Jan Jans Barendregt , † Cillaarshoek 8-6-1625, [] Cilllaarshoek, kerk .
Zoon van ? .


× ?
    Leentge Adriaens .
Kinderen:
 1. ?? Jan Jans Barendregt , † <3-1666 .

   Kinderen: Jaapje Jans, Neeltje Jans en Jan Jans jr. Zie: "Prometheus Kronieken 1995".

  × ? ±1640   Marichie Jacobs ( Coppen) , † >1665.
      Dochter van Jacob Jacobsz ( Coppen) (?) en Marichie Leenderts (??).
   Jan Jansen Barendrecht en Marichjen Jacobs, beiden zaliger, in hun leven
   gewoond hebbende opt Gadt, worden op 25-2-1666 als zodanig in Maasdam vermeld.

   Zij was een dochter van Jacob Jacobsz en, vermoedelijk, Marichie Leenderts.

   Maasdam, dd. 25 februari 1666: Hermen Lodewijcx Montaen, stedehouder, Corn(elis) Jacobs Sneuckelaer en Thonis Cornelissen de Rucht, schepenen.
   Aert Jansen van Es, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Jan Jansen, nagelaten weeskind van Jan Jansen Barendrecht en Marichjen Jacobs, beiden zaliger, in hun leven gewoond hebbende opt Gadt, 250 Car.gld. vanwege aangetelde penningen door henm
   ontvangen uit handen van Thonis Jacobs Koppen als voogd van het weeskind en dat tegen een interest van de penning 20 of 5 de 100. Compareert mede Marichje Jacobsdr., wonende onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel, zijn comparants moeder en stelt zich voor hem als borg. Getekend door de schepenen en secretaris J. van Heysen. Stedehouder Montaen plaatst zijn handmerkje.

  3 kinderen


 2. ?? Maria (Mariken Jans) Barendregt , * 1608 , ~Barendrecht 2-11-1608 , † Cillaarshoek 29-1-1619 , [] Cillaarshoek .
   Mariken, dochter van Jan Jansz en Leentge Adriaensz.


 3. ?? Jannetge Jans , * ±1610 , ~Barendrecht 20-2-1611 .
   Jannetge, dochter van Jan Jansz en Leentge Adriaens. Getuigen: Pieter Cornelisz en Pleuntge Jans.


 4. ?? Lenert Jans , ~Barendrecht 1614 .
   Lenert, zoon van Jan Jansz en Leentge Adriaens. Doopget. Geerge Adriaens.


 5. ? Pieter Janse Barendrecht , * 1620 , ~Barendrecht 26-4-1620 , † <6-5-1686 .

  × ? <1660   Maaijken Pieters .

  × ±1665   Theuntje Andriesse , † >6-5-1686.
      Dochter van Andries Pieters en Adriaentje Pieters .

   In 1659 lidmaat Barendrecht aan de Mijd-sijde van de Zieuwedijk onder Oost-Barendrecht. Woonde in Oost-Barendrecht in 1686.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.