Nikolaas (Claes Willemsz) van Beveren , † Dordrecht 6-11-1529, [] Dordrecht .
Zoon van Willem Jacobsz van Beveren en Maria van Bakel .


x (otr Dordrecht 11-8-1515)
    Jacomina (Jacoba Evertsdr) Snoeck , *Gorkum ±1490 , † Dordrecht 7-1578.

RECHTSBOVEN: Dordrecht rond 1537

Kinderen:
 1. Emmeken Claesdr van Beveren , † ±1574 .

  x ±1545   Jacob Stevensz van der Mast , * ±1515 , † ±1556.

  x >1556   Joris Jansz , † ±1568.

  x >2-1570   Cornelis Adriaen Ghijsbrechtsz (Cornelis Adriaen Ghijssensz) , † >1579.
      Zoon van Adriaen Ghijsbrechtsz en Ariaentge Adriaensdr .
   Hij overleed in of na 1580.

   Hij was boer te Mijnsheerenland en heemraad van Puttershoek.

  3 kinderen


 2. Cornelis (Kornelis Nicolaasz) van Beveren , † Dordrecht 14-10-1557 , [] Dordrecht .
   Begraven in de Beverenkapel.

   Cornelis van Beveren, Heeren Claeszoen / Cornelis van Beveren Nikolaasz.

   In 1534 wordt Cornelis als gildebroeder van het kuipersgild te Dordrecht wordt vermeld.

   In 1649 was Kornelis van Beveren, Heeren Klaaszoon, schepen van Dordrecht.

   "Verlijt Cornelis van Beveren bij doode van Claes van Beveren sijn vader, a[nn]o 1551".

   Cornelis woonde in ,,d& Ouden Beer”, het oude ,familiehuis, bij
   den Hoppesteiger, dat zijne weduw.e in 1584 verkocht.

   Kornelis van Beveren, heeren Nikolaasz., schepen, werd in 1551 heer van Dords-monde.
   Nikolaas van Beveren, heeren Kornelisz., werd in 1557 heer van Dords-monde.
   Juffrou Machtild van Beveren, Heeren Kornelis Dochter, werd op den 2 Meert 1606 vrouwe van Dords-monde.
   Mr. Abraham van Beveren, Heeren Kornelisz., schout van Dordrecht, Bailliu van Strijen ,werd op den 4 Mey 1635 heer van Dords-monde.

  x   Katharina Pieters van de Kampen .

   Zij wordt in de periode 1550-84 vermeld.

  8 kinderen


 3. Nikolaas Nikolaasz van Beveren , † Schiedam 15-7-1584 .

   Een visserij, strekkend van Dordsmonde in de Dubbel tot die Wale, naast Dubbeldam, de Mijl en Puttershoek enerzijds en Zwijndrecht anderzijds,
   en tot Barendrecht werd beleend op
   * 1-6-1500: Mr. Willem van Beveren bij dode van Willem van Brakel;
   * 20-6-1506: Jacob van Beveren bij dode van mr. Willem van Beveren, zijn vader.
   * 5-5-1508: Daniel Andriesz. voor Joost Quekel;
   * 23-8-1528: Nikolaas van Beveren bij dode van Joost Quekel;
   * 15-4-1529: Jan Oom van Wijngaarden bij overdracht d’oor Nikolaas van Beveren, die aankwam van Joost Quekel, diens neef, waarna overdracht aan mr. Vincent Cornelisz., meester van de rekeningen te Den Haag;
   * 29-11-1530: Pieter van Beveren maakt aanspraak na de dood van Nikolaas van Beveren, zijn broer;
   * 4-8-1551: Cornelis van Beveren bij dode van Nikolaas van Beveren, zijn vader;
   * 26-10-1557: Reiner de Jonge Reinersz. ook voor Nikolaas van Beveren Nikolaasz., die ziek is, voor Nikolaas, zoon van Cornelis van Beveren Nikolaasz.

  x <1550   Cunera Hendrick Jacobsdr Juijst , † 26-5-1607.
   Kinderen: Hendrik, Johan, Hadewij, Jacobmina en Maria. Twee van zijn dochters trouwden met een zoon van Gerrit Janszn. Moelen.

   Cunera is een dochter van Hendrick Jacobszn. en Machteld Brassersdr. van der Meer.

  5 kinderen


 4. Maria Claesdr van Beveren , † <1530 .


 5. Anna Claesdr van Beveren , † 1-2-1593 .

  x   Adriaen Adriaensz Louff , † 5-6-1587.
      Zoon van Adriaan Louff en Anna Reijersdr de Ionge (??).


 6. Geertruijd Claesdr (Geertge Claesdr) van Beveren , † Dordrecht 28-8-1595 , [] Dordrecht 9-1595.
   Begraven in de grote kerk in Dordrecht.

   Geertruit van Beveren Claesdr., weduwe van Herman Bacharach.

   Geertruijd woonde in "Kleyn-Algagnien" in Dordrecht.
   Geertuijd tr. Herman Bacharach, geb. in Wesel, wijnkooper en deken van de schutters van St. Joris te Dordrecht. Hij is in Dordt overl. op 4-8-1564.

   Geertruijd was in het geheim aanhangster van de hervorming in de kerk.


 7. Maria Claesdr van Beveren , † Dordrecht 29-11-1552 (kraambed) , [] Dordrecht 1-12-1552.
   Maria is in het kraambed overleden op 29-11-1552 in Dordrecht en ald. in de grote kerk begraven.

   Maria van Beveren woonde in "Beverswijn" aan de zw-zijde van het Pelserstraatje in Dordrecht.

  x Dordrecht 25-9-1541   Steven Willemsz Rijsborch , † >5-1571.

   Steven is een zoon van Willem en Grietgen Adriaensdr. Hij hertr. op 13-7-1557 met Lijsken Jansdr, die op 20-6-1571 is overleden, en op 20-6-1572 met Weijntjen Cornelisdr., die omtrent Bamis, 1 okt., 1579 is overleden.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.