Maritge Jans ( Beelt) , * ±1600 , † <1660.
Dochter van Jan Gerritsz Beelt .


x
    Maarten Jansz Korver , * ±1610 .

RECHTSBOVEN:

Kinderen:
 1. Willem Maertensen Kerver , [] Moordrecht 17-6-1705.
   Willem Maartensz. Kerver, begr. in Moordr. op 17-6-1705, pro deo.

   Willem Maertense Kerver in Moordrecht werd voor f 2000 aangeslagen bij de 200e penning van 1672 van Gouda e.o.

   Willem Maertensz Kerver wordt in 1659 in Zevenhuizen vermeld als zoon van za. Maritge Jans.

   Moordrecht, 200e penning: Willem Maertense Kerver 2.000.

  x Moordrecht 30-1-1650   Leentje Willems .
   Willem Maertensen, j.m., ende Leentje Willems, j.d., beijde van Moordrecht, getr. 30-1-1650. Zij trouwden op dezelfde dag als Gerrit Maertensen Korver en Neeltjen Claes Bloet.


 2. Goossen Maertensz Korver .

   Gooss Maartensz. Kerver wordt in 1659 in Zevenhuizen genoemd als zoon van za. Maritge Jans.

   Op 20-3-1651 in Zevenhuizen wordt Gooss Maertensz. Kerver genoemd als borg bij een schuldbekentenis.

   Te Moordrecht zijn op 24-9-1662 getr. Willem Cornelisz., wedr. van Ingetje Cornelis, met Neeltje Jans, wedu van Goosen Maertense, beyde van Moordrecht.

   Zwammerdam, 3-5-1723: Maegtje Pietersdr Foppe, weduwe van Goosen Kerver, verkoopt aan Jacob Joostensz Twaalffhooven: twee percelen hooi- en hennepland naast elkaar gelegen in de Wonne, strekkend uit de belend ten noorden en zuiden Jacob Joostensz Twaalffhooven. Koopsom 66 gulden.

  4 kinderen


 3. Maertijntge Maertens Korver .


 4. ??? Pieter Maertens Korver , [] Moordrecht 12-4-1697.
   Pieter Maertens Korver werd op 12-4-1697 in Moordrecht begraven.


 5. Gerrit Maertensen (Gerrit Maartensz) Korver , *Moordrecht ±1628 , † Moordrecht 2-12-1716 .

  x Moordrecht 30-1-1650   Neeltjen Claes (Neeltie Claesse) Bloet , *Moordrecht ±1640 , [] Moordrecht 15-3-1727.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.