Cornelis Adriaensz ( Baes) , * ±1530 .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Adrijaen Cornelisz Baes , † >9-7-1629 .

  x Ridderkerk 26-12-1588   Martijntgen Adriaens (de Vogel) , † 19-1-1613, [] Ridderkerk .

  3 kinderen


 2. Cornelis Cornelisz Baes , † <5-6-1621 .
   Overl. tussen 17-3-1613 en 5-6-1621.

   Cornelis Cornelisz Man alias Baes.
   Hij was een zoon van Cornelis Adriaensz. Baes, boer te Ridderkerk en opzichter ("baas") bij de indijking van uiterlanden gelegen tussen Ridderkerk en Slikkerveer.
   Hij was boer aan de Waalkant van de Drogendijck onder Ridderkerk.

  x Rijsoord (ZH) 25-11-1597   Margrieta Pleunen (Grietken Pleunen) , † 1625.
      Dochter van Ploen Hermansz en Jannitgen Tonisdr .
   Kinderen: Grietge, Mariken, Cornelis, Jannetgen, Pleun (2x) en Cleijsjen.
   Overleden tussen 7 juni en 27 oktober in 1625.

  7 kinderen


 3. Pieter Cornelisz Baes , † >15-3-1618 .

   Op 9 nov. 1589 waren Pieter Cornelisz. en Marijken Ingensdr. te Ridderkerk doopgetuigen
   voor een kind van Jacop Clementsz. en Adriaentyen Adriaensdr.

  x Ridderkerk 18-11-1598   Mariken Ingens , † >11-12-1612.
   Otr. op 10-1598 in Ridderkerk.
   In okt. 1598 gingen in Ridderkerk in otr. Pieter Cornelisz Baes, jg. van Ridderkerk, en Mariken Ingen, wd. van Adriaen Geerts, van Ridderkerk. Ze zijn getr. 18-11.


 4. Jan Cornelisz Baes , † <6-1662 .

   Jan Cornelisz Baes liet op 11-12-1616 in Ridderkerk een dochter Cleijsken dopen met als doopgetuigen Fijtgen Cornelis en Mariken Ingensd.

   Jan Cornelis Baes liet op 2-6-1619 in Ridderkerk een kind dopen met als doopgetuigen Dirick Woutersz. en Grietgen Cornelis.

   Op 12-12-1651 werd te Ridderkerk belijdenis gedaan door Aeghjen Jans Baes.
   Op 27-9-1654 werd te Ridderkerk belijdenis gedaan door Cornelis Jansen Baes.
   Op 27-6-1664 werd te Ridderkerk belijdenis gedaan door Aert Jansen Baes.

  x Ridderkerk 3-1-1616   Weijntgen Aerts .
   Otr. op 13-12-1615 in Ridderkerk.
   Jan Cornelis Baes, jg. van Ridderkerk, en Weijntgen Aerts, jd. van Charlois.
   Kinderen o.a. Cleijsken, Cornelis, Aeghjen en Aert. Zie: Slijkerman.

   Rijsoord, 10 mei 1662:
   Weijntie Aerts, weduwe van Jan Cornelisz Baes, benoemt haar kinderen Cornelis Jansz, Aert Jansz en Aegie Jansz, tot haar universele erfgenamen. De nagelaten kinderen van haar overleden dochter Cleijs Jansz, met namen Arij, Jan, Grietie, Jan en Weijntie zullen ieder een rijksdaalder erven.

  5 kinderen


 5. Margrieta Cornelisse (Grietge Cornelisse) ( Baes) , * ±1560 .

   Van 24 maart 1612 dateert "de staet van den pen-
   ningen" toekomende de kinderen van zaliger Cornelis Ariensz. Houcxewech uit diens hu-
   welijk met Grietge Cornelisdr. De weeskinderen waren genaamd: Arien, Maritge, Claesie,
   Leentge en Gerrit, en hun momber was Arien Cornelisz. Baes. De te Ridderkerk wonen-
   de Pleun Harmanse -een aanverwant- was 200 gld. met interesten tot Kerstmis 161 1 aan de
   boedel schuldig.

   Jan Cornelis Baes liet op 2-6-1619 in Ridderkerk een kind dopen met als doopgetuigen Dirick Woutersz. en Grietgen Cornelis.

  x Ridderkerk 9-12-1582   Cornelis Adriaensz Hoecksewech , † <24-3-1612.
   Ridderkerk, 9-12-1582: Cornelis Adriaensz Hoecksewegh, van Strijen, en Margriete Cornelisdr, tot Ridderkerk.

   De weeskinderen waren genaamd: Arien, Maritge, Claesie, Leentge en Gerrit, en hun momber was Arien Cornelisz. Baes.

   Cornelis was schepen van "den hoofd dorpe ende parochie der heerlijkheid van Strijen".

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.