Thonis Jans Ballingh .
Zoon van ? .


x
    Cunera Rutgers (Cuijner Rutgers) , * ±1588 .
Kinderen:
 1. Maijken Thonisse Ballingh .

  x   Gerrit Janssen Schipper , † <1654.
   Op 6-7-1645 in Brakel is Gerit Jansz van Suylichem, wedr. tot Braekel, getrouwd met Mayken Thonis, j.d. van Braekel. Het is onbekend of hij dezelfde is als Gerrit Janssen Schipper.

   Den 22.09.1650 tkindt van Gerit de Schipper [naam niet vermeld], getuyge Cornelis de Schipper sijn broeder.

  x Brakel 26-2-1654   Geraert Sebastiaens (Gerit Bastiaenen) Grandia , *Brakel ±1620 , † <25-2-1668.

  3 kinderen


 2. Jan Anthonissen (Jan Tonisse) Ballingh , † <1684 .
  Jan Tonisse trad op als getuige bij de doop van Gerrit Gerritsz Grandia (?) , de doop van Jenneken Janssen van der Meijden (?) , de doop van Tonis Jan Gisbertsz (van der Meijden) (?) .
   Zij weduwe is op 25-11-1683 hertrouwd.

   Gedoopt in Brakel op Den 13.11.1670 Een kint van Jan Teunissen Ballingh, genaemt Coenjerken getuijghe Maeijcken Teunis.

  x   Jennecken Wouters .
   Otr. op 25-6-1665 in Brakel.
   Huwelijksaankondiging te Brakel op 25.6.1665: Jan Teunissen Ballingh j.m. van Braeckell met Jennecken Wouters j.d. van Braeckell beijde woonende allhier. Kinderen: Thonis, Coenjerken, Wouter en Jenneken.

   Getrouwd in Brakel op 25.11.1683: Hendrick Jansen van Teeffelen, j.m., met Jenneken Woutersdr., wed. van Jan Anthonissen Balling.

   Jennecken Wouters trad op als getuige bij de doop van Cuijnier Jans (van der Meijden) .

  4 kinderen


 3. Jenneke Tonis Ballingh .
  Jenneke Tonis trad op als getuige bij de doop van Leentje Peters van der Meijden (?) .

  x Brakel 12-12-1641   Gijsbert Jans (van der Meijden) .
      Zoon van Jan Jans (tot Braeckell) en Lijn Ariens van Muijlwijck .
   Ghysbert Jansz j.g. van Braekel, Jenneken Thonisdr j.d. van Braekel. Getrowt den 12.12.1641.
   Kinderen: Jan, Rutger en Kuijnjert.

   Op 5-5-1666 was Ghijsbert Jansen leenvolger van zijn vader.
   Volgens een testament van 2-2-1667 erfde Jan Ghijsberts, als oudste zoon, de Vijf Geerden van zijn vader Gijsbert Jansen.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.