Geertruijt (Treuijtgen Pieters) Arijswager , * 1587 , ~Ridderkerk 28-3-1587 , † ±1627.
Dochter van Pieter Adriaensz Arijswager en Maertge Segeren (Marijtijen Segers) .
Get. bij de doop: Elisabeth Jans (Lijsken Jans) en Neeltijen Willemsdr .


x Ridderkerk 7-6-1609 (otr Ridderkerk 10-5-1609)
    Adriaen Pleunen Hermansz (Adriaen Pleunenz den Jongen) van Noort , † ±1666.
Kinderen:
 1. Lijsbeth Ariens van Noort , * 1610 , ~Rijsoord (ZH) 28-2-1610 , † <12-1665 .
   Overl. tussen 29-10-1657 en 20-11-1665.

  x Rijsoord (ZH) 24-7-1633   Abraham Hendricxz Verhouven , * <1607 , † <7-5-1667.
      Zoon van Heijndrick Gerritsz Verhouven en Lijsbeth Simonsdr .
   Otr. op 26-6-1633 in Poortugaal.
   Hij was j.g. van Barendrecht. Zij was j.d. van Rijsoord.

  1 kinderen


 2. Pieter Arien Pleunen van Noort , *Rijsoord (ZH) 1612 , ~Rijsoord (ZH) 9-3-1612 , † ±1682 .

  x Ridderkerk 31-12-1651   Ariaantje Jacobs Vinck , * 1631 , ~Ridderkerk 31-8-1631 , † <6-1665.

  4 kinderen


 3. Pleun Arijensz (Ploen Ariensz) van Noort , * 1613 , ~Rijsoord (ZH) 18-8-1613 , † ±1679 .

   Ploen Ariensz van Noort woonde in 1648 aan de Molendijk onder Ridderkerk.

   Te Ridderkerk op 5-1-1662 wordt bij notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp een machtiging opgesteld: Pleun Arijensz van Noort, waarsman van oud Reijerwaard, Pieter Arijensz van Noort, waarsman van nieuw Reijerwaard en Wouter Jacobsz ’t Hoen, gaarmeester van de verpondingen in Ridderkerk, machtigen Sr. Govert de With, notaris te Dordrecht, om voor hen proces te voeren inzake penningen die hen toekomen van Jan Henricxsz in ’t Velt wonende te Ridderkerk.

   Pleun Ariensz van Noort uit Ridderkerck, compagnon van Jan Pietersz, heeft 1000 gld geleend van Eeuwout Jacobsz, secretaris van Crimpen op Dijssel. Pieter Ariensz van Noort uit Ridderkerck, zijn broer, staat borg op 21-4-1665 in Rotterdam.

   Rijsoord, 31-3-1669:
   Jan Pietersz, bejaarde vrijer, benoemt Geertruijt Pleune, de nagelaten dochter van zijn zuster Maritie Pieters, verwekt door Pleun Ariensz, tot zijn erfgenaam. Aan de nagelaten kinderen van zijn broers en zuster, t.w. de kinderen van Cornelis Pietersz, Aert Pietersz en Ariaentie Pietersdr, dient zij (of haar voogd) uit te keren 6 gulden en 6 stuivers. De nagelaten kinderen van zijn halfzusters en -broers, t.w. van Pieter Pietersz, Arijs Pietersz, Bastiaen Pietersz, Neeltie Pietersdr en Ingetie Pietersdr krijgen 3 gulden en 3 stuivers, tezamen 15 gulden en 15 stuivers. Aan de diaconie Armen van Ridderkerk dient drie maanden na het overlijden van de testateur te worden uitgekeerd 150 carolus gulden. Als voogd over Geertruijt Pleune en executeur van zijn laatste wil benoemt hij Pleun Arijensz van Noort, zijn zwager.

   Op 18-7-1673 kocht Pleun Arijensen van Noort een bloktiende in de polder Donkersloot.

   Op 14-6-1675 assisteerde Pleun Ariensen van Noort, hoogheemraad in Ridderkerk, zijn dochter Geertruij, bejaarde jongedochter, wonende onder Ridderkerk, bij haar te Dordrecht opgemaakte akte van huwelijkse voorwaarden met Cornelis Hendricxs de Ridder, bejaarde jongeman, wonende in Tienhoven onder het Land van Vianen.

   Rijsoord, 16 juni 1675:
   Cornelis Hendricxsz de Ridder, bejaarde jongeman wonende in Tienhoven onder ’t land van Vianen, toekomstige bruidegom geassisteerd door Dirck Hendricxsz de Ridder - zijn broer, wonende in Lopik, ter ene en Geertruijt Pleune van Noort, bejaarde dochter en toekomstige bruid wonende te Ridderkerk, geassisteerd door Pleun Arijensz van Noort, hoog heemraad in Ridderkerk - haar vader, ter andere zijde sluiten een contract van huwelijksvoorwaarden.
   Functie: Waarsman van Oud-Reijerwaard van 1659 tot 1662
   Functie: Hoogheemraad van Oud- en Nieuw-Reijerwaard van 1665 tot 1677

  x Ridderkerk 13-11-1644   Marighjen Pieters , * ±1601 , ~Ridderkerk 10-1-1602 , † <31-3-1669.
      Dochter van Pieter Bastiaensz en Neelken Dirck Baenen .
   Otr. op 16-10-1644 in Ridderkerk.
   Zij hadden een dochter Geertruijdt.
   Overl. tussen 9-12-1661 en 31-3-1669.
   De doopgdatum is nĂ­et zeker.

   De in Ridderkerk woonachtige "bejaarde vrijer" Jan Pieter Bastiaensen testeerde op 31-3-1669 en benoemde tot zijn universele erfgename Geertruijt Pleune, nagelaten dochter van zijn zuster Maritie Pieters.

  1 kinderen


 4. Theunis Ariens (Teunis Arijensz) van Noort , * 1615 , ~Rijsoord (ZH) 23-3-1615 , [] Zwijndrecht ±13-12-1676.
   BEtaling van het doodkleed op 13-12-1676.

   Theunis Ariens van Noort, alias Rijsoort, woonde in Zwijndrecht.

   Rijsoord, 30-3-1671:
   Pieter Arijensz van Noort, Pleun Arijensz van Noort - hoogheemraad in Ridderkerk, namens Teunis Arijensz van Noort te Zwijndrecht en Bastiaen Jansz die getrouwd is met Maritie Abrams, allen kinderen en kindskinderen van Arij Pleunen van Noort en Trijntie Pieters zaliger, ter ene, en Zijtie Ariens, weduwe van de voornoemde Arij Pleunen ter andere zijde hebben in goed overleg overeenstemming bereikt inzake de verdeling van de nagelaten goederen.

   Rijsoord, 2-10-1676:
   Teunis Ariensz van Noort, voerman (ziek op bed) en Pietertie Hermens, echtpaar te Zwijndrecht, benoemen elkaar tot erfgenaam. Na hun beider overlijden worden hun twee kinderen, te weten Arien en Pieter Teunisz van Noort, erfgenaam. Zij worden wel verplicht de twee kinderen van Pietertie (verwekt door haar eerste man, Arien Bastiaensz), te weten Machteltie Ariens en Bastiaen Ariensz, tezamen een bedrag van 700 gulden te schenken.

  x Zwijndrecht 21-5-1651   Pietertken Hermens , † >12-1-1677.
      Dochter van Herman Leendertsz Vrancken en Pietergen Pieters Arijeswager .
   Otr. op 23-4-1651 in Rijsoord (ZH).
   Zij waren neef en nicht. Pietertie was weduwe van Arien Bastiaensz. met wie zij kinderen Machteltie en Bastiaen had. Pietertie en Theunis hadden zonen Arien en Pieter.

   Rijsoord, 12-1-1677: Leendert Foppen van Driel, schepen in Rijsoord, wonende aan de Pruimendijk, bekent schuldig te zijn aan Pietertie Hermens, weduwe van Teunis Ariensz van Noort, wonende te Zwijndrecht, 1000 gulden.

  2 kinderen


 5. Maertgen Ariens (Maritgen Ariens) van Noort , * 1618 , ~Rijsoord (ZH) 30-12-1618 , † <8-4-1628 .


 6. Janneken Ariens (Jannitie Ariens) van Noort , * ±1619 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.


 7. Maertgen Ariens van Noort , * ±1621 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.


 8. Ariaentien Ariens (Ariaentgen Arijens) van Noort , * 1624 , ~Rijsoord (ZH) 30-6-1624 , † <9-1690 .

   Ridderkerk, 31-3-1648: Pleun Hermansz van Noort, oud waarsman van Nieuw Reijerwaard, en Ariaentgen Arijens, zijn huisvrouw, woonachtig op de Driesprong ’t einde van de Pietercelijdijck te Ridderkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam.

   Pleun Hermansz van Noort - oud waarsman van Nieuw Reijerwaard - en Ariaentgen Arijens, zijn huisvrouw, woonachtig op de Driesprong ’t einde van de Pietercelijdijck te Ridderkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam op 31 maart 1658 in Ridderkerk.

   Ridderkerk, 5-2-1685: Ariaentie Ariens weduwe van Pleun Hermensz van Noort, tijdens zijn leven schepen in Rijsoord, geassisteerd door Pieter Ariensz van Noort, haar halfbroer, verkoopt aan Bastiaen Aertsz Nuchteren, wonende te Ridderkerk, goederen bevattende koeien, kalveren en huishoudelijke artikelen voor een bedrag van 445 gulden en 17 stuivers.

  x Rijsoord (ZH) 10-7-1650   Pleun Herman Pleunen van Noort , * 1622 , ~Rijsoord (ZH) 24-7-1622 , † ±1685.
      Zoon van Herman Pleunensz van Noort en Pietertgen Ellerts (Pieterken Ellerts) .
   Zij waren neef en nicht.
   Overl. tussen 27-11-1684 en 3-2-1685.
   Zoon van Herman Pleunen.

   Pleun Hermensz van Noort was in 1663 schepen in de Ambacht van Rijsoord en Strevelshoek.

   Ridderkerk, 9-8-1665: Pleun Hermansz van Noort, oud heemraad en Corstiaen Barentsz, beiden wonende alhier, leggen op verzoek van Arijen Pleun Hermansz een verklaring af dat zij hebben horen zeggen dat Cleijsje Corstiaens, Maijcken Corstiaens en Cornelis Corstiaensz, dochters en zoon van Corstiaen Gerritsz zonder enige geldelijke bijdrage bij hun vader in huis zijn geweest.

   Rijsoord, 6-12-1675: Cornelis Cornelisz Leenheer, jongeman te Heerjansdam, aanstaande bruidegom, ter eenre en Pieternella Ariens van Sluijs, jonge dochter te Barendrecht, aanstaande bruid geassisteerd door Pleun Hermensz van Noort, schepen in Rijsoord, haar oom, ter andere zijde. Bruid en bruidegom geven aan op huwelijksvoorwaarden te gaan trouwen.


 9. Arijen Arijensen van Noort , *Rijsoord (ZH) ±1627 , † ±1664 .
   Overl. tussen 11-11-1662 en 20-11-1665.

   Hij was tweeling met Grietgen.

  x Dordrecht 15-10-1658   Barbara Claes , * ±1615 , † ±1695.

  1 kinderen


 10. Grietgen Ariens van Noort , * ±1627 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.

   Zij was tweeling met Arijen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.