Cornelis Ariensz Beelt , [] Nieuwerkerk a/d IJssel 1648.
Zoon van ? .


x
    NN. , [] Nieuwerkerk a/d IJssel 1648.    

Kinderen:
 1. Jan Cornelisz Beelt , † Ouderkerk a/d IJssel 18-7-1705 .

  x ±1660   Trijntje Centen (Trijntge Senten de Jonge) , * ±1635 , [] Ouderkerk a/d IJssel 24-8-1667.

  4 kinderen


 2. Arien Cornelisz Beelt .

   Capelle a/d IJssel, 3-4-1658: Jan Cornss. Beelt, won Zevenhuizen, broer van Arien Corns. Beelt, halfbroer van Jan Cornns, ouwe Jan Claes Cornn en Neeltge Cornsdr. Beelt, zwager van Dirck Corns. Crijnen.


 3. Neeltge Cornelis Beelt .

   Capelle a/d IJssel, 3-4-1658: Jan Cornss. Beelt, won Zevenhuizen, broer van Arien Corns. Beelt, halfbroer van Jan Cornns, ouwe Jan Claes Cornn en Neeltge Cornsdr. Beelt, zwager van Dirck Corns. Crijnen.


 4. Maertje Cornelis Beelt .

   Maertje Corn. [Beelt], wede. van Dirck Corn., van Sevenhuijsen, tr. ald. op 4-4-1666 met Arien Ianss. Schipper, j.g. van Sevenhuijsen.

   Op 3-4-1658 wordt Dirck Corns. Crijnen genoemd als zwager van o.a. Jan Cornss. Beelt en Arien Corns. Beelt.

  x <1659   Dirck Cornelis Crijnen , † >1658.

   Dirck Corn. Crijnen, oud 43 jr. won. Zevenhuizerhoek, wordt op 25-1-1659 in Capelle a/d IJssel vermeld en ald. op. 3-4-1658 als zwager van Jan Cornss. Beelt.

  x Zevenhuizen 4-4-1666   Arien Janss Schipper .


 5. Jan Cornelisz Beelt .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.