Willem Melsen Aartoom , *’s-Gravendeel <1637 , † ±1708.
Zoon van Mels Jansz Aartoom en Lijsbeth Coene in ’t Velt .


x <1671
    Lijntje Damisse Vroegindeweij .
Kinderen:
 1. Pietertje Willems Aartoom , † >1725 .

  x ±1705   Gerrit Janse de Ruijter , † >1726.
   Gerrit en Pietertje woonden in 1714 in de Bevershoek te ’s-Gravendeel. In februari 1722 vertrokken zij naar Aalst.

   ’s-Gravendeel, akte van uitkoop dd. 9-2-1705: Gerrit de Ruijter, wedr. van Neeltje Teunisse van Ham, had 3 minderjarige kinderen en zou binnenkort gaan hertrouwen.

   ’s-Gravendeel, 6 julij 1708: Compareerde Arij Pleunen Droogendijk, Coen Willemse Aert Oom, Gerrit de
   Ruijter in huwelijk hebbende Pietertje Willems Aertoom, Arie Danielse de Ruijter getrout hebbende Lijsbet Willems Aertoom, Lijntje Jans Aertoom, Lijsbet Aertoom, Mels
   Aertoom, en Arij Wouterse Vroman, als voogt over de minderjarige kinderen van Willem Mels Aertoom, Jan Mels Aertoom, Lijsbet Koene Aertoom, Mels Willems
   Aertoom, van Neeltje Jans Aertoom en de kinderen van Ariaentje Jans Verdonk, alls Erfgen: van Lijsbet Koene, Laest wed van Jan Ariens Verdonk, de welke met
   Eede hebbe verclaert dat de voorn: Lijsbet Koene in den jare 1702 geen duijsent gl. gegoet was, en hare boedel tegenwoordig geen 1000 gl gegoet te sijn.

   Gerrit Janse de Ruijter was in Aalst rond 1725 als heler betrokken bij diefstallen van Coen Willems Aertoom, broer van Gerrit’s tweede vrouw, Pietertje Willems Aertoom.
   Archief Hoge Vierschaar Strijen, 26-11-1725: "Dat hij gevange met Huich van der Stel en Aartie van Driel haver heefft gestolen van Bastiaan van der Linde, en die gebragt hebben bij Gerrit de Ruyter, die altyt sijn portie daarvan hat, en de rest kogt."


 2. Mels Willems Aartoom , *’s-Gravendeel <1668 , † <1701 .

  x <1691   Dirckje Ingens Stooker , [] ’s-Gravendeel 5-10-1719.

  4 kinderen


 3. Lijsbet Willems Aartoom , * ±1680 , [] ’s-Gravendeel 11-1-1742.

  x ±1705   Arie Dane Ruijter , [] ’s-Gravendeel 5-5-1757.

  6 kinderen


 4. Coen Willemse Aartoom , *’s-Gravendeel ±1683 , † Strijen 6-12-1725 (opgehangen) .
   Coen werd in Strijen opgehangen na een veroordeling wegens een reeks diefstallen en inbraken in de periode 1709-1723. Zijn medeplichtigen waren Huich van der Stel, Jacob Corsse Moockhouck en Aertie van Driel ("Aartie Lieve"). Als helers traden op: Coen’s zwager, Gerrit Janse de Ruijter, Leendert van Gemert, de vrouw van Jan van Rossum en de vrouw van Koen Jans van Strijen. Huich van der Stel hing zich op in zijn cel op 21-11-1725, na verhoor onder foltering.
   Zie: "Gens Nostra" 1980 en 1982.
   In het requisitoir van 26-11-1725 staat hij omschreven als "Koen Willems Aartoom, geboortig van ’s-Gravnedeel, oud 42 jaren".

   Coen Willemse Aert Oom, ook "Koentie van Beek" genoemd.

   Coen werkte in 1716 mee aan het uitdiepen van het Spui. In 1719 werkte hij mee aan de ophoging van de dijk bij Numansdorp.

   Na diefstal van een tonnetje boter, zette hij het lege tonnetje op de stoep van zijn rijke neef Mels Aertoom, die schepen was.
   Beroep: Polderwerker van 1716 tot 1719

  x   NN. van Beek .
   Coen trouwde een Van Beek. Hun zoon Matthijs zou later trouwen met zijn nicht Pieternel Ariens de Ruijter.

  3 kinderen


 5. Jan Willems Aartoom , * ±1685 , [] Ridderkerk 14-10-1761.

   Van Jan Willems Aerdoom stamt de Ridderkerkse tak van de familie Aartoom.

  x Ridderkerk 24-7-1712   Marijtje Pieters Ruijter , * 1685 , ~Ridderkerk 6-2-1685 , † Ridderkerk 6-2-1761.
   Zij hadden nakomelingen in Ridderkerk.

   Marijtje Pieters trad op als getuige bij de doop van Jan Willemse Aartoom .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.