Aerjaenken Cornelisse ( Bestebreur) , *Maasdam ±1590 , † <11-1664.
Dochter van ? .


x Maasdam 22-10-1610
    Cornelis Bastiaensz Beste Broer , *Sint Anthoniepolder ±1585 .
Kinderen:
 1. ? Cornelis Cornelisse Bestebreur , * 1610 , ~Maasdam 19-12-1610 .

   Ook Bestebroer genoemd.

   Mogelijk trouwde Cornelis met Lijntje Egberts, weduwe van Leendert Adriaens Punt, dochter van Neeltje Cornelis.
   Zij was overleden vóór 15-11-1649.


 2. Michiel (Chiel Cornelisz) Bestebreur , *Sint Anthoniepolder ±1614 .

  x Puttershoek 14-3-1638   Grietken Hendriks (Grietie Heijndrickx) , † <1657.

  x Puttershoek 1657   Maijken Joosten .
   Otr. op 11-12-1657 .
   Getuige bij het huwelijk namens Maijken’s moeder was Job Leenderts Vogelaar.

  3 kinderen


 3. Bastiaan Cornelisse Bestebreur , *Sint Anthoniepolder ±1615 , † <17-4-1694 .

  x <1642   Lijntje Egberts .

   Lijntje Egberts was een dochter van Neeltje Cornelis. Zij was weduwe van Leendert Adriaens Punt uit de Nieuw-Rijerwaerd bij Slikkeveer.

  x Sint Anthoniepolder 26-1-1642   Ingentje Huijgensdr (Inichje Huijche) Blaeck .

  7 kinderen


 4. Maijken Cornelisse Breuren , *Sint Anthoniepolder ±1618 , † ±1663 .

   Maijken Cornelis Breuren trouwde Cornelis Jacobsen Sneukelaar, weduwnaar. Hij ging op 19-5-1664 te Puttershoek in ondertrouw met Niesie Theunis uit Maasdam.

   Mayken en Cornelis hadden een dochter Maria Sneukelaar, die op 9-9-1663 in Maasdam gedoopt werd met Maijken Staasen als doopgetuige.

   Overleden in 1663 of 1664.

  x ±1653   Cornelis Jacopsen Sneuckelaer , * 1616 , ~Maasdam 17-8-1616 , † ±1667.
      Zoon van Jacob Cornelisen Sneuckelaer en Bastiaentge Staes .

   Cornelis was een zoon van Jacob Cornelisse en Bastiaentge Staes.

   Obligatie voor de drie weeskinderen van Neeltge Jacobs tot last van Staes Jacobss. Snokelaer op 1 mei 1647 in Maasdam:
   Vas Cornelissen, Jan Aryenss. van Maesdam, heemraden.
   Stae Jacobss. Snokelaer, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan de drie weeskinderen van Neeltge Jacobs zaliger, met name Aryen, Leendert en Aegyen Corn(elis) 153 Car. gld. 6 stuivers vanwege opgenomen penningen door hem uit handen ontvangen van Leendert Jacobss., wonende in Sint Anthonispolder,, als gerechte bloedvoogd van de kinderen. Hij belooft het geld over een jaar met interest de pewnning 20 in het jaar, te restitueren onder verband van zijn persoon en al zijn roerende- en onroerende goederen. Compareren mede Jacob Corn(elis) Snokelaer, mede heemraad, en Corn(elis) Jacobss. Snokelaer, onze
   inwoners, en stellen zich als borgen. Akte is getekend door secretaris J.W. Hoffman.
   In de marge vermeld dat de akte is gecasseerd in presentie van Willem Maertss., schout, Vas Corn(elis) en Jan A, heemraden dd. 1 mei 1651.
   Onder aan de akte vermeld dat Leendert Jacobss. op 21 mei 1651 van Staes Jacobss. Snueckelaer 191 gld. 12 st. 4 penningen heeft ontvangen, waarvan af gaat 1 gld. voor de schout en heemraden voor verteerde kosten.

   Op Maasdam op 18 november 1656 compareert Bastiaen Cornelisen Bestebruer, onze inwoner, en bekent schuldig te zijn aan Cornelis Jacopsen Sneukelaer, Staes Jacopsen Sneukelaer, Ary Jacopsen Nooteboom, Dirck Jaopsen Nooteboom, Staes Jacopsen Nooteboom, Bastiaentje Jacops, onmondige weeskinderen van zaliger Jacop Ariensen Nooteboom, gezamenlijk erfgenamen van zaliger Jacob Cornelisen Sneukelaer, de somme van 250 gld. tot 40 groten t stuk, als restant van de koop en leverantie van een huis en erve, hem comparant getransporteerd volgens de eigenbroef van dd. 20 december 1655, staande op het dorp Maasdam, belend O Neeltje Dircks en W de huysingen ende werff van Corn[elis] Jacopsen Sneukelaer. Hij belooft dit geld te batelen in twee termijnen, te weten nu eerstekomende mei 1657 150 gld. en de resterende 100 gld. mei 1658. Hij verhypothekeert hiervoor genoemd huis.

   Voor de oudere generaties van de familie Sneuckelaer, zie: "Ons Voorgeslacht" 1966. Zie ook: "De Nederl. Leeuw" 1963.

   Niesken Thonisdr werd op 28-3-1669 in Maasdam genoemd als weduwe en boelhoudster van Corn. Jacobs Sneuckelaer, in zijn leven stedehouder van Maasdam. Zij bezat weiland, gelegen in Nieuw-Bonaventura.

  5 kinderen


 5. ? Sijtje Cornelisse (Sijgie Cornelis) Bestebreur , *Sint Anthoniepolder ±1632 , ~Maasdam 7-11-1632 , † Maasdam <1690 .

  x ±1657   Gijsbert Teunisz van Erkel , * ±1630 , † ±1706.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.