Jan Cornelisz Beelt , † Ouderkerk a/d IJssel 18-7-1705.
Zoon van Cornelis Ariensz Beelt .
Get. bij de overl. aangifte: Cent Jans Beelt .
Jan Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Dirck Centen , de doop van Ariaentje Dirck Centen , de doop van Willem Centens Beeld , de doop van Teunis Jan Huigen , de doop van Arjaentje Beeld , de doop van Arjaantje Centen Beeld .


x ±1660
    Trijntje Centen (Trijntge Senten de Jonge) , * ±1635 , [] Ouderkerk a/d IJssel 24-8-1667.

RECHTSBOVEN: Ouderkerk a/d IJssel

Kinderen:
 1. Cornelis Jans Beelt , * ±1655 , [] Krimpen a/d IJssel 7-4-1714.

  x ±1685   Sarah Roelandsen (Zara Roelen) , * ±1660 .

  6 kinderen


 2. Cent Jans Beelt , * ±1658 , † 11-1722 , [] Ouderkerk a/d IJssel 19-11-1722.
  Cent Jans trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jan Cornelisz Beelt , de doop van Maria Cornelisse Beeld .

   Op 26-4-1694 was Vincent Jansz Beelden 25 jaar oud en legde hij een verklaring af. Hij was toen bakker te Ouderkerk a/d IJssel.

   Ouderkerk a/d IJssel, 19-5-1700: "Aart Hendrikse Huirman (won. alhier) verkoopt aan Cent Jansen Beelde (won. alhier) Huis en erf aan het oosteinde van het dorp buitendijks, van de straat tot de IJssel (O = Teunis Cornelisse Volckert; W = Jan Nannense, prijs ƒ 1300."

   Ouderkerk a/d IJssel, 1-5-1705: "Willem Romeyn (secretaris van Berkenwoude) in opdracht van Adriaan Vet (volmacht voor notaris J.Blommemdaal te Leiden 16-10-1702). Verkoopt aan Cent Janse Beelde (won. alhier) Een huis en erf in het dorp aan de westzijde van de Kalverstraat (O en W = de kinderen van Joost Schiltman; W = de kinderen van Geertje Willems, weduwe van Pieter Jacobse Butter), prijs ƒ 140."

   Ouderkerk a/d IJssel, 7-5-1707: "Jacob Cornelisz van Vliet (won. O/Y) verkoopt aan Cent Jansz Beelde (mede won. O/Y) 4 hond hooiland in de Zijde, strekkende van de binnenkant van de Oudelandse weg zuiwaarts tot aan de kooi van de kinderen van Leendert Jansz Kors (O = Hendrik Cornelisz op Schoor; W = de erfgenamen van Jan Centen), conform de openbare veiling van 14-1-1707. Prijs ƒ 12."

   Ouderkerk a/d IJssel, 1-2-1708: "Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Nannensz overleden te O/Y zonder nakomelingen. De helft van een huis en erf in het dorp, van de straat tot de IJssel (O = Cent Janse Beelt; W = Teunis Pieterse Ouwerkerk), verder land in de Zijde en de Cromme."

   Ouderkerk a/d IJssel, 14-12-1712: "Cent Janse Beelt (won. O/Y) verkoopt aan Crijn Cornelis Lagewaard (mede won. O/Y) een huis, erf, in dorp westzijde in de Kalverstraat (Z en W = de kinderen van Joost Schiltman, in leven schout te O/Y (N = Geertje Willemsdr, weduwe van Pieter Jacobse Butter; O = de straat). Erfpacht 15 stuiver, ten gunste van O/Y en Kr/Y."

   Ouderkerk a/d IJssel, 3-4-1718: "Cent Janse Beelt (won. O/Y) is schuldig aan Fop Diestenberg (mede won. O/Y) wegens onderlinge liquidatie van gemene landen. Hypotheek op huis en erf in het dorp van de dijk tot de IJssel (O = Jan Cornelisse Besemer; W = Pieter Ruighoofd), verder 4 hond land in de Zijde, afgelost 12-7-1722."

   Bij het transport van 21-2-1720 van huis nr. 64 in Ouderkerk a.d. IJssel wordt vermeld, dat Cent Jansz. Beelt dit huis verkocht had aan Neeltje Claes, wedu van Aryen Snoeyen.

   Op 2-5-1720 is er in Ouderkerk a/d IJssel een kaveling tussen Cent Jansz. Beelt en Grietje van Vliet wedu van Pieter van der Wind. Zij krijgt een gedeelte van een erf nml. van de zuidhoek van de muur van haar schuur of wasserij, beoosten van dit erf, naar de IJssel en westwaarts zover alsde breedte van de wasserij; met recht van overpad. De breedtevan de wasserij is 22 voet 10 duim.

  x ±1685   Maertje Pieters (Merritje Pieters) Brouwer , * ±1665 , † <1741.

   Zij is een dochter van Arie Brouwer en kleindochter van Jan van den Berg. Haar moeder heette Jorisje Jans van den Berg en diens moeder Neeltje Jans.

  5 kinderen


 3. Centje Jans Beelt , * ±1660 .
  Centje Jans trad op als getuige bij de doop van Arjaentje Beeld .

  x   Dirck Centen .
      Zoon van Cent van de Dussen (?) en ?
  3 kinderen


 4. Antonia Jans (Toontje Jans) Beelt , *Ouderkerk a/d IJssel 1669 , ~Ouderkerk a/d IJssel 14-7-1669 , † Ouderkerk a/d IJssel 11-8-1723 .
  Toontje Jans trad op als getuige bij de doop van Maria Cornelisse Beeld .
   Fl 3,-.
   Doopget. Mr. Evert Everts Maes, Grietge Maes, Centge Cornelisse.

   "Toontje Jans Beelde:

  x   Arij Cornelisse Boer , † Ouderkerk a/d IJssel 27-11-1721.
   Otr. op 14-12-1701 in Ouderkerk a/d IJssel.
   Arij Cornelisse Boer, j.m., met Anthonia Jans Beelde, j.d., beijde van Ouderkerk op d’IJssel.
   Attestatie gegeven na Capelle op d’IJssel, den 14e December anno 1701.

   Kinderen: Cornelis, Jan (3x), Neeltje, Ariaantje en waarschijnlijk ook Willem. Een kind van hen, anders dan Jan, is overleden op 21-6-1710 te O/IJ en daarvoor werd f 3,- betaald.
   fl 6,-.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.