Bastiaen Cornelisz Alblas , † 1598.
Zoon van ? .


x
    Maritgen , † <8-5-1624.
Kinderen:
 1. Willem Bastiaens Alblas , † ±1632 .
   Overleden tussen 14-10-1631 en 6-4-1633.

   Willem was bouwman te Langerak.
   In 1609-10 was Willem schepen van Langerak.

  x ±1587   Neeltgen Dircx , † <14-10-1631.
   Kinderen: Cornelis, Dirck, Annitgen, Maritgen, Neeltgen, Susanna, Hendrickgen, Ariaentgen en Niesgen.
   Zie: http://home.kpn.nl/alblas999/Alblas1.htm.

  9 kinderen


 2. Cornelis Bastiaensz Alblas den Ouden , * ±1570 , † ±1641 .
   Overleden tussen 29-5-1641 en 31-3-1642.

   Cornelis Bastiaensz Alblas den ouden was bouwman. Hij was schepen van Langerak in de periodes 1617-1619 en 1622-1639. In 1626 was hij waarsman en in 1627 gesubtitueerd schout van Langerak.

   Op 30-5-1641 testeert Cornelis Bastiaensz. Alblas, ziek. Hij noemt o.a. zijn oudste dochter Hendrickje.

   Gijsbert Maertensz., als man en voogd van Hendrickje Cornelisdr. Alblas, en Adriaen Petersz. Verhoeck, als man en voogd van Maritgen Cornelisdr. Alblas, beiden dochters van Cornelis Bastiaensz. Alblas zaliger, maken op 21-3-1642 een verdeling van de nagelaten landerijen. Gijsbert Maertensz. verkrijgt o.a. 2 morgen 1½ hond land in een weer van 13 morgen, waar Cornelis Bastiaensz. Alblas woonde en is overleden.

  x   NN. Cornelisdr. , † <29-5-1641.
   Cornelis had 3 dochters bij de dochter van Cornelis Thonisz en Lijntje Goris.

   Zij was een dochter van Cornelis Thonisz en Lijntje Goris. Haar naam is onbekend.

  3 kinderen


 3. Cornelis Bastiaensz Ablas de Jonge (Cornelis Joosten) , * >1570 , † <25-12-1642 .
   Overleden tussen 6-3-1627 en 25-12-1642.

   Hij was bouman te Langerak.

  x   Annitgen Joosten , † >6-7-1662.
   Kinderen: Maritgen en Bastiaen (1614), die watermolenaar was.

   Annitgen Aerts/Joosten.

   Op 25-12-1642 verklaren Andries en Adriaen Bastiaensz. Alblas en Bastiaen Cornelisz. ’de Jonge’, zoon van Cornelis Bastiaensz. Alblas, mede namens zijn moeder Annitgen Joosten, en zijn zuster Maritgen Cornelisdr., ter eenre, en Gijsbert Maertensz., als man en voogd van Hendrickje Cornelisdr. Alblas, ter andere zijde, dat zij op 8-8-1609 van Dirck van Looscaent, nomine uxoris, hebben gekocht de rechte helft van een weer van 13 morgen, waarin een leend van 1½ morgen 1 roede land, waarvan Gijsbert Maertensz. de rechte helft heeft uit de erfenis door het overlijden van de vader van zijn vrouw.

  2 kinderen


 4. Adriaen Bastiaensz Alblas , * ±1580 , † Langerak ±1662 .

  x   Maritgen Thonis de Heer , * ±1590 , † Langerak 1663.

  9 kinderen


 5. Andries Bastiaens Alblas , * ±1580 , † <3-10-1669 .
   Overleden tussen 2-1-1663 en 3-10-1669.

   Andries was bouman en schepen (1610-1614) te Langerak.

   Op 25-12-1642 verklaren Andries en Adriaen Bastiaensz. Alblas en Bastiaen Cornelisz. ’de Jonge’, zoon van Cornelis Bastiaensz. Alblas, mede namens zijn moeder Annitgen Joosten, en zijn zuster Maritgen Cornelisdr., ter eenre, en Gijsbert Maertensz., als man en voogd van Hendrickje Cornelisdr. Alblas, ter andere zijde, dat zij op 8-8-1609 van Dirck van Looscaent, nomine uxoris, hebben gekocht de rechte helft van een weer van 13 morgen, waarin een leend van 1½ morgen 1 roede land, waarvan Gijsbert Maertensz. de rechte helft heeft uit de erfenis door het overlijden van de vader van zijn vrouw.

  x <16-6-1619   Ariaentgen Thonis de Heer , † Langerak 1-11-1669, [] Langerak 11-11-1669.
      Dochter van Thonis Cornelisz de Heer en Annitge Dircks .
   Kinderen o.a. Cornelis en Hendrickgen.
   Ariaentgen Thonis de Heer (weduwe van Andries Alblas), laat verscheidene kinderen na.

   Andries Bastiaens Alblas, man en voogd van Adriaentgen Thonis (de Heer).

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.