Huijch Vastersz van Ardennen , * ±1550 , † Molenaarsgraaf 22-4-1612.
Zoon van Vastert Cornelisz (van Ardennen) en Ariaentge Arie Anthonis Sonderland .


× ±1575
    Annetge Claesse , † <8-1610.
Kinderen:
 1. Lijntgen Huijgen van Ardennen , † >1644 .

  × ±1610   Adriaen Lenaerts Verheul , † Ottoland 5-1631.

  × Ottoland 14-5-1631   Cornelis Pieters .

  6 kinderen


 2. Heijltgen Huijchen van Ardennen , † 29-7-1623 , [] Molenaarsgraaf .

   Heijltgen Huijgen Vasserts van Ardennen.

   Op 7-3-1630 is Rekening en bewijs gedaan bij Vastert Huijgensz als voogd van de nagelaten weeskinderen van zalgr. Heijndrick Ghijsbertsz in bijwesen van Antonis Pouwelsz mede voogd en Ghijsbert Hendricksz.

   Op 20-9-1633 is Rekening en bewijs gedaan bij Vastert Huijgensz in qualiteit als voogd van de nagelaten weeskinderen van Heijndrick Ghijsbertsz in bijwesen van Antonis Pouwels voogd, Antonis Adriaansz Spruijt, gehuwd met Annetge Hendricks, Cornelis Claasz, gehuwd met jonge Annetge Hendricks, en Neeltge Hendricks.
   "Hier leid begraven Heiltien Huigendr., de huisvrouw van Hendrick Ghijsbertse, sterff den 29 julij anno 1623."

  ×   Heijndrick Gijsbertsz , † <4-1630.
   Kinderen: Annetge Hendricks de Oude, Jonge Annetge Hendricks, Neeltge Hendricks en Ghijsbert Hendricks.

   Op 12-7-1610 Comp.
   - Huijg Vastersz (x Annegen Claasdr), ter eenre, en
   - Adriaan Leendertsz gehuwd met Lijntgen Huijgens,
   - Heijndrick Ghijsberts gehuwd met Heijltgen Huijgens,
   - Vas Huijgens voor hem selven,
   - Adriaan Adriaansz als bestorven bloetvoogd van de nagelaten weeskinderen van Antonis Adriaansz sijn overleden broeder zalgr. gehuwd geweest met Adriaantgen Huijgen, geass. met Ghijsbert Jaspers haar gecoren voogd;
   Zij maakten een vertigting en boedelscheidinge, Huijg Vastersz krijgt de hofstede groot 16 mergen 2 hond etc. en ¼ part van een weer van 8 mergen 1 hond genoemd "het Koeijweer".

   Op 7-3-1630 is Rekening en bewijs gedaan bij Vastert Huijgensz als voogd van de nagelaten weeskinderen van zalgr. Heijndrick Ghijsbertsz in bijwesen van Antonis Pouwelsz mede voogd en Ghijsbert Hendricksz .
   Op 16-6-1631 is Rekening en bewijs gedaan door Vastert Huijgen vanwegen de weeskinderen van Hendrick Ghijsberts en Heijltgen Huijgen, present Antonis Pouwels als voogd van Ghijsbert Hendricksz en Annechgen
   Hendricks.
   Op 27-7-1632 Comp. Vastert Huijgensz als voogd beneffens Antonis Pouwelsz van de weeskinderen van Hendrick Ghijsbertsz en Heijltgen Huijgens, rekening en bewijs gedaan in bijwesen van Ghijsbert Hendricksz en Antonis Adriaansz Spruijt gehuwd met Annetgen Hendricksdr.

  4 kinderen


 3. Vastert Huijgensz (Vas Huijgensz) van Ardennen , † Molenaarsgraaf 7-2-1636 .

   Vastert Huijensz. woonde in Molenaarsgraaf. In 1621 was Vastert Huijgensz van Ardennen waarsman. In 1633 was hij heemraad.

   Op 14-5-1618 verkocht Vas aan Jacob Jansz. won. te Over-Slingeland: een huis en hofstand met griend en weiland, gelegen op Leerbroek in Reijerscoop, in 2 percelen, groot 8 morgen, strekkende van de halve Voordijk tot de Geerdijk toe.
   Vastert Huijgensz van Ardennen, wonende Molenaarsgraaf, verkoopt op 14-5-1618 8 mergen land gelegen op Leerbroek in Reijerscoop. Hij krijgt
   procuratie op 27-3-1620 om land te transporteren.

   Op 1-5-1621 Comp. Vastert Huijgensz en Jan Adriaansz waarsluijden tot Molenaarsgraaf, i.v.m. de molen.

   Als bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Heijrick Ghijsbertsz zaliger, kocht Vastert Huijgensz., won. te Molenaarsgraaf, land naast het Backersweer op 24-5-1628.

   Op 16-6-1631 is Rekening en bewijs gedaan door Vastert Huijgen vanwegen de weeskinderen van Hendrick Ghijsberts en Heijltgen Huijgen, present Antonis Pouwels als voogd van Ghijsbert Hendricksz en Annechgen
   Hendricks.

   Zie ook "Ons Voorgeslacht" 1989.
   Functie: Schepen van 1633 tot 1633
   Begraven in de kerk te Molenaarsgraaf: "Hier leijt begraven Vastert Huijgen soon van Aardennen, sterf den 7 februarij anno 1636".

  ×   Dingena Huijgens (Dinge Huijgen) .

   Mogelijk had Dingena een broer Andries Huijg Andriesse te Nouland, zoon van Huijch Andries.

  5 kinderen


 4. Adriaentgen Huijchgen van Ardennen .

  ×   Antonis Adriaensz , † <12-7-1610.
   Zij hadden kinderen.

   Op 12-7-1610 Comp.
   - Huijg Vastersz (x Annegen Claasdr), ter eenre, en
   - Adriaan Leendertsz gehuwd met Lijntgen Huijgens,
   - Heijndrick Ghijsberts gehuwd met Heijltgen Huijgens,
   - Vas Huijgens voor hem selven,
   - Adriaan Adriaansz als bestorven bloetvoogd van de nagelaten weeskinderen van Antonis Adriaansz sijn overleden broeder zalgr. gehuwd geweest met Adriaantgen Huijgen, geass. met Ghijsbert Jaspers haar gecoren voogd;
   Zij maakten een vertigting en boedelscheidinge, Huijg Vastersz krijgt de hofstede groot 16 mergen 2 hond etc. en ¼ part van een weer van 8 mergen 1 hond genoemd "het Koeijweer".


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.