Maerten Jorisz (Maerte Joorse) ( Barendregt) , * ±1616 , ~Barendrecht 12-2-1617 .
Zoon van Joris Adriaensz (Joris Aderjansz) en Maritge Cornelis .


x ±1645
    Lijntie Pieters , * 1625 , ~Barendrecht 22-6-1625 .

RECHTSBOVEN: Barendrecht vroeger

Kinderen:
 1. Pieter Maertensz .
   Mogelijk op 22-3-1662 in Barendrecht gedoopt; bij die doop is geen naam van het kind vermeld.

   Barendrecht, 27-3-1690: Pieter Maertense, jm, van West Barendrecht, & Maeijke Pieters, jd, van West Barendrecht, beijde won ald.

   Barendrecht, 11-5-1693: Pieter Maertense, wd, Maeijke Pieters, &
   Heijltie Teunis de Vos, jd, van West Barendrecht, beijde won aldaer.

   Barendrecht, 12-4-1699: Ged. Lijntie v: Pieter Maertense, m: Heijltje Teunis de Vos, g: Lijntie Maertense.

  x   Maeijke Pieters , † ±1692.
   Otr. op 27-3-1690 in Barendrecht.

  x   Heijltie Teunis de Vos , *West-Barendrecht ±1660 , ~Barendrecht 23-1-1661 .
   Otr. op 11-5-1693 in Barendrecht.
   Heiltje, dochter van Teunis Franke en Ariaentje Ariens, get. Lijntje Ariens.

   Heijltie Teunis de Vos was, samen met Pleun Teunis de Vos, op 2-3-1681 in Barendrecht getuige bij de doop van Ariaentie, dochter van Maerten Teunis de Vos en Pleuntie Leenderts Salij.

   Heijltie had ook een broer Franck Teunis de Vos, jm, van West Barendrecht, won. aldaer, die op 16-5-1677 in Barendrecht in otr. ging met Marijtie Aeriens Leeuwenburgh, jd, van de Westmaes, won. West Barendrecht, getr. Westmaas.

   Heijltie Teunis trad op als getuige bij de doop van Jannetie Sijmons , de doop van Sijtie Sijmons .

  3 kinderen


 2. Neeltien Maertens Barendregt , *West-Barendrecht ±1645 , † ±1720 .
  Neeltien Maertens trad op als getuige bij de doop van Joris Maertensz Barendregt , de doop van Maerten Sijmonsz , de doop van Maarten Ariens Barendrecht .
   Overl. tussen 20-6-1718 en 1723.

   Neeltie was een dochter van Maerten Jorisz., boer te West-Barendrecht, en Lijntie Pietersdr.

   Van 10 april 1692 dateert de inventaris van de nagelaten boedel van Jan Joosten Meynaert, in leven gehuwd met Neeltie Maertens Barendrecht. Er is
   onder andere sprake van een pachtboerderij en pachtlanden in Klein-Cromstrijen.

   Neeltie Maertens, getrouwd met Aert Huyge Klootwijck, die vanwege ’onpasselijckheyt’ zijn vrouw machtiging had gegeven, wordt met haar broers genoemd in een transportakte van 20 mei 1705.

  x Barendrecht 20-5-1668   Bastiaen Bastiensz van der Nes , † <9-1678.
      Zoon van Bastiaen Clemensz van der Nes en NN. Jansdr ("Aechtie Jansdr") Pors .
   Otr. op 29-4-1668 in Barendrecht.
   Bastiaen Bastiaens van de Es, jm, van West Barendrecht, otr. Neeltien Maertens, jd, van West Barendrecht, getr 20-05.
   Kinderen: Aechtie (ged. Barendrecht 24 februari 1669, get. Lijntie Bastyanen), Ingetje, Lijntje en Marijchie.

   Blijkens een akte van 23 juli 1680 hadden de weeskinderen van Bastiaen Bastiaensen van den Nes zaliger en Neltien Maertens 118 gld. geleend aan (hun oom) Cornelis Pietersen Soeteman voor diens aankoop van een huisje in C a r n i s s e.

  x <1692   Jan Joosten Meijnaert , † 1692.
      Zoon van Joost Jacobsz Meijnaert en Adriaentgen Jans Pons .
   Overl. tussen 8 jan. en 10 april 1692.

   Jan Joosten Meyndert, boer op een pachthoeve
   in Klein-Cromstrijen, diaken (1685- 1688, 1690), schepen (1 690-1 692) van Klaaswaal, zoon van Joost Jacobsz. Meynaert en Adriaentje Jansdr. Pons.

  x   Aert Huige Klootwijk , *’s-Gravendeel ±1660 , [] Klaaswaal 20-6-1718.
      Zoon van Huijch Aerts Klootwijk en Geertruijt (Geertien Ghijsbrechts) (de) Groote .
   Otr. op 24-5-1693 in Numansdorp.
   Aert Huige Clootwijk, j.m. van ’s-Gravendeel, met Neeltge Maertensdr. Barendrecht, w. van Jan Jooste Meindert, 13 juni attest. gegev.
   Geschat geboortejaar.

   Aert Huige Clootwijck trouwde in1693 met Neeltje Maertensdr. Barendrecht. Hij is een zoon van Huych Aertsz. Clootwijck en Geertruyt (Geertje) Gijsbertsdr. (de) Groote.

  4 kinderen


 3. ? Lijntie Maertens , * ±1650 .
  Lijntie Maertens trad op als getuige bij de doop van Lijntie Pieters .

  x   Jan Daniels (Jan Dane) .
   Otr. op 28-10-1674 in Barendrecht.
   Jan Daniels, jm, van Barendrecht, otr. Lijntie Maertens, jd, won. Barendrecht.
   Kinderen: Maeijke, Catalijntje, Jannetje en Maerten.

   Mogelijk is hij een zoon van Daniel Teunisse en Maeike Gerits.

  4 kinderen


 4. Arij Maertens Barendregt , *Barendrecht ±1652 , † <5-1715 .

  x   Leentje Bastiaens (Lijntie Bastiaens) van den Esch , † ±1680.
      Dochter van Bastiaen Clemensz van der Nes en NN. Jansdr ("Aechtie Jansdr") Pors .
   Otr. op 23-2-1674 in Barendrecht.
   Arie Maertense, jm, van Barendrecht, won. aldaer, otr. Lijntie Bastiaens, jd, van Barendrecht, won. tot Claeswael.
   Overl. in de periode 1679-1682.

   Lijntie Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Aechtie Bastijaens van der Nes .

  x ±1688   Lijntje Jans Troost , * ±1660 , [] Numansdorp 31-12-1711.

  4 kinderen


 5. Sijmon Maertens , *West-Barendrecht 1656 , ~Barendrecht 28-5-1656 , † ±1697 .
   Overl. in 1697 of begin 1698.
   Sijmon, v. Maerte Jorisse, m. Lijntie Pieters.

   Barendrecht, 30-03-1682: Sijmon Maertens, jm, van West Barendrecht, won. aldaer, & Catalijntie Cornelis, jd, van Charlois, won. West Barendrecht.

   Ged. in Barendrecht op 31-01-1683: Maerten v: Sijmon Maertens, m: Catalijntje Cornelis, g: Neeltie Maertens.
   Ged. in Barendrecht op 16-02-1698: Jannetie & Sijtie, v: Sijmon Maertense, Zal., m: Catalijntie Cornelis, g: Catalijntie Jans, Heijltie Teunis de Vos.

  x   Catalijntie Cornelis .
   Otr. op 30-3-1682 in Barendrecht.
   Kinderen o.a. Maerten, Jannetie en Sijtie.

   Catalijntie Cornelis trad op als getuige bij de doop van Jannetie Jan Dane (?) .

  6 kinderen


 6. Joris Maertensz Barendregt , *Barendrecht ±1659 , ~Barendrecht 8-2-1660 .
  Get. bij de doop: Neeltien Maertens Barendregt .
   Joris, v. Marten Joris, m. Lijntje Pieters, g. Neeltje Martens.

  x Spijkenisse 21-3-1694   Lijsbeth Dirks , *Spijkenisse ±1670 .
   Joris Maertense van Barendregt, j.m., met Lijsbet Dirks, j.d. van Spijkenis.
   Zij hadden een dochter Lijntje.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.