Matheus Mattheusz (van den Bergh) .
Zoon van ? .


x ? ±1663
    Hendrickje Gerrits van der Ham , * ±1642 .
Kinderen:
 1. Evert Mattheusz , * 1664 , ~Lexmond 14-8-1664 .
   Doopget. Lambert Claasz tot Gorcum en Claartjen Jacobs, wed. van Gerrit Jans op de Leck.


 2. Heijltje Mattheusdr , * 1665 , ~Lexmond 31-12-1665 .
   Getuige: Lijsbethjen Lamberts tot Gorcum.


 3. Gerrit Mattheusz , * 1669 , ~Lexmond 25-3-1669 .
  Get. bij de doop: Grietje Maertens den Boer .
   Getuige: Griet den Boer, kints bestemoeder.

   Op 15-3-1694 in Lexmond compareerde Grietge Maertens, weduwe van Gerrit Maertensz van der Ham, wonende op Lexmont. De schulden waren groter dan de boedel waard was.
   Genoemd werden:
   - Maerten, Joost en Cornelia van der Ham, ieder een staeck,
   - item de kinderen van Hendrickje van der Ham, met name Gerrit en Heijltje Mattheus, een staeck;
   - noch de kinderen van zaliger Neeltge Gerrits van der Ham, met name Jan, Teunis en Henrick Arisz t’Laechje, een staeck;
   - ten laatste de voordochter van haar zaliger man voors. Maria Gerrits van der Ham, een staeck;
   uitkeren 6 maal een halve rijcxdaler.


 4. Joostje Mattheusdr , * ±1671 , ~Lexmond 18-1-1672 .
  Get. bij de doop: Grietje Maertens den Boer (?) .
   Getuigen: Gerrit Hendricx en Griettien Boer.


 5. ? Huibert Matteeuwisse van den Bergh , * 1676 , ~Lexmond 9-11-1676 .

  x Benschop ±1698   Pietertie Claas , * 1678 , ~Benschop 18-8-1678 .

  12 kinderen


 6. ? Annitie Matteeuwisse (Annicken Mattheusse) van den Bergh , * ±1680 , † >1737 .

   Annetie Matteeuwis van der Bergh op de klaastartse was p 8-1-1702 in Lexmond getuige bij de doop van Klaas, zoon van Jan Janse de Jong en Annigje Jans.

   Op 16-5-1698 transporteerde Joost Cornelis Baas, als man en voocht van Bastiaentge Gerrits, wonende alhier, [iets] aan Huijbert Mattheuss en Annicken Matteuss het gerechte deel, ieder voor de helfte.

   Op 5-12-1738 in Lexmond maakten Claas Meertens van Vueren en Anna Matheuwissen van den Bergh, echteluijden, wonende te Lexmond, zij ziek te bedde, een testament. Aan de 2 zonen met naam Cornelis en Huijbert van Vueren vermaakten zij de schuijt met toebehoren mitsgaders ieder een gouden ring aan dogter Engeltje van Vueren haar klederen etc. De echteluijden lijftochten elkaar.

  x ±1705   Klaas Meertens van Vuuren , † >1737.

   Klaas Meertens van Vuren, won. in Lexmond.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.