Maijken Thonisse Ballingh .
Dochter van Thonis Jans Ballingh en Cunera Rutgers (Cuijner Rutgers) .
Maijken Thonisse trad op als getuige bij de doop van Kuijnera Jans (Coenjerken Jans) Ballingh , de doop van Tonis Jan Gisbertsz (van der Meijden) (?) , de doop van Neelken Hermans Valkhoff , de doop van Geridt Hermansz Valkhoff , de doop van Gerit Hermansz Valkhoff , de doop van Trijntjen Jillisse Grandia .


×
    Gerrit Janssen Schipper , † <1654.    

× Brakel 26-2-1654
    Geraert Sebastiaens (Gerit Bastiaenen) Grandia , *Brakel ±1620 , † <25-2-1668.

RECHTSBOVEN: Brakel rond 1630

Kinderen:
 1. Cuijnderken Gerits Grandia , * 1655 , ~Brakel 26-6-1655 , † <1696 .
  Get. bij de doop: Adriaen Sebastiaens (Adriaen Bastiaenen) Grandia .
   Den 24.06.1655 het kint van Gerrit Bastiaenen genaemt Coenjercken getuighe Adriaen Bastiaenen.

   Getrouwd in Brakel "den 11.1.1696 Herman Cornelissen Valckhof weduwnaar van Cuijnier Grandia met Cornelia Geritsdr Salm w.v. van Reijnier Woutersz Hack".

  × Brakel 1679   Hermen Cornelissen (Herman Cornelisz) Valkhoff , *Brakel 1648 , ~Brakel 22-9-1648 .
   Herman Cornelisz. [wed] van Cuijnderken Gijs[..] met Cuijnderken Gerits, j.d. van Braekel, getrouwd op de 18e van een onbekende maand in 1679.
   Kinderen o.a. Cuijnier, Neelken, Geridt en Cornelis.
   Cornelis Hermans liet zijn kint Hermen dopen op 22-9-1648 in Brakel.

  7 kinderen


 2. Gilles Geraerts (Jillis Gerrits) Grandia , * ±1657 , ~Brakel 1-1658 , † >1718 .

  × Brakel 29-4-1686   Jenneke Peters van der Meijden , * 1665 , ~Brakel 1-10-1665 , † >9-1735.

  9 kinderen


 3. Gerrit Gerritsz Grandia , * 1664 , ~Brakel 27-3-1664 .
  Get. bij de doop: Adriaen Sebastiaens (Adriaen Bastiaenen) Grandia en Jan Anthonissen (Jan Tonisse) Ballingh (?) .
   Den 27.03.1664 Een kint van Gerit Bastiaenen genaemt Gerit; getuijghe Adria. Bastiaenen en Jan Teunissen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.