Geertruijt (Treuijtgen Pieters) Arijswager , * 1587 , ~Ridderkerk 28-3-1587 , † ±1627.
Doopgetuige: Elisabeth Jans (Lijsken Jans) en Neeltijen Willemsdr .

Dochter van Pieter Adriaensz Arijswager en Maertge Segeren (Marijtijen Segers) .


× Ridderkerk 7-6-1609 (otr Ridderkerk 10-5-1609)
    Adriaen Pleunen Hermansz (Adriaen Pleunenz den Jongen) van Noort , † ±1666.
Kinderen:
 1. Lijsbeth Ariens van Noort , * 1610 , ~Rijsoord (ZH) 28-2-1610 , † <12-1665 .
   Overl. tussen 29-10-1657 en 20-11-1665.

  × Rijsoord (ZH) 24-7-1633   Abraham Hendricxz Verhouven , * <1607 , † <7-5-1667.
      Zoon van Heijndrick Gerritsz Verhouven en Lijsbeth Simonsdr .
   Ondertrouw op 26-6-1633 in Poortugaal.
   Hij was j.g. van Barendrecht. Zij was j.d. van Rijsoord.

  1 kinderen


 2. Pieter Arien Pleunen van Noort , *Rijsoord (ZH) 1612 , ~Rijsoord (ZH) 9-3-1612 , † ±1682 .

  × Ridderkerk 31-12-1651   Ariaantje Jacobs Vinck , * 1631 , ~Ridderkerk 31-8-1631 , † <6-1665.

  4 kinderen


 3. Ploen Ariensz van Noort , * 1613 , ~Rijsoord (ZH) 18-8-1613 , † ±1679 .

   Ploen Ariensz van Noort woonde in 1648 aan de Molendijk onder Ridderkerk.

   Te Ridderkerk op 5-1-1662 wordt bij notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp een machtiging opgesteld: Pleun Arijensz van Noort, waarsman van oud Reijerwaard, Pieter Arijensz van Noort, waarsman van nieuw Reijerwaard en Wouter Jacobsz ’t Hoen, gaarmeester van de verpondingen in Ridderkerk, machtigen Sr. Govert de With, notaris te Dordrecht, om voor hen proces te voeren inzake penningen die hen toekomen van Jan Henricxsz in ’t Velt wonende te Ridderkerk.

   Pleun Ariensz van Noort uit Ridderkerck, compagnon van Jan Pietersz, heeft 1000 gld geleend van Eeuwout Jacobsz, secretaris van Crimpen op Dijssel. Pieter Ariensz van Noort uit Ridderkerck, zijn broer, staat borg op 21-4-1665 in Rotterdam.

   Op 18-7-1673 kocht Pleun Arijensen van Noort een bloktiende in de polder Donkersloot.

   Op 14-6-1675 assisteerde Pleun Ariensen van Noort, hoogheemraad in Ridderkerk, zijn dochter Geertruij, bejaarde jongedochter, wonende onder Ridderkerk, bij haar te Dordrecht opgemaakte akte van huwelijkse voorwaarden met Cornelis Hendricxs de Ridder, bejaarde jongeman, wonende in Tienhoven onder het Land van Vianen.
   Functie: Waarsman van Oud-Reijerwaard van 1659 tot 1662
   Functie: Hoogheemraad van Oud- en Nieuw-Reijerwaard van 1665 tot 1677

  × Ridderkerk 13-11-1644   Marighjen Pieters , * ±1601 , ~Ridderkerk 10-1-1602 , † <31-3-1669.
      Dochter van Pieter Bastiaensz en Neelken Dirck Baenen .
   Ondertrouw op 16-10-1644 in Ridderkerk.
   De doopgdatum is níet zeker.
   Overl. tussen 9-12-1661 en 31-3-1669.

   De in Ridderkerk woonachtige "bejaarde vrijer" Jan Pieter Bastiaensen testeerde op 31-3-1669 en benoemde tot zijn universele erfgename Geertruijt Pleune, nagelaten dochter van zijn zuster Maritie Pieters.

  1 kinderen


 4. Theunis Ariens van Noort , * 1615 , ~Rijsoord (ZH) 23-3-1615 , [] Zwijndrecht ±13-12-1676.
   BEtaling van het doodkleed op 13-12-1676.

   Theunis Ariens van Noort, alias Rijsoort.

   Rijsoord, 30-3-1671:
   Pieter Arijensz van Noort, Pleun Arijensz van Noort - hoogheemraad in Ridderkerk, namens Teunis Arijensz van Noort te Zwijndrecht en Bastiaen Jansz die getrouwd is met Maritie Abrams, allen kinderen en kindskinderen van Arij Pleunen van Noort en Trijntie Pieters zaliger, ter ene, en Zijtie Ariens, weduwe van de voornoemde Arij Pleunen ter andere zijde hebben in goed overleg overeenstemming bereikt inzake de verdeling van de nagelaten goederen.

   Rijsoord, 2-10-1676:
   Teunis Ariensz van Noort, voerman (ziek op bed) en Pietertie Hermens, echtpaar te Zwijndrecht, benoemen elkaar tot erfgenaam. Na hun beider overlijden worden hun twee kinderen, te weten Arien en Pieter Teunisz van Noort, erfgenaam. Zij worden wel verplicht de twee kinderen van Pietertie (verwekt door haar eerste man, Arien Bastiaensz), te weten Machteltie Ariens en Bastiaen Ariensz, tezamen een bedrag van 700 gulden te schenken.

  × Zwijndrecht 21-5-1651   Pietertken Hermens , † >12-1-1677.
      Dochter van Herman Leendertsz Vrancken en Pietergen Pieters Arijeswager .
   Ondertrouw op 23-4-1651 in Rijsoord (ZH).
   Zij waren neef en nicht. Pietertie was weduwe van Arien Bastiaensz. met wie zij kinderen Machteltie en Bastiaen had. Pietertie en Theunis hadden zonen Arien en Pieter.

  2 kinderen


 5. Maertgen Ariens (Maritgen Ariens) van Noort , * 1618 , ~Rijsoord (ZH) 30-12-1618 , † <8-4-1628 .


 6. Janneken Ariens (Jannitie Ariens) van Noort , * ±1619 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.


 7. Maertgen Ariens van Noort , * ±1621 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.


 8. Ariaentien Ariens (Ariaentgen Arijens) van Noort , * 1624 , ~Rijsoord (ZH) 30-6-1624 , † <9-1690 .

   Ridderkerk, 31-3-1648: Pleun Hermansz van Noort, oud waarsman van Nieuw Reijerwaard, en Ariaentgen Arijens, zijn huisvrouw, woonachtig op de Driesprong ’t einde van de Pietercelijdijck te Ridderkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam.

   Pleun Hermansz van Noort - oud waarsman van Nieuw Reijerwaard - en Ariaentgen Arijens, zijn huisvrouw, woonachtig op de Driesprong ’t einde van de Pietercelijdijck te Ridderkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam op 31 maart 1658 in Ridderkerk.

   Ridderkerk, 5-2-1685: Ariaentie Ariens weduwe van Pleun Hermensz van Noort, tijdens zijn leven schepen in Rijsoord, geassisteerd door Pieter Ariensz van Noort, haar halfbroer, verkoopt aan Bastiaen Aertsz Nuchteren, wonende te Ridderkerk, goederen bevattende koeien, kalveren en huishoudelijke artikelen voor een bedrag van 445 gulden en 17 stuivers.

  × Rijsoord (ZH) 10-7-1650   Pleun Herman Pleunen van Noort , * 1622 , ~Rijsoord (ZH) 24-7-1622 , † ±1685.
      Zoon van Herman Pleunensz van Noort en Pietertgen Ellerts .
   Zij waren neef en nicht.
   Overl. tussen 27-11-1684 en 3-2-1685.

   Pleun Hermensz van Noort was in 1663 schepen in de Ambacht van Rijsoord en Strevelshoek.

   Ridderkerk, 9-8-1665: Pleun Hermansz van Noort, oud heemraad en Corstiaen Barentsz, beiden wonende alhier, leggen op verzoek van Arijen Pleun Hermansz een verklaring af dat zij hebben horen zeggen dat Cleijsje Corstiaens, Maijcken Corstiaens en Cornelis Corstiaensz, dochters en zoon van Corstiaen Gerritsz zonder enige geldelijke bijdrage bij hun vader in huis zijn geweest.


 9. Arijen Arijensen van Noort , *Rijsoord (ZH) ±1627 , † ±1664 .
   Overl. tussen 11-11-1662 en 20-11-1665.

   Hij was tweeling met Grietgen.

  × Dordrecht 15-10-1658   Barbara Claes , * ±1615 , † ±1695.

  1 kinderen


 10. Grietgen Ariens van Noort , * ±1627 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.

   Zij was tweeling met Arijen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.