Cornelis Aelberts Bas , † ±1664.
Zoon van ? .


x
    Arentje Cornelisse Cuijper , † ±1664.
Kinderen:
 1. ??? Aert Cornelisz Bas , † ±1687 .

   Amm. dese 24e nov anno 1653: bet. aen Arij Cornelis Aelbertse, leijdecker over verdient arbeijtsloon, volgens specificatie:16-0-0.

   --
   Arkel, 1721:
   Lijsbet Jacobs Romijn, weduwe van Jan Aardse de Bas, woonagtig in Neder Sligelandt, en
   Helmich Jansde de Vos, weduwenaar van Maria van Ahmijde, woonagtig tot Nieuwpoort in Holland,
   sijn met attestatie soo van de Nieuwpoort als van Gijsen-Nieuwkerk, op woensdag den 15 januarie 1721 alhier [in Arkel] in den huwelijken staat in gesegent.

  x   Annechie Cornelisse , *Ammers-Graveland ±1620 , † <1665.
   Otr. op 29-4-1645 in Groot-Ammers.
   Op den 29 April zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Aert Cornelis [..] en Anniegje Cornelis, j.d. van Ammers-Graeflandt.

   Zij hadden een dochter Maritge, gedoopt op 23-6-1647 in Groot-Ammers, die aldaar op 3-7-1664 trouwde met korenmolenaar Adam Jansz Ooms.

  1 kinderen


 2. Margje Cornelisse Bas , *Opperstok ±1635 , † ±1715 .

  x Groot-Ammers 17-11-1658   Willem Barenden (Willem Barents) Saan , † ±1672.

  x Ammerstol 22-4-1673   Jop Hendriksen , † ±1691.
   Otr. op 8-4-1673 in Ammerstol.
   ondertr. Jop Hendriksen, wedr. van Soetje Jans, en Marrichjen Cornelis, wedu. van Willem Barents, van Ammerstol, getr. 22 april
   Overl. ná nov. 1689 en vóór 1693.

   Jop Heijndricxe, aengegeven bij Arijen Sanen, had in 1665 één haertstede in Ammerstol: 1-0-0.

   Rechtdach gehouden den 11e april 1666 in Ammerstol:
   Jop Hendrickxe, als oom ende voocht van de twee naergelaten kinderen van Pietertge Hendricxe za., in echte geprocreeerd bij Sijbert Wouterse Backer, ende de Schout alhier als oppervoocht van voorsch. kinderen, eijsers.
   Contra de voorn. Sijbert Wouterse Backer, gedaagde, om dispositie te
   begeeren op de notulen van de voorgaende rechtdach. Den gedaagde consenteert in de eijsch.
   Bullick accepteert t consent, versocht daerop condemnatie cum expensis.
   Schepenen den gedaagde gehoort hebbende ende oock gelet op sijn consent, condemneren den gedaagde in den eijsch, compenseren de costen om rederen.

   Ammerstol, 16-5-1662:
   Aechtgen Ariens Pater, wede van Herman Snel za., Snel Hermansz, grootvader en Jan Snel, oom van de nagelaten kinderen van Herman Snel za. gepr. bij Aechtgen Ariens Pater, hebben overgedragen aan Jop Hendricxe, oud-schepen van Ammerstol, een werf groot 1½ h. aan de Achterwech in Ammerstol. Str. van de halve Achterwech Nw. op tot het land van Ghijsbert Govertsz.

   Betaelt aen Jop Hendrickx voor dat de Godtsdienst ter sijne huijse is gepleegt, doen het water was in gebroken: 2-10-0.

   Ammerstol, otr. 8-4-1673:
   Jop Hendriksen, wedr. van Soetje Jans, en Marrichjen Cornelis, wedu van Willem Barents, van Ammerstol, getr. 22 april.

   Ammerstol, 23-7-1686:
   Wouter Pietersen Kock, j.m. (geass. met zijn oom Cornelis Jansen Kock) en Gerrichie Joppen, j.d., beijden van Ammerstol (geass. met haar vader Jop Hendricksen).

   Jop Hendriksen trad op als getuige bij het huwelijk van Wouter Pietersen Kock .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.