’s-Gravendeel >1714.
      Dochter van Hendrik Reijne van der Linden en Neeltje Bastiaans ( Naaktgeboren) .

  3 kinderen


 3. Willem Melsen Aartoom , *’s-Gravendeel <1637 , † ±1708 .

  x <1671   Lijntje Damisse Vroegindeweij .

  5 kinderen


 4. Koen Melschen Aartoom , *’s-Gravendeel <1639 , † 1666 .

   Koen trouwde met Helena Jansdr. Visscher, wed. van Arij Willems Vroman, dochter van Jan Cornelis Visser en Elijsabeth Leenderts. Helena hertr. te Puttershoek in 1667 met Jacob Cornelisse de Jong.

   Koen had een dochter Lijsbeth Koene, geb. ca. 1664, die op 4-5-1692 in Dordrecht trouwde met Hendrik Jacobse de Baet, zoon van Jacob Hendrikse de Baet en Aeltje Hendricx van der Linden. Lijsbet Koene Aartoom werd op 6-7-1708 in ’s-Gravendeel vermeld bij de verdeling van de erfenis van Lijsbet Koene [in ’t Velt], laest wed. van Jan Ariens Verdonk.

   Koen Melschen Aertoom werd in 1661 gedagvaard door de Hage Vierschaar van Strijen wegens het molesteren van belastingambtenaar Pieter Jacobse Crevecour "met openbaere aggressie ende gewelt van de dijk te werpen waerover is ontstaan dat syn voet is uyt de coot ofte ontledigh geworden".

  x ±1664   Helena Jans Visscher .
      Dochter van Jan Cornelis Visser en Elisabeth Leenderts (Lijsbeth Leenders) .

   In moest Koen Melschen Aertoom als borg voor zijn zwager Cornelis Janse Visser een boete betalen en gijzelrecht voldoen.

  1 kinderen


 5. Pieter Melsen Aartoom , *’s-Gravendeel <1645 , † 1-1703 , [] ’s-Gravendeel ±16-1-1703.
  Get. bij de overl. aangifte: Mels Pieters Aartoom .
  Pieter Melsen trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Annigje Aartoom , de overlijdensaangifte van Neeltje Rochusse Visser .
   "Den 16 januarij 1703 ontfanten van Mels Pieterse Aertoom drie guldens voor regt van begraven van sijn vader, genaemt Pieter Melsen Aertoom, aangevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."
   Beroep: Herbergier en schepen.

  x <1676   Neeltje Rochusse Visser , * ±1645 , † 1698, [] ’s-Gravendeel ±4-4-1698.
      Dochter van Rochus Jansz Visser en Annigje Stoffels .
   "Den 4 april 1698 ontfangen van Pieter Melse Aertoom woonende alhier, voort regt van begraven van sijn vrouw, genaemt Neeltje Rocus Visser, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden."

   Dochter van Rochus Jans Visser en Annigje Stoffels.

   Get. bij de overl. aangifte: Pieter Melsen Aartoom .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.