Merriche Willems (Merrichie de Oudste) de Best , † <4-1655.
Dochter van Willem Jansz de Best en Geertje Theunisdr .


×
    Cornelis Theunisz (de Ridder) , † <4-1655.
Kinderen:
 1. Antonis Cornelisz (Tonis Cornelis) de Ridder , † <4-1697 .
  Tonis Cornelis trad op als getuige bij de doop van Cornelis Maertense Sterrenburg , de doop van Maria (Marigje Maertens) Sterrenburg , de doop van Gerrit Maertens Sterrenburg .

   Rond 1670 verhuisde hij naar Alblasserdam. Hij oefende zich in de kunst van de muziek, zingen, lezen, schrijven, cijferen en verder in alles wat een schoolmeester en voorzanger moest kunnen.
   Hij heeft meermalen een proef afgelegd en werd bekwaam geacht.

   Hij is schoolmeester te Arkel geweest, maar werd later metselaar.
   In 1681-82 was hij poorter van Nieuwpoort.
   Beroep: Schoolmeester

  × Nieuwpoort 9-8-1676   Eva (Ieffjen Jans) van Harten , *Nieuwpoort ±1660 .
   Otr. op 8-7-1676 in Ameide.
   Anthonis de Ridder, schoolmr. tot Arkel, jm. van Langerak, otr/tr. 8-7/9-8-1676 Ameide met Ieffjen van Harten, jd. van Nieuwpoort, won. Ameide.

   Eva/Iefken/Ieffjen was een dochter brouwer Jan Sandersz. van Harten - en mogelijk Neeltien Dircksdr. - maar hun dochter is eigenlijk te jong om al in 1671 te kunnen trouwen.

   Verklaring op 23-3-1697 over aflossing van schuld t.b.v. hr. mr. Gerardt Francke, advocaat te Dordrecht:
   - Cornelis Starrenburgh, als voogd van de kinderen van Aert Starrenburgh, v.h.z., en vervangende als mede voocht Pr. Ariens van Aeldijck,
   - Maerten Sterrenburg, v.h.z., en Corn. Cornelisz. Mes, geh. met Annigje Ariens, die wed. was van voorn. Aert Sterrenburgh, alle wonende te Streefkerk, en vervangende
   - Yda van Harten, wed. van Anthonij de Ridder, won. in de Nieuwpoort.

   Ieffjen Jans trad op als getuige bij de doop van Maria (Marigje Maertens) Sterrenburg , de doop van Ariaentje Maertens Sterrenburg , de doop van Gerrit Maertens Sterrenburg .

  3 kinderen


 2. Geertgen Cornelisse de Ridder , * ±1650 , † >1731 .

  × ±1675   Maerten Leenderts Sterrenburg , * ±1654 , ~Streefkerk 21-1-1655 , † <1731.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.