Willem Danielsz de Beveren , * 1401 , † 1464, [] Dordrecht .
Zoon van Daniel Willemsz de Beveren en Sueta Willemsdr (Soete Willemsdr) de Beveren .


x ±1429
    Catharina van Weede , * ±1405 , † Dordrecht 1454, [] Dordrecht .

RECHTSBOVEN: Het wapen van Willem de Beveren Danielsz., knape

Kinderen:
 1. Jacob Willemsz van Beveren , † Dordrecht 1461 .

  x ±1455   Elisabeth Dirc Springer Goetsdr van Houten , * ±1435 , † Dordrecht ±2-5-1493, [] Dordrecht .

  1 kinderen


 2. Daniel Willemsz de Beveren , † ±1457 .
   Begraven in de Beverenkapel.

   Hr. Daniel van Beveren, Willemsz., werd in 1452 knunnik des Capittels der Grooter Kerke van Dordrecht. Hij is in zijn ambt overleden in in 1457 opgevolgd.

   Daniel van Baveren was pachter van ,,der stede wijn- en bierexchijns.

   Hij is kinderloos overleden.

   Claes ende Daniel Willem Bever Danielszkinderen worden in 1450 in de stadsrekeningen van Dordrecht vermeld.


 3. Niclaas (Claes Willemsz) van Beveren , † 8-7-1471 .

   d’heer Niklaas de Beveren Willemsz. was leenheer van ’t Schroot-Ambacht zijns Geslachts, hem opgedragen door Filips, hertog van Bourgondië en graaf van Holland in sept. 1464.

   Claes ende Daniel Willem Bever Danielszkinderen worden in 1450 in de stadsrekeningen van Dordrecht vermeld.

   Niklaas trouwde een Joffr. Blankert uyt een Oud Geslacht in Dordrecht. Kinderen van Niklaas uit dit huwelijk: Willem en Sueta (Soete), gehuwd met Willem van Brakell. Zij waren leenhouder van ’t Schroot-Ambacht.

  2 kinderen


 4. Ghijsbrechtge Willems de Berveren , † 1495 .

   Jacob Willem Beverszoen ende Ghiisbrechtge siin suster worden in 1445, 1446 en 1450 vermeld in de stadsrekeningen van Dordrecht.

   Zij trouwde d’heer Pieter Tak, Jakobszoon, borgemeester van ’s Heeren wegen in 1475 en schepen in 1472-75 in Dordrecht. Hij stierf in 1480 of 1484, boedelscheiding 13 juni 1484, begraven in de Beverenkapel, zoon van Jacob Frederikszn. en Alijt Allaertsdr. van Wijngaerden.


 5. Barbara Willems de Berveren , † 1487 .

   Zij woonde in ,,Londen” aan de Westzijde naast ,,den Ouden Beer” in Dordrecht.

   Zij trouwde (vóór 1454) d’heer Kornelis Henrice, borgemeester van den gerechte en schepen in Dordrecht. Zij fundeerden acht kameren, of huyskens, in ’t Cellebroers-Straatje voor Arme Menschen, ten eeuwige dage daar inne te woonen, volgens haarluyder testament. Hij stierf in 1495.
   Kinderen: Kornelis en Katharina Henrice.


 6. Sueta Willems de Beveren .

   Zij was non in het St. Agnietenklooster te Dordrecht, vermeld 1437-65.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.