Michiel (Chiel Cornelisz) Bestebreur , *Sint Anthoniepolder ±1614 .
Zoon van Cornelis Bastiaensz Beste Broer en Aerjaenken Cornelisse ( Bestebreur) .


x Puttershoek 14-3-1638 (otr 13-2-1638)
    Grietken Hendriks (Grietie Heijndrickx) , † <1657.
x Puttershoek 1657 (otr 11-12-1657)
    Maijken Joosten .    

Kinderen:
 1. Cornelis Ghiele Bestebreur , * 1638 , ~Puttershoek 14-11-1638 , † <17-12-1642 .

   Ook Bestebroer genoemd.


 2. Maergie Bestebreur , * 1640 , ~Puttershoek 9-9-1640 .

   Ook Bestebroer genoemd.


 3. Cornelis Chiele (Jonge) Bestebreur , * 1642 , ~Puttershoek 17-12-1642 , † Maasdam 19-9-1704 , [] Maasdam 24-9-1704.

  x Barendrecht 12-3-1662   Marijgien Arijens Rietveldt , *Benschop (Utr) ±1640 , † 1663 (kraambed).

  x Puttershoek 5-8-1663   Francijntie Franssen , † 1694.
   Otr. op 12-7-1663 in Puttershoek.
   Cornelis Chiele, won. Puttershoek, wedn. van Marijgien Arijensdr., en Francijntie Fransdr., j.d. van de Clundert, won. Dordrecht.

   Francintie Fransdr. was de dienstmaagd van ene te Dordrecht woonachtige monsieur Cornelis Snouck. Toen zij trouwde met Bestebreur mocht zij blijven wonen in een woonhuis en erf op Maasdam, dat eigendom was van Snouck. Daarbij was geen tijdsperiode afgesproken. Nadat Snouck dit huis op 14-3-1702 had verkocht aan ene P(iete)r Joostz, protesteerde Bestebreur tegen deze verkoop. Zijn protest zou op woensdag 26-4-1702 om 10 uur ’s-morgens op de rechtdag worden behandeld. Er was besloten dat indien Bestebreur daartoe in staat zou zijn, hij dit huis zou betalen en er dan eigenaar van zou worden.

   Francijntie Franssen trad op als getuige bij de doop van Maria Gijsbertse (Maria Gijsen) van Erkel .

  x Maasdam 20-11-1701   Neeltjen Heijndrikx Casteleijn , *Maasdam ±1640 , † Maasdam 24-10-1709, [] Maasdam 27-10-1709.
      Dochter van Hendrick Cornelisz Casteleijn en Stijntge Cornelisdr Sneuckelaer .
   Cornelis was weduwnaar, Neeltjen was weduwe, beiden won. in Maasdam.
   Doop van een dochter, naam onbekend.

   Neeltie Hendricksdr. Castelijn liet op 16-9-1665 te Maasdam een kind Cornelia dopen, waarvan de vader zou zijn Arijen Cornelissen, jonge man van Puttershoek. Dit kind ging door het leven als Cornelia Aertsdr. Coijman

   Op 20-2-1702 liet Neeltie Heijnricksdr., laatst weduwe van Jacop Heijmansz. Cappitein, en dan hertrouwd met Corn. Gielen Bestebreur, in het openbaar verkopen voor schout en gerechten van Maasdam een ’huijs, keet’ en de beterschappen van erf aan ’Sheeren dijck’ op het dorp Maasdam. Oostelijk was dit belend aan ’den bermslooth’ en westelijk aan ’den Dick’. Koper voor 220 gld. was haar sitefzoon Isaac Jacobsz. Cappitein.

   De weduwe van Jacob Heijmanse Cappitein werd op 29-4-1702 in Maasdam vermeld.
   In 1709 werd er melding gemaakt van het testament van Cornelis Gielsz. Bestebroer, waarin gestipuleerd was dat Neeltje Heijndricksdr. Casteleijn gealimenteerd diende te worden door Bestebroer’s dochter Hadewij.

   Neeltjen Heijndrikx trad op als getuige bij de doop van Stijntje Jacobs Casteleijn , de doop van Cornelis Cornelisz Bestebroer .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.