Heijltgen Lenerts (Heijltijen Leenaerts) Besemer , *Sandelingen-Ambacht ±1570 , † ±6-8-1653.
Dochter van Leendert Jacobsz Besemer (?) en Aeltgen Leendertsdr (?) .


x ±1590
    Adrijaen Eldertsz (Arijen Ellerden) , † <1648.
Kinderen:
 1. Jacob Arijen Ellerden (Jacob Arien Elderse) Besemer .

   Ridderkerk, 30-12-1647:
   Heijltgen Lenerts, weduwe van Arijen Ellerden, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Arijensz van der Steen, schoenmaker, 150 gulden. Jacob Arijen Ellerden en Pieter Arijen Ellerden treden op als borg.

   Op 7-12-1649 verkreeg Jacob Ariensen Besemer met Ariaentien Pieters, sijn vrouw, att. ane ’s-Gravendeel.

   Ridderkerk, 23-4-1656:
   - Jacob Arijen Ellerden, oud hoog heemraad van Ridderkerk en wonende te Mookhoek onder de jurisdictie van Strijen;
   - Pieter Arijen Robben, getrouwd met Trijntgen Arijen Ellerden;
   - Pleun Vincken, getrouwd met Aeltgen Arijen Ellerden, en
   - Arijen Arijensz, zoon van Arijen Arijen Ellerden zaliger,
   machtigen hem namens
   - Lijsbeth Arijens, zijn zus, en voor de nagelaten weeskinderen van
   - Ellert Arijen Ellerden en
   - Maertgen Arijen Ellerden - hun broer en zus zaliger,
   allen kinderen en kleinkinderen van Arijen Ellerden en Heijltgen Lenertsdr.
   Zij verklaren allen dat Pieter Arijen Ellerden, hun resp. oom en broer, een stuk land groot 2 mergen dat hij bewerkte, nu, na de dood van hun ouders, kan behouden.

  x ? Ridderkerk 1-5-1622   Ariaentgen Pieters (Ariaentien Pieters) , *Ridderkerk ±1600 .
   Otr. op 10-4-1622 in Ridderkerk.
   Jacob Ariensz, jg. van Ridderkerk, en Ariaentgen Pieters, j.d. van Ridderkerk, 1e afk. 10-4, getr. 1-5-1622.

  4 kinderen


 2. Trijntie Arijen Elderden ( Besemer) , † <1687 .

   Pieter Arijen Robben en Trijntgen Arijen Ellerden (ziek op bed liggend), echtpaar wonende te Bolnes, benoemen elkaar tot voogd op 1-10-1654.

   Ridderkerk, 16 mei 1660: Pieter Arijen Ellerden, wonende te Ridderkerk aan de Westzijde, is aan Pieter Arijensz Hordijck, heemraad alhier (en zijn zwager), een bedrag schuldig van 200 gulden. Arijen Arijensz Reusel en Arijen Florisz zijn borg.

   Ridderkerk, 17-1-1665:
   Pieter Arijensz Hordijck, oud heemraad alhier, draagt hiermede over aan de nagelaten weeskinderen van Johan Gevers: een obligatie op naam van Arijen Arijensz Ellerden ten behoeve van Arijen Cornelisz - nagelaten weeskind van Cornelis Arijensz Hertoch - verwekt bij Trijntgen Arijens op 9 augustus 1654.

  x ?   Cornelis Arijensz Hertoch .

  x Ridderkerk 10-12-1633   Pieter Arijensz Hordijck , † <1687.
      Zoon van Adriaen Robbrechts Hordijck en Adriaenken Janse in ’t Velt .
   Pieter Arijen Robben getrouwd met Trijntgen Arijen Ellerden.
   Overl. ca. 1685.

   Pieter Adriaensz noemde zich zowel In ’t Velt als Hordij(c)k.

   Ridderkerk, 22-12-1685:
   Inventaris nagelaten door Pieter Arijensz Hordijck en Trijntie Ariens, gewoond hebbende te Bolnes. De inventaris is aangegeven door Jan Pietersz Hordijck en Maeijcken Pieters Hordijck, zoon en dochter.

   Ridderkerk, 26-6-1686:
   - Jan Pietersz Hordijck ter ene en
   - Jan Hendrixe Houwmes, getrouwd met Ariaentie Pieters Hordijck, wonende te IJsselmonde,
   - Maeijcken Pieters Hordijck,
   - Arien Dircksz, getrouwd met Trijntie Pieters Hordijck ook wonende te IJsselmonde,
   - Arij Ariensz Besemer als voogd over Annitie Crijne, nagelaten dochter van Jannitie Pieters Hordijck - verwekt door Krijn Pietersz Huijser,
   allen kinderen en erfgenamen van Pieter Ariensz Hordijck en Trijntie Ariens in hun leven gewoond hebbende te Ridderkerk,
   verklaren met elkaar de nalatenschap in goede harmonie te hebben verdeeld.

  7 kinderen


 3. Lijsbeth Arijens .

   Lijsbeth Arijens was een zus van Jacob Arijen Ellerden.


 4. Arijen Arijen Ellerden , * ±1592 , ~Ridderkerk 28-1-1593 , † <1657 .
   Arien, zoon van Arien Ellertsz. en Heijltijen Leenaertsdr., doopget. Ploen Willemsz.

   Op 1-10-1653 werd Arien Ariensen Elders lidmaat van de kerk van Ridderkerk.

   Ridderkerk, 23-4-1656:
   - Jacob Arijen Ellerden, oud hoog heemraad van Ridderkerk en wonende te Mookhoek onder de jurisdictie van Strijen;
   - Pieter Arijen Robben, getrouwd met Trijntgen Arijen Ellerden;
   - Pleun Vincken, getrouwd met Aeltgen Arijen Ellerden en
   - Arijen Arijensz, zoon van Arijen Arijen Ellerden zaliger,
   machtigen hem namens
   - Lijsbeth Arijens, zijn zus, en voor de nagelaten weeskinderen van
   - Ellert Arijen Ellerden en
   - Maertgen Arijen Ellerden - hun broer en zus zaliger,
   allen kinderen en kleinkinderen van Arijen Ellerden en Heijltgen Lenertsdr.
   Zij verklaren allen dat Pieter Arijen Ellerden, hun resp. oom en broer, een stuk land groot 2 mergen dat hij bewerkte, nu, na de dood van hun ouders, kan behouden.

   Ridderkerk, 17-1-1665:
   Pieter Arijensz Hordijck, oud heemraad alhier, draagt hiermede over aan de nagelaten weeskinderen van Johan Gevers: een obligatie op naam van Arijen Arijensz Ellerden ten behoeve van Arijen Cornelisz - nagelaten weeskind van Cornelis Arijensz Hertoch - verwekt bij Trijntgen Arijens op 9 augustus 1654.

  1 kinderen


 5. Mariken Arien Ellaertsdr , *Ridderkerk 1594 , ~Rijsoord (ZH) 2-10-1594 .
   Mogelijk jong overleden.
   Mariken v: Arien Ellaerts, "van Ridderkerck"


 6. Pieter Arijen Ellerden , * 1595 , ~Ridderkerk 10-12-1595 , † >1659 .
   Pieter, zoon van Arien Ellertsz. en Heilken Leenaertsd., doopget. Arien Jacobsz. en Mariken Ellartsd.

   Ridderkerk, 30-12-1647:
   Heijltgen Lenerts, weduwe van Arijen Ellerden, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Arijensz van der Steen, schoenmaker, 150 gulden. Jacob Arijen Ellerden en Pieter Arijen Ellerden treden op als borg.

   Ridderkerk, 23-4-1656:
   - Jacob Arijen Ellerden, oud hoog heemraad van Ridderkerk en wonende te Mookhoek onder de jurisdictie van Strijen;
   - Pieter Arijen Robben, getrouwd met Trijntgen Arijen Ellerden;
   - Pleun Vincken, getrouwd met Aeltgen Arijen Ellerden, en
   - Arijen Arijensz, zoon van Arijen Arijen Ellerden zaliger,
   machtigen hem namens
   - Lijsbeth Arijens, zijn zus, en voor de nagelaten weeskinderen van
   - Ellert Arijen Ellerden en
   - Maertgen Arijen Ellerden - hun broer en zus zaliger,
   allen kinderen en kleinkinderen van Arijen Ellerden en Heijltgen Lenertsdr.
   Zij verklaren allen dat Pieter Arijen Ellerden, hun resp. oom en broer, een stuk land groot 2 mergen dat hij bewerkte, nu, na de dood van hun ouders, kan behouden.

   Ridderkerk, 16 mei 1660:
   Pieter Arijen Ellerden, wonende te Ridderkerk aan de Westzijde, is aan Pieter Arijensz Hordijck, heemraad alhier (en zijn zwager), een bedrag schuldig van 200 gulden. Arijen Arijensz Reusel en Arijen Florisz zijn borg.

   Ridderkerk, 8-8-1660:
   Arijen Florisz en Arijen Arijensz Reusell. wonende aan de Westzijde van Ridderkerk. zijn aan Pieter Arijen Ellerden, hun oom, 1775 gulden schuldig.


 7. Maeijcken Adriaens (Maertgen Arijen Ellerden) , *Ridderkerk 1601 , ~Rijsoord (ZH) 18-3-1601 , † <1657 .

  x Poortugaal 24-7-1622   Arij Woutersse , † Bolnes <1634.
   Otr. op 26-6-1622 in Ridderkerk.
   Hij was j.g. van Poortugaal, zij was j.d. van Ridderkerk.

  x Ridderkerk 26-2-1634   Cornelis Gerritsen Snoo , *Ridderkerk 2-2-1603 , ~Ridderkerk 16-3-1603 .

  4 kinderen


 8. Neeltje Pieters Elders , * ±1605 .

   Zij was een dochter van Arie Pietersz Elders en Heyltgen Leenderts Bezemer. Neeltje was weduwe van Joost Jansz Kamerman.

  x Rotterdam 1-1660   Cornelis Gerritsen Snoo , *Ridderkerk 2-2-1603 , ~Ridderkerk 16-3-1603 .


 9. Ellert Arijensz (Ellert Arijen Ellerden) , * 1608 , ~Ridderkerk 24-2-1608 .
   Ellert, zoon van Adrijaen Ellertsz, aan de Westsijdtschen dijck, sonder peten.

   Op 28-3-1643 in Rotterdam is sprake van een Ellert Adrijaensz, wonende te Dubbeldam, maar dat kan een compleet andere persoon zijn.

  x Ridderkerk 10-4-1633   Emmichie Pieters , *Ridderkerk ±1610 .
   Otr. op 13-3-1633 in Ridderkerk.
   Eldert Ariensse, jg, van Ridderkerk, en Emmichie Pieters, jd, van Ridderkerk, 1e afk 13-03, getr Ridderkerk 10-04.


 10. Aeltien Aerjens (Aeltgen Arijen Ellerden) , *Ridderkerk ±1615 , † <1662 .
   Pleun Vincken zou in 1668 hertrouwen met Leijntge Arijens Droogendijck, weduwe van Jacob Willemsz (Jonge) Leenheer.
   Schatting geboortedatum.

   Aeltien Aeriens, huijsvrouwe van Pleun Vinke, kwam op 5-7-1645 naar Rijsoord met att. van Ridderkerk.

   Rijsoord, 30-1-1661:
   Pleun Vincken en Aeltie Ariens, wonende aan de Pruimendijk, benoemen elkaar tot erfgenaam. Tevens benoemen zij de langstlevende tot voogd over de kinderen Grietie, Maijcken en Arij Vincken. De kinderen dienen hun erfdeel te krijgen zodra zij meerderjarig worden of in het huwelijk treden. Het erfdeel zal bestaan uit 25 gulden.

  x Rijsoord (ZH) 2-7-1645   Pleun Vincken , * 1615 , ~Rijsoord (ZH) 12-1615 , † >1669.
      Zoon van Vinck Janssen ( Vinck) en Anneken Ellaerts .
   Otr. op 3-6-1645 in Rijsoord (ZH).
   Pleun Jansz Vinck, wd. van Grietie Damis, en Aeltien Aerjens, j.d. van Ridderkerck "sijn alhier getrout 2 julij".

   Pleun Vincken had kinderen uit zijn tweede huwelijk (nl. Grietie Vincken, Maijcken en Arij Vincken - geboren uit zijn huwelijk met Aeltie Ariensdr).
   Gedoopt "den decemb" 1615, zoon van Vinck Jansen.

   Pleun heeft belijdenis gedaan te Rijsoord op 28-8-1642. Hij werd ald. op 28-5-1645 bevestigt als diaken.

   Ridderkerk, 25-3-1656:
   De ten huize van Pleun Vincken aan de Drogendijk ziek op bed liggende Lenert Arijen Ellerden prelegateert aan Aeltgen Arijen Ellerden - huisvrouw van Pleun Vincken - zijn zuster - al zijn goederen die hier bij zijn zus in huis staan en aan Arijen Pleunen, de jongste zoon van zijn zuster prelegateert hij een koe, die hier op stal staat. Het resterende uit zijn nalatenschap vermaakt hij aan zijn overige broers en zusters.

   Rijsoord, 5-5-1661:
   Pleun Vincken, weduwnaar, wonende aan de Pruijmmendijk, ligt ziek op bed, doch is helder van geest en benoemt zijn drie kinderen uit zijn eerste huwelijk (nl. Leijntie, Heijltie en Annitie - geboren uit het huwelijk met zijn overleden vrouw Grietie Dammis) en zijn vier kinderen uit zijn tweede huwelijk (nl. Grietie Vincken, Maijcken en Arij Vincken - geboren uit zijn huwelijk met Aeltie Ariensdr) tot zijn wettige erfgenamen. Als bloedvoogd benoemt hij zijn broer Arij Vincken en Jan Willemsz, meester metselaar, als toeziend voogd.

   Rijsoord, 20-10-1663:
   Teuntie Cornelis, weduwe van Dammis Dircxsz, wonende aan de Pruimendijk, geassisteerd door Pleun Vincken, haar schoonzoon als haar gekozen voogd, machtigt Cornelis Jansz van Valem, metselaar, wonende op Heerjansdam, om uit haar naam voor haar land gelegen aan de Donsborgerweg - laatst gebruikt bij Willem Arijens Goelieff, een som van 250 carolusgulden te lichten.

   Rijsoord, 4-8-1668: Inventarisatie gedaan door Leijntie Ariensdr, weduwe van Jacob Willemsz Leenheer, die nu in ondertrouw gaat met Pleun Vincken, weduwnaar van Aeltie Ariensdr, inzake de goederen die zij in het a.s. huwelijk inbrengt en die haar eigendom zijn.

   Rotterdam, 2-7-1669:
   Gerardt van Duijnen, medicine doctor en stadts-chirurgijn, verhuurt aan Jan Teunisz Bouman, wonend te Ridderkerck, 4 morgen land in het Volgerlant van Rijerkerck, laatst gebruikt door Pleun Vincken, voor de tijd van 3 jaar en voor 48 gulden per jaar.

   Pleun Vincken trad op als getuige bij de doop van Pieter Jansz Vinck , de doop van Cornelis Jansz Vinck .

  3 kinderen


 11. Lenert Arijen Elderden , * ±1615 , † >1655 .
   Ridderkerk, 5-4-1648: Lenert Arijen Ellerden, 30 jaar, Harmen Arijensz, 32 jaar en Bastiaentgen Cornelis, 38 jaar, leggen op verzoek van Pleun Harmensz een verklaring af inzake zijn omgang met Willemptgen Henricx van Gameren. Zij hebben op het bruiloftsfeest ten huize van Arijen Harmensz nooit kwaad gesproken van Willemptge, en Pleun Harmensz heeft nooit gezegd dat hij ’vleijselijke conversatie’ met haar heeft gehad.

   In 1617 liet Arien Elderden een (niet met naam genoemd) kind dopen in Ridderkerk.

   Ridderkerk, 25-3-1656:
   De ten huize van Pleun Vincken aan de Drogendijk ziek op bed liggende Lenert Arijen Ellerden prelegateert aan Aeltgen Arijen Ellerden - huisvrouw van Pleun Vincken - zijn zuster - al zijn goederen die hier bij zijn zus in huis staan en aan Arijen Pleunen, de jongste zoon van zijn zuster prelegateert hij een koe, die hier op stal staat. Het resterende uit zijn nalatenschap vermaakt hij aan zijn overige broers en zusters.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.