Keuntgen Franssen (Ceuntie Frans Corsten) de Bije , *Sprang ±1600 .
Dochter van ? .
Ceuntie Frans Corsten trad op als getuige bij de doop van Johannes Cornelis Michiels (Jan Cornelisz) Klapmuts (?) .


x Sprang 26-2-1623 (otr Besoijen 11-2-1623)
    Cornelis Jansen Pottern , † ±1625.    

x Sprang 29-4-1626 (otr Sprang 4-4-1626)
    Adriaen Peter Gerets (Adriaen Peeters de Jonge) (van der Hoeven) , † <1640.
x Sprang 2-2-1640 (otr Sprang 12-1-1640)
    Gelden Adriaens (Ghelde Arisen) de Jong , * ±1618 .    

    Zoon van Adriaen Adriaensz de Jonge en Catalijn Geldens (Lijntgen Geldens) Paans .
Kinderen:
 1. Peter Adriaensen van der Hoeven , † >23-3-1656 .

   Peter Adriaensen van der Hoeven erfde van zijn grootmoeder, Anneke Adriaens de Jonge.

   In de Vrijhoeven compareerden opten xiiije dach februarij 1646:
   - Andries Peeterss, voor sijn selven, ende mede als bloetvoocht vande
   - twee onmondige kijnderen achtergelaten bij Adriaen Peeterss za. verweckt bij Keunken Franss int bijwesen ende overstaen van Michiel Willemssem Jaegers als toesiender der selver voorss weeskijnderen,
   - Dirck Peeterss voor sijn selven,
   - Adriaen Handrickxss Back x Aentken Geerits,
   - Andries Peeterss, alnoch procuratie, G’berg 14-4-1639, hebbende van
   - Cornelis Danielss van Deuren x Anneken Geerits dochter,
   - Peeter Tonissen Timmer x Maeijken Geeritsdochter,
   - Peeter Meertens voor sijn selven,
   - Jan Janssen Spranger x Aenken Meertensdochter, - Peeter Bastiaenss;
   Zij zijn alle kijnderen ende erffgenamen van Anneken Adriaenss za. haere moeder ende bestemoeder, alle was ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Abraham Janss Spranger ende Dirck Wouterss Smits.


 2. Adriaan de Jong .

   Adriaen de Jongh en Jan Hendrixe de Bie, weduwnaar van Adriaentie de Jongh, met Cornelis de Bie als voogd over de kinderen van genoemde Jan Hendrixe de Bie, kinderen van Gelden de Jong en Ceuntie Frans Corsten, maken een boedelscheiding op 27-3-1694 in Loon on Zand.

  x ? Capelle (NB) 9-2-1687   Zophia Buijs .
   Otr. op 26-1-1687 in Capelle (NB).
   Adriaen de Jong, j.m. van Sprang, en Zophia Buijs, j.d. van Waalwijk, beide wonend te Sprang. Zij hadden een zoon Gelden de Jong.

  1 kinderen


 3. Anniken Adriaen Peeters , * 1632 , ~Sprang 21-11-1632 , † ±1633 .
   Anniken, dochter van Adriaen Peter Gerets werd op 21-11-1632 in Sprang gedoopt.


 4. Anniken Adriaensen (Annen Ariaens) Verhoeven , *Sprang ±1634 , ~Sprang 11-2-1635 .

  x Sprang 17-12-1654   Melis Aertsen (Melis Artsen) Glavimans , *Sprang 1626 , ~Sprang 22-11-1626 .

  x ±1669   Thomas Jansen Konincx , † <1701.

  8 kinderen


 5. Adriaentken Geldens de Jong , *Sprang 1643 , ~Sprang 29-11-1643 , † <1695 .
   Ariaenken, dochter van Gelden Adriaen Horemans.

  x Loon op Zand 23-3-1681   Jan Hendrixe de Bie .
   Otr. op 1-3-1681 in Sprang.
   Jan Hendricksen de Bie, weduwnaar van Teuntie Hendricks Back, geboren te Loon op Zand, en Adriaentie Geldens de Jongh, jongedochter van Sprang.

   Adriaen de Jongh en Jan Hendrixe de Bie, weduwnaar van Adriaentie de Jongh, met Cornelis de Bie als voogd over de kinderen van genoemde Jan Hendrixe de Bie, kinderen van Gelden de Jong en Ceuntie Frans Corsten, maken een boedelscheiding op 27-3-1694 in Loon on Zand.


 6. Goert Geldens de Jong , * 1647 , ~Sprang 22-4-1647 .
   Goert, zoon van Gelden Arisen Horeman en Ceuntgen Frantsen.


 7. Cateleijn Geldens de Jong , * 1650 , ~Sprang 16-10-1650 .
   Cateleijn, dochter van Gelden Ariens de Jongh en Koengen Frantsen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.