Adriaantje (Ariensje Cornelis) Beelt , *Krimpen a/d IJssel 1687 , ~Ouderkerk a/d IJssel 6-7-1687 , † Ouderkerk a/d IJssel 10-9-1745.
Dochter van Cornelis Jans Beelt en Sarah Roelandsen (Zara Roelen) .
Get. bij de doop: Dirck Centen en Emmetje Wouters Beelde (?) .


x Ouderkerk a/d IJssel 3-4-1718 (otr Krimpen a/d IJssel 19-3-1718)
    Dirk Pietersz Stolk , *Ouderkerk a/d IJssel 1686 , ~Ouderkerk a/d IJssel 10-3-1686 , † Ouderkerk a/d IJssel 5-10-1736.

RECHTSBOVEN: Huwelijksinschrijving van Dirk Stolk en Ariaantje Beeld.

Kinderen:
 1. Cornelis Dirksz Stolk , * ±1718 , ~Ouderkerk a/d IJssel 18-1-1719 , † Heer Oudelands Ambacht 2-10-1783 .

  x Ouderkerk a/d IJssel 6-4-1738   Cornelia Pieterse van der Woude , * 1716 , ~Lekkerkerk 12-7-1716 , † Heer Oudelands Ambacht 24-12-1788.

  7 kinderen


 2. Pieter Dirksz Stolk , * 1721 , ~Ouderkerk a/d IJssel 3-8-1721 .
  Get. bij de doop: Neeltje Aerts van Vliet (?) .
   den 3 augustij gedoopt een kind van Dirk Pieters Stolk & Ariaantje Cornelis Beeld, is genaamt Pieter, getuijge Neeltje Aarts van Vliet.


 3. ??? Jan Dirks Stolk , * >1721 , [] Woerden 6-4-1793.
   Er is een Jan Stolk op 9-4-1793 in Woerden begraven.

   Woerden, 1754, Augustus 6e:
   Jan Dirks Stolk, j.m., met
   Lijsbeth Samling, j.d. beijde alhier onder __ ProDeo.

   Een Jan Stolk werd op 28-4-1779 als koper in Woerden vermeld.

   In de 1730-er jaren liet in Woerden alleen een Dirck VAN Stolk kinderen dopen, samen met zijn vrouw Annigje van Leerzum.

  x Woerden 25-8-1754   Elisabeth (Lijsje) Smaling , * 1734 , ~Woerden 22-8-1734 .
   Otr. op 6-8-1754 in Woerden.
   Jan Dirks Stolk, jongman, en Leijsbet Smaling, jongedogter, beijde woonende alhier, zijn ondertrouwt den 6 Augustus 1754. En zijn getrout den 25 augustus 1754.

   Elisabeth/Lijsje was een dochter van Marrigje Blonk, gedoopt op 3-4-1715 te Woerden als dochter van Aart Blonk en Elisabeth Claasdr. Mooij. Marrigije Blonk was op 1-4-1734 in Woerden getrouwd met Gijsbert Smaling na een otr. op 19 maart. Bruidegom en bruid waren woonachtig in de pannebakkerijen.

   Woerden, 10-4-1755: Cornelis Pietersz Smaling, voor zichzelf en namens Jan Stolk, gehuwd met Lijsje Smaling, Adolf van der Win voor zichzelf en namens dr Jan Gijsbert van Vianen in hun hoedanigheid van regenten van het Weeshuis, alsmede Cornelis van de Bree en Adrianus Okhuijsen voor henzelf en mede namens Dirk van Stavel in hun hoedanigheid van regenten van het Gasthuis, gezamenlijke erfgenamen van Marrigje Blonk, weduwe van Pieter Leendertsz Smaling, transporteren aan hun mede-erfgenaam Jan Pietersz Smaling een huis en erf op het Oudeland onder Woerden. Het geheel ligt tussen de dijk en het eigendom van Jan Gijsbertsz Koning en wordt aan de ene zjide belend door de weduwe van Jan Schriek en aan de andere zijde een gemene steeg. De koopsom bedraagt 200 gulden.

   Lijsje Smaling, weduwe van Jan Stolk, was op 14-1-1796 in Woerden betrokken bij een geschil over de rente en aflossing van een obligatie.

   Woerden, 7-8-1754: ’t Lijk van Marrigje Smaling, huijsvrouw van Jacob Camerik. Pro Deo.

   Gijsbert Pieters Smaling werd gedoopt op 24-1-1714 te Woerden als zoon van Pieter Leenderts Smaling en Lijsbeth Cornelis Velthuijsen. Gijsbert is gehuwd op 4-4-1737 te Woerden met Marrigje Blonk.
   Zie ook: http://www.mijnstambomen.nl/woerden.htm

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.