Annigje Pieters Bedé , *Streefkerk ±1695 , † Streefkerk , [] Streefkerk ±29-8-1774.
Dochter van Pieter Cornelisse Bedé en Sijchie Arijens ( Aaldijk) .
Get. bij de overl. aangifte: Gerrit (Gerret Janse) Boele .


x Streefkerk 3-5-1716 (otr Streefkerk 19-4-1716)
    Claas Jansz (Klaas Jansz) Aaldijk , *Streefkerk 1684 , ~Streefkerk 29-3-1684 , † Streefkerk ±7-12-1769.

RECHTSBOVEN: Gerrit Boele gaf op 29-8-1774 in Streefkerk het lijk aan van zijn schoonmoeder Annigje pieterse Beddee.

Kinderen:
 1. Martijntje Claaze Aaldijk , *Streefkerk 1717 , ~Streefkerk 24-10-1717 , † Streefkerk 14-4-1806 .
  Martijntje Claaze trad op als getuige bij de doop van Claes Aaldijk , de doop van Jan Ariens van Esch , de doop van Claas (Klaas Ariens) Aaldijk , de doop van Pieter Ariens van Esch , de doop van Annigie Gerrets Boele , de doop van Jan Teunisz de Ridder .

  x Streefkerk 14-4-1742   Cornelis Pietersz Blom , * 1718 , ~Schoonhoven 20-3-1718 , † Streefkerk 27-8-1781, [] Streefkerk 31-8-1781.
      Zoon van Pieter Cornelisse Blom en Adriana Dirks Toom .
   Den 14 april Cornelis Pieters Blom, j.m. van Streefkerk, en Martijntje Claesse Aeldijk, j.d. van Streefkerk, ondert en get. alhier.
   Kinderen o.a. Pieter, Adriana, Claes, Annigje, Gerrit en Jan.

  8 kinderen


 2. Arij Klaasz Aaldijk , *Streefkerk 1719 , ~Streefkerk 19-11-1719 , † Streefkerk 2-9-1786 .

  x Groot-Ammers 8-6-1749   Pieternella (Pieternel Pieters) Swijnenburg , *Groot-Ammers 1722 , ~Groot-Ammers 14-5-1722 , † Streefkerk 18-5-1777.

  4 kinderen


 3. Pieter Aaldijk , * 1722 , ~Streefkerk 15-3-1722 , † ±1722 .
  Get. bij de doop: Cornelis Pieterse Bedé .
   Get. Annigje Pieters Bedè, Cornelis Pieterze Bedè.


 4. Pieter Aaldijk , *Streefkerk 1723 , ~Streefkerk 18-7-1723 , † Streefkerk .
   Pieter, zoon van Klaas Jansze Aaldijk & Annigje Pieters Bedè, den 18 Julius.


 5. Sijgje Klaasse Aaldijk , * 1724 , ~Streefkerk 30-11-1724 .
  Sijgje Klaasse trad op als getuige bij de doop van Klaas Teunisse (de) Ridder .

  x Streefkerk 27-12-1743   Arie Claasse (Arij Klaasz) van Esch , *Streefkerk 1722 , ~Streefkerk 24-5-1722 .
      Zoon van Claes Schalcken (Klaas Schalken) van Esch en Adriaantje Ariens Couwenhoven .
   Kinderen: Klaas (1747), Jan en Pieter.
   Get. Niesje Jacobs.

   Arij Klaasz van Esch, zoon van Klaas Schalken van Es(ch) en Ariaantje Ariens Kouwenhoven, die in Streefker op 30-1-1718 trouwden en daar ook nog de volgende kinderen lieten dopen: Schalk (~9-7-1719), Arij (~22-6-1721), Adriaan (~21-5-1724), Annigje (~9-5-1728).
   Klaas Schalken (~Streefkerk 20-4-1690) was een zoon van Schalk Klaasse van Es(ch) en Annigje Maartens, die op 9-10-1689 in Streefkerk trouwden.

   Streefkerk, 1751: "maij 12 is aangevinge gedaan bij Arij Clasen van Es van ’t lijk van sijn susters kind Annigje Klase van Es, wede van Jacobus Zijsovert, genaamt Otto, onder ProDeo".

  3 kinderen


 6. Ariaantje Klaasse (Ariaentje Claas) Aaldijk , *Streefkerk 1727 , ~Streefkerk 12-10-1727 , † Streefkerk 4-12-1810 , [] Streefkerk 7-12-1810.
  Ariaentje Claas trad op als getuige bij de doop van Annigje (Antje) Aaldijk , de doop van Klaas Teunisse de Ridder (?) , de doop van Annigje Triet , de doop van Jan Aarts Tuijtel .
   7. In de Kerk
   Ariaantje Aaldijk met het beste kleed ... 3.16.=.

   Streefkerk, 27-4-1759:
   Aangeevinge gedaen bij Gerit Janse Boele, j.m., en Ariaentje Claasz. Aaldijk, j.d., beijd& geboortig en woonagtig te Streefkerk, met de andere te zullen Trouwen, en zig aen te geven onder de classis van ... ProDeo.

   Ariaentje’s kleinzoon Jan van den Berg trouwde in 1825 met Ariaantje Jurriaans Aaldijk.

  x Streefkerk 20-5-1759   Gerrit (Gerret Janse) Boele , *Streefkerk 1733 , ~Streefkerk 5-11-1733 , [] Streefkerk 12-9-1799.
      Zoon van Jan Gerritze Boel en Annigje Gijsberts Speksnijder .
   Otr. op 27-4-1759 in Streefkerk.
   Kinderen: Jan (4x) en Annigje (2x).

   Gerret Janse Boel(en) ondertekende als "Gerrit Janse Boel".

   Op 13 Aug. 1791 werd in Streefkerk "aangeeving gedaan bij Gerrit Boele van het Lijk van Zijn oom Arij Boele alhier onverleeden onder de Classis" ... Prodeo.

   Gerret Janse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Claas Jansz (Klaas Jansz) Aaldijk , de overlijdensaangifte van Annigje Pieters Bedé , de overlijdensaangifte van Arij Gerritse Boel , de overlijdensaangifte van Jan Gerrets Boele , de overlijdensaangifte van Jan Gerrets Boele , de overlijdensaangifte van Jan Gerrets Boele , de overlijdensaangifte van Annigie Gerrets Boele , de overlijdensaangifte van Jan Gerrets Boele .

  6 kinderen


 7. Jan Klaassen Aaldijk , *Streefkerk 1-1-1730 , ~Streefkerk 14-1-1730 , † Streefkerk ±1771 .


 8. Jannigje Klaasse Aaldijk , *Streefkerk 1735 , ~Streefkerk 5-6-1735 , † Ouderkerk a/d IJssel 1-9-1813 .
  Get. bij de doop: Marrigje Jans Aaldijk .
  Jannigje Klaasse trad op als getuige bij de doop van Pieter Ariens van Esch , de doop van Annigje Cornelisse Blom , de doop van Jan Cornelisse Blom (?) , de doop van Annigje (Antje) Boele (?) , de doop van Cornelia Jans Visser .
   Jannigje Aaldijk, 78 jaar oud, weduwe van Teunis de Ridder, dochter van Klaas Aaldijk en "Centje Boer".
   Den 5 Junij. K. JAnnigje. O. Claes Aeldijk, Annigje Bode. G. Marigje Aeldijk.

   N.B. Volgens GenLias zou zij een dochter zijn van Klaas Aaldijk en Centje Boer, maar de doopgetuigen bij haar kinderen zijn dochters van Klaas Aaldijk en Annigje Bedé.

  x   Teunis (de) Ridder , * ±1734 , ~Streefkerk 20-1-1735 , † Ouderkerk a/d IJssel 8-8-1813.
      Zoon van Teunis Janse Ridder en Weijntje Cornelisse (Weijntje Cnelis) .
   Otr. op 7-10-1757 in Streefkerk.
   Get. bij het huwelijk: Weijntje Cornelisse (Weijntje Cnelis) en Claas Jansz (Klaas Jansz) Aaldijk .

   Teunis Teunisz de Ridder, j.m., met Jannigje Klaasd. Aaldijk, j.d., beiden van Streefkerk, alhier getrouwd.
   Kinderen o.a. Klaas, Cornelis, Weintje, Jan, Pieter, Willem en wsl. ook Antje.
   Zoon Cornelis huwde Lena Visser en zoon Jan huwde Aaltje Klein.
   Teunis de Ridder, 78 jaar oud, man van Jannigje Aaldijk, zoon van Klaas de Ridder en Weijntje Boele.
   Den 20 Aug. K. Teunis. O. Teunis Janse Ridder, Wijntje Cnelis. G. Annigje Jans Ridder.

   Streefkerk, 1757, 7 October:
   Teunis Teunisz Ridder, geadsist. met desselfs moeder Weijntje Corn., wede. Teunis Ridder, zullende trouwen met Jannigje Claasz. Aaldijk, geadsist. met Claas Aaldijk, haere vaeder, beijd& wonende alhier, gehoorende volgens desselve opgave onder de Classis van .. ProDeo.

   Teunis was een zoon van Teunis of Claas Janse Ridder en Wijntje Cnelisse Boele. Hij had een oudere zuster Delia, die doopgetuige was bij een aantal van zijn kinderen.

   Teunis trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Klaas Teunisse (de) Ridder .

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.