Bastiaan Cornelisse Bestebreur , *Sint Anthoniepolder ±1615 , † <17-4-1694.
Zoon van Cornelis Bastiaensz Beste Broer en Aerjaenken Cornelisse ( Bestebreur) .


x <1642
    Lijntje Egberts .    

x Sint Anthoniepolder 26-1-1642 (otr Sint Anthoniepolder 14-12-1641)
    Ingentje Huijgensdr (Inichje Huijche) Blaeck .
Kinderen:
 1. Huijg Bastiaens Bestebreur , † ±1678 .

  x Sint Anthoniepolder 22-8-1677   Neeltien Pieters Snaaijer , * ±1650 .
      Dochter van Pieter Ariensz Snaaijer (?) en Marietje Jans Kooijmans (?).
   Otr. op 15-8-1677 in Maasdam.
   Huijg was j.m. van Maasdam. Neeltje was weduwe in de Sint-Anthoniepolder. Zij hertrouwde in 1681.

   Neetje hertrouwde (?) Jan Jorisz den Heynst, j.m. van Westmaas, op 9-11-1680 in de Sint-Anthoniepolder, ondertrouw op 18 oktober. Jan Joris van Henghst en Neeltie Pieters Snaaijer lieten op 19-4-1683 een dochter Marijchie dopen in de SAP.


 2. Cornelis Bastiaansen Bestebroer , * 1642 , ~Puttershoek 21-12-1642 , † <17-4-1694 .
  Cornelis Bastiaansen trad op als getuige bij de doop van Heijndrik Leenderts Hoogvliet (?) .
   Doopgetuigen zijn Hendrick Schuyling, Theunis Huijgen en Maergie Cornelis.

   Cornelis trouwde op 1-10-1673 in de Sint-Anthoniepolder met Sijchie Joosten, ~Sint-Anthoniepolder 24-7-1644, dochter van Joost Cornelis en Marichie Dircken. Zij lieten de volgende kinderen in de Sint-Anthoniepolder dopen: Bastiaan, Joost, Maeijken, Huijg en Maeyken, die in Cillaarshoek trouwde met Cornelis Isaacsen Maldegem uit Antwerpen.

  x Sint Anthoniepolder 1-10-1673   Sijchie Joosten ( Neeff) , ~Sint Anthoniepolder 1650 .
      Dochter van Joost Cornelisze Neeff en Marichie Dircken Wijngaert .

   Joost Cornelis Neef is de vader van Sijchie.

   Sijchie werd op 2-11-1673 in de Sint-Anthoniepolder geassisteerd door Bastiaan Dircks Wingert, een oom en voogd van haar moeder’s kant.

   Cornelis Bastiaan Bestebreur, gehuwd met Sijchie Joosten, werd op 2-11-1673 genoemd als erfgenaam van Joost Cornelis Neeff, wiens weduwe Marichie Dircks was.

  5 kinderen


 3. Sijchien Bastijaens (Sijtjen Bastiaanse) Bestebreur , * ±1650 .

  x Maasdam 12-7-1671   Adriaan Cornelissen (Arij Cornelisz) van Dongen , *Dongen (NB) ±1645 .

  10 kinderen


 4. Neeltje Bastiaanse Bestebreur , *Maasdam ±1655 , † Maasdam 2-2-1703 .
  Neeltje Bastiaanse trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Teunisz Bestebreur , de doop van Ingetjen Adriaens Bestebreur , de doop van Inichien Adriaans Bestebreur , de doop van Adriaan Adriaans Bestebreur .

  x Maasdam 17-11-1680   Jan Jansen Barendrecht , † 2-1703, [] Maasdam 12-2-1703.
      Zoon van Jan Jans Barendregt en Marichie Jacobs ( Coppen) .
   Zij waren j.m. en j.d., beiden van Maasdam

   Maasdam, dd. 25 februari 1666: Hermen Lodewijcx Montaen, stedehouder, Corn(elis) Jacobs Sneuckelaer en Thonis Cornelissen de Rucht, schepenen.
   Aert Jansen van Es, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Jan Jansen, nagelaten
   weeskind van Jan Jansen Barendrecht en Marichjen Jacobs, beiden zaliger, in hun leven
   gewoond hebbende opt Gadt, 250 Car.gld. vanwege aangetelde penningen door henm
   ontvangen uit handen van Thonis Jacobs Koppen als voogd van het weeskind en dat tegen een interest van de penning 20 of 5 de 100. Compareert mede Marichje Jacobsdr., wonende onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel, zijn comparants moeder en stelt zich voor hem als borg. Getekend door de schepenen en secretaris J. van Heysen. Stedehouder Montaen plaatst zijn handmerkje.

  7 kinderen


 5. Thonis Bastiaensen Bestebreur , *Maasdam ±1655 , † Maasdam 25-8-1725 .

   Ariaentjen Joosten, wonende op het dorp Maasdam, transporteerde op 11-5-1679 in Maasdam aan Thonis Bastiaensen Bestebreur, inwoner van Maasdam, een geheel huis metten gevolge van erve, gelegen op het dorp Maasdam, belend ten oosten aan den den Dijck en ten westen aan des gemeenlants vliet. Thonis betaalde 700 Car. gld.
   Thonis Bastiaense Bestenbreur en Aert Cornelisen Baerendrecht kochten op 21-4-1683 "3 mergen 400 roeden weiland in het Oudeland van Maasdam", belend ten oosten aan de "gemene bosum kade". Zij betaalden 1558 gld, 6 stuiver, 11 penningen.

   Maasdam, 21 april 1683:
   Aryen Isaacsen Maesdam, schout, Jan Cor(nelis) Baerendrecht, Commer Aryens Block en vervangende Aert Corn(eli)sen Kest en Pieter Thonisse, schepenen van Maasdam.
   Cor(nelis) Heijmansen Cappitein, als testamentaire voogd over de nagelaten weeskinderen van Heijmentie Heijmensdr, geprocreëerd bij Ysbrant Cor(nelis)sen Goutswaert en Pieter Pieterse Visser, en den Pieter Pieterse Visser als vader van zijn voorzegde kind volgens de beneficie van inventaris van den president en raden van den hoogen raede in Hollant uit de naam en vanwege de hooge overicheyt en graeffelicheijt van Holland, Zeeland en Vriesseland, aan de gemelde voogden verleend in dato 1 juni 1682.
   Zij transporteren aan Aert Cor(neli)sen Baerendrecht en Thonis Bastiaense Bestenbruer, wonende beiden op Maasdam, 3 mergen 400 roeden weiland in het Oudeland van Maasdam, belend O: de gemene bosum kade, Z: de boegerde en de weduwe van Isaack A(rien)sen Maesdam zaliger en W: deweduwe voornoemd en N: bruiker Commer A(rien)sen Block voornoemd. Voldaan van 1558 gld. 6 stuiver 11 penningen. Getekend door de schout en schepen Pieter Teunisen.

   Maasdam, 8 juni 1689:
   - A(rien) Isaacse Maesdam, schout, Commer A(rien)sen Block, Pieter Thonisse, Huijbrecht Huijbrechse Muel, Leendert Vasse en A(rien) Jacobse Noote(oom), schepenen van Maasdam.
   - De heer Christiaen vander Raet, koopman en burger binnen Dordrecht, en juffr. Maria vander Raet, meerderjarige dochter, “soo in prive als voor haar selven”, en voornoemde Christiaen als gestelde voogd over s(ignieu)r Adriaen vander Raet, zijn onmondige broeder, allen geinstitueerde testamentaire erfgenamen van de heer Mr. Heijndrick Coopman zaliger, in zijn leven advocaat voor het Hof van Holland, binnen de stad Dordrecht overleden, hun neef. Zij transporteren aan Aert Cor(nelisen) Barendrecht, Reijnier Gillise Crol, mede schepenen van Maasdam, en nog aan Teunis Bastiaense Bestebruer, inwoner van Maasdam, 5 mergen zaailand in het Oudeland van Maasdam onder de jurisdictie van Maasdam, belend O: de weduwe van Isaack A(rien)sen Maesdam, Z: denMaesdamse wegh en W: de kinderen en erfgenamen van zaliger Vas Cor(nelissen) met bruikwaer. Voldaan met 320 Car. gld. de merge en 6 gld. 13 stuiver 6 penningen tot een verering.
   - Getekend door de schout en schepenen Block en Meul.

  x Maasdam 30-5-1677   Neeltje Cornelisse Barendrecht , *Maasdam ±1655 .
      Dochter van Cornelis Jansen Barendrecht (?) en Lidewij Aarts (Lijdia Aarts) (?).
   Zij waren j.m. en j.d., beiden van Maasdam.

   Neeltje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Lijdewij Jans Barendrecht .

  2 kinderen


 6. ? Adriaen Bastiaansz Bestebreur , * 1666 , ~Maasdam 12-9-1666 , † 10-1-1699 .
  Get. bij de doop: Sijtje Cornelisse (Sijgie Cornelis) Bestebreur (?) .
   Doopget. Zijgje Breuren.

   Neeltje hertrouwde in 1710 in Maasdam met Jan Jaspers de Heer.

  x Sint Anthoniepolder 3-5-1693   Neeltjen Leenders Sneukelaar , *Sint Anthoniepolder ±1670 .
   Otr. op 24-4-1693 in Maasdam.
   "ontfangen van Jan Jasperse de Heer: drie gulden voor ’t regt van trouwe, hem ten huwel. sullende begeven met Neeltje Leenders Sneukelaer, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus f 3:0:0. Dito ontfangen van de voorn. Neeltje Leenders Sneukelaer ter saeke voors drie gulden, dus f 3:0:0."

   Neeltjen Leenders trad op als getuige bij de doop van Inichjen Jans Barendrecht .

  4 kinderen


 7. ?? Cornelis Bastiaansz Bestebreur , * 1673 , ~Sint Anthoniepolder 1-10-1673 .

   In de 18e eeuw was er op Maasdam een Ingetje Cornelisse Bestebroer en het ligt voor de hand dat zij een dochter was van deze Cornelis en dan vernoemd was naar haar grootmoeder.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.