Jan (Jan II) van Arkel , * ±1260 , † Alkmaar 27-3-1297 (genseuveld in de veldtocht tegen de West-Friezen), [] Gorkum .
Zoon van Jan (Jan "De Sterke") van Arkel en Bertha van Ochten .


x ??
    Bertrade (Bertrouda) van Sterkenburg .    

x ???
    Ermgard van Voorne , † 25-2-1318.    

c
    NN. .    

Kinderen:
 1. Nicolaas (Claes Oem) van Arkel , † Stavoren 26-9-1345 (gesneuveld in de Slag bij Staveren) .

   Klaas van Arkel was een bastaardzoon, die ook wel Claes Oem van Arkel werd genoemd.

   Hij was rentmeester van zijn neef Jan van Arkel, bisschop van Utrecht.

   Hij wordt in latere jaren óók genoemd Claes Oem van Arkel, (ridder). Hij werd in 1329 en 1334 vermeld als zijnde gehuwd met vrouwe Lisabeth Henricxdr. van Emmichoven.
   Kinderen: Nicolaas Oem van Sevender, Jan Oem van Bockhoven en Jean die Wert.

   Claes was in 1323 ridder en heer van Emmichoven. Hij sneuvelde in de slag bij Staveren in 1345.

   Zijn beide zoons zegelden met het wapen van Arkel met twee beurtelings gekanteelde valken van keel op een zilveren veld maar dan het gehele wapen geplaatst op een azuren schild.

   In wettige lijn stierf de tak van Claas van Arkel uit met Nicolaas Willemszn. (Oem) van Bokhoven. Deze was gehuwd met Margaretha, dochter van Dirck de Borchgrave. Dit echtpaar testeerde te ’s-Hertogenbosch op 7 januari 1534.

  x   Lisabeth Henricxdr van Emmichoven .

   In het jaar 1329 werd "Heer Clayse van Arkele ende vrouwe Lijsbethen sinen wijve Henricx dochter van Emichove", vergund om acht morgen land te verkopen, gelegen in het land van Arkel "achter Gijsbrechts huis van Arkel".

  2 kinderen


 2. Herbaren van Arkel , † ±1325 .
   Herbaren van Slingeland moet kort voor 1326 gestorven zijn, want begin 1326 wordt zijn dochter Heilwich van Arkel met zijn goederen in Gelre beleend.

   Herbaren van Arkel gez. Slingeland was zijn vader’s tweede zoon.

   Herbaren van Arkel werd op 5 juni 1307 door zijn broer Jan III van Arkel, heer van Arkel sinds 1297, beleend met de polder Groote Waard (onder Noordeloos), land in Reynerscoop (onder Leerbroek) en een hoeve in het land van der Lede.

   Hij wordt genoemd van 1307 tot 1323.
   Uit een oorkonde van 1317 blijkt dat hij getrouwd was met Elisabeth en ook bezit had bij Driel in de Bommelerwaard en het landgoed Ketteldonc bij Altena, hem door de heer en vrouwe van Keppel in leen van de heer van Horne en Altena in 1323 overgedragen

   Waarschijnlijk bezat Herbaren ook het aangrenzende Overslingeland.

   Herbaren trouwde met een Elisabeth, genoemd in 1317. Op Internet wordt ook een Odillia (Allaertsdr/Ottedr?) van Cuijck als echtgenote genoemd. Zij zou dan een dochter zijn van Albert/Otto van Cuijck, die een zoon zou zijn van Jan I van Cuijck en Jutta van Nassau, dochter van Hendrik de Rijke. Echter, de boeken van Isenburg/Schwennicke vermelden uit zijn 3 huwelijken alleen een dochter Adelissa van Kuyc, die non was.

   In of kort voor 1326 werd Herbaren’s dochter Heilwich beleend met zijn goederen in Gelre.

  x ?   Elisabeth .

   In 1317 werden Herbert van Arkel, ridder, en zijn vrouw Elisabeth door hertog Reinald van Gelre beleend met hun huis in Driel. Elisabeth wordt na het overlijden van Herbaren van Arkel in geen enkele bron aangeduid als ’vrouwe van SUngeland’: hij was overleden vóór 1326, blijkens de belening van zijn dochter Heilwich van Arkel met zijn goederen in Gelre.

  1 kinderen


 3. Jan Herbaren (Jan III) van Arkel , * ±1280 , † 24-12-1324 .

  x ±1295   Mabelia van Voorne , * ±1270 , † 26-2-1313, [] Gorkum .
      Dochter van Albrecht (Albert) van Voorne en Aleidis (Johanna) .
   Zowel 1293 als 1305 worden als huwelijksjaar genoemd.
   Jan van Arkel (1297-1324), Mabelia van Voorne, Jan van Arkel (†1360), Otto van ARkel (†1396), Maria van Gulik (†1415) en Willem van Arkel (†1417) werden in dezelfde grafkelder begraven.

   Zij was een dochter van Albert van Voorne, die op 30-12-1287 overleed, en diens eerste vrouw, Aleidis.

   Jan van Arkel huwde in 1293 een eerste maal met Mabelia van Voorne (1273 - 26 februari 1313), dochter van Albrecht van Voorne en Aleyd van Loon, met wie hij drie kinderen kreeg. Jan heeft Mabelia in 1305 verstoten, op 5 december 1305 gaf hij haar een inkomen uit de tienden van Leerdam. Mabelia is begraven in Gorinchem.

  x >1300   NN. .

  x ±1314   Cunegonde (Kunegonda) van Virnenburg , † >1325.

   Cunegonde wordt in de periode 1314-28 vermeld. Haar moeder zou een Van Kleef of een Van Cuijck zijn. Haar vader is Ruprecht van Virneburg.

   Het huwelijk met Cunegonde vertoonde in 1323 grote scheuren, omdat ze met haar kinderen gevlucht was naar een klooster in Linschoten, waar ze in 1326 nog zat.

   Jan III, heer van Arkel, moet zijn tweede echtgenote Kunigonda van Virneburg, dochter van Robrecht, graaf van Virneburg (1270-11308), en Kunigonda van Kuyc (1295-1329), ruim vóór 1314 hebben gehuwd. Gijsbrecht Bot en Jan van Heusden, de echtgenoten van Margaretha en Kunigonda, zijn omstreeks 1306 en 1307 geboren.

  6 kinderen


 4. Mabilia van Arkel , * ±1285 , † ±1317 .
   Wsl. in 1317 overl.

   Mabilia, die getrouwd was met Zweder II van Abcoude en Wijk bij Duurstede. Zij is waarschijnlijk in 1317 overleden en begraven te Wijk bij Duurstede, waar later ook haar echtgenoot werd begraven.

  x   Zweder (Zweder II) van Abcoude , † 1347.
      Zoon van Gijsbert van Abcoude en ?


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.