Jan Willems de Best , † Langerak 26-8-1620.
Zoon van ? .


x
    Marritgen Dirricx , † Langerak 25-11-1619.

RECHTSBOVEN: Jan Willems de Best woonde in Langerak. De kerktoren van Langerak dateert van ca. 1500, het schip uit de 16e eeuw.

Kinderen:
 1. Willem Jansz de Best .

  x   Geertje Theunisdr .

  5 kinderen


 2. Simon Jans de Best , † <1657 .

   Simon trouwde Neeltje Segers Verduin, dochter van Seger Jans Verduin en Maaiken Pieters. Zij werd op 13-11-1668 in Langerak begraven.

   Te Meerkerk op 19-8-1654 comp. Pieterken Hendricks, wede van Pieter Floris Dorchterom won. in Broeck, en belooft aen te nemen etc. de erfenis. Sijmon Jans de Best te Langerak een obligatie van 900 car. guld etc. ten laste van de boedel. zij zal cost en schadeloos houden Cornelis Hendricks de Groot en Cornelis Hendricks de Cleijne haere zwagers [schoonzoons} mitsgaders de kinderen ofte voochden van de onm. kinderen van Floris Pieters hare soon idem bovenstaande personen een acte van schuldbekentenisse.

  x   Neeltje Segers Verduijn , [] Langerak 13-11-1668.
      Dochter van Seger Jans Verduijn en Maaike Pieters .
   Hun dochter Maritgen trouwde (1) Pieter Jansz. Noomen en (2) Cornelis Jansz. Vuijck en had kinderen uit haar eerste huwelijk.

  1 kinderen


 3. Dirk Jans de Best .

   Hij trouwde Ingetje Segers Verduin, dochter van Seger Jans Verduin en Maaike Pieters.

   Op 10-12-1628 transporteert Dirck Jansz. de Best aan zijn broer Willem Jansz. de Best ’t rechte 1/6 part van zekere akker, boomgaardje en griendinge buitendijcks voor ’t weer van Bastiaen Sijmonsz. zal., belend O. Mels Cornelisz. en W. Claes Cornelisz. c.s. en nog ’t rechte 1/6 part van 1 hond land of werfje in een weer van 7 morgen, genaamd ’Pleun Fredericxz. weer’ achter de waal.

   Dit weer van Bastiaen Sijmonsz. is een weer dat in het uiterste westen van Langerak ligt vlakbij Nieuwpoort [Langerak telde 110 weren, genummerd van oost naar west]. Het werd ook het weer van Symon Jansz. de Best genoemd.

  x   Ingetje Segers Verduijn .
      Dochter van Seger Jans Verduijn en Maaike Pieters .


 4. Adriaantje Jans de Best .

  x   Claas Theunisz Capiteijn .
      Zoon van Theunis Aarts en Marrigje Claasdr .
   Kinderen: Theunis, Bastiaan, Neeltje en Marrigje.

   Op 8-2-1651: Teunis Claes en Bastiaen Claes, mitsgaders Pieter Jacobs x Maritje Claes, als kinderen van Claas Teunis zalgr., eijsers.

  4 kinderen


 5. Heijltje Jans de Best , *Langerak ±1600 .

   Zij trouwde Gijsbert Jans Versteeg in 1622 in Jaarsveld. Hij was een zoon van Jan Barends Versteeg.


 6. Marrigje Jans de Best , * ±1605 .

   Zij ging op 27-8-1627 in Nieuwpoort in ondertrouw met Adriaan Cools. In 1639 woonde zij in Nieuwpoort.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.