Neeltge Pauwels Bijlevelt , [] Poortugaal 11-3-1669.
Dochter van Pouwels Ewoutsz Bijlevelt en Jannetgen Pouwelsdr .


x ±1633
    Dirck Bastiaensz de Veth , * >1600 , [] Poortugaal 20-2-1688.
Kinderen:
 1. Beatrix Dircken (Beatrix Derx) de Veth , *Poortugaal ±1634 , † <5-1688 .
  Beatrix Derx trad op als getuige bij de doop van Dirckgen Dircksdr de Veth (?) .
   Schatting.

   Op 21-5-1688 in Albrandswaard comp.
   - Jan Willemsz. Ottervanger, als in huwelijk gehad hebbende Annetje Dirks de Vet, en
   - Gerrit Cornelisz. Moen, als in huwelijk hebbende Hilletje Dirks de Vet, en
   - Daniel Hoogstad, als in huwelijk gehad hebbende Ariaantje Dirks de Vet, en
   - Jan Willemsz. Groen, als in huwelijk gehad hebbende Jannetje Dirks de Vet, en
   - Pieter Jansz. Comans en Cornelis Vermaat als voogden van de onmondige kinderen van deze bovengeschreven zwagers en mede vervangende de kinderen van Pieter Huijgen Tolhoofd en Beatrix Dirks de Vet, beiden zaliger,
   alle gezwagers en erfgenamen ieder voor 1/6 part van Dirk Bastiaansz. de Vet en Neeltje Paulusse, beiden zaliger, daarvan het resterende 1/6 part is toebehorende
   Isaac Jacobsz. Houwert als in huwelijk hebbendeDirkje Dirks de Vet, en geven gifte aan
   Isaac voorn van 5/6 part van 3 gemet land, belend: O Bastiaan Comans, Z juffr Ariaantje Willems Hogendijk, W de Albrandswaardse dijk en N de gemenelands watering.

  x ±1655   Pieter Huijgen (Pieter Huijgen de Oude) Tolhooft , * 1634 , ~Poortugaal 28-5-1634 , † ±1682.
      Zoon van Huijch Pietersz Booij en Liedewij Leendertsdr ( Graeff) .
   Overleden tussen 4-9-1680 en 1-11-1683.

   Hij werd ook "Keijser" genoemd. Hij was schipper en woonde in Poortugaal.

   Op 25-05-1691 in de Albrandswaard comp. Pieter Huijgen Tolhoofd, zoon van Huijg Pietersz. Tolhoofd zaliger, voor zich zelf en als voogd van Huijg Pietersz. Tolhoofd, tegenwoordig in Indiën, en Maddaleentje Huijgen, dr. van de voorn. Huijg Pietersz. en Judith Gerrits, weduwe van Leendert Huijgen Tolhoofd, die een zoon was van de voorn Huijg Pietersz. Tolhoofd en Pleuntje Huijgen, dr. van de voorn Huijg Pietersz. zaliger, en Pouwels Pietersz. Tolhoofd voor zich zelf en namens zijn zusters, met name: Catalijntje en Liedewij Pieters, alle erfgenamen van Huijg Pietersz. Tolhoofd en geven gifte aan Dirk Ariensz. Verschee van een huis en erf, belend: O Hendrik van der End, Z de dijk, W en N Annetje Abrahams

  6 kinderen


 2. Annettgen Dircxdr de Veth , * 1635 , ~Poortugaal 20-5-1635 , [] <1672.
   Jan Gillisz., wedr. van Annigje Dirx, won. aan de Kruisdijk, tr. in Poortugaal in 1671 Machel Huibrechts, j.d. van de Heije, won. Poortugaal.
   Haar vader was Dirck de Vet in de Waert.

   Op 21-5-1688 compareerden o.a. Jan Willemsz. den Ottervanger, alis in huwelijk gehad hebbende Annettgen Dircxdr. de Veth.

  x >1650   Jan Jillisz den Otter , [] Poortugaal 31-5-1718.
   Jan Gillisz. den Otter, glav. zijn grootvader Jan Gillisz. den Otter.

   Op 23-7-1669 èn 23-8-1669 in Poortugaal werd een kind van Jan Jillisz den Otter begraven in de kerk: 3-0-0.

   Get. bij de aangifte begraven: Jan Gillisz (Jan Jillisz) den Otter .
   Jan Jillisz trad op als getuige bij de begrafenis van Jillis Jansz den Otter .


 3. Hilletgen Dircksdr de Veth , * 1638 , ~Poortugaal 21-2-1638 , † ±1639 .
  Get. bij de doop: Martigen Bastiaens Vette (?) .
   Zij was een dochter van Dirck Bastiaensz. in de Waert. Doopget. was Maertje Bastiaens.


 4. Hillittgen Dircx de Veth , * 1640 , ~Poortugaal 2-12-1640 , [] Poortugaal 18-3-1722.
  Hillittgen Dircx trad op als getuige bij de doop van Neeltje Isaacs Hauwert .
   Hilletje Dirks de Vet, kerk, 5-0-0.

   Hilleghje trouwde op 16-6-1666 te Poortugaal met Gerrit Cornelissen Moen. Zij waren j.d. en j.m.
   Kinderen:
   - Bastiaen, ~13-3-1667,
   - Cornelis, ~3-4-1672,
   - Ariaantje, ~26-3-1674,
   - Dirk, ~22-3-1676,
   - Neeltje, ~14-8-1678, doopget. Ariaantje Dirx de Vett.

  x Poortugaal 15-6-1666   Gerrit Cornelissen Moens .
   Zij waren j.m. en j.d. van Poortugaal.

   Gerrit Cornelisz. Moen, als in huwelijk hebbende Hilletje Dirks de Vet.

  5 kinderen


 5. Adriaentje Dirx de Vett , * 1643 , ~Poortugaal 31-5-1643 , † ±1682 .

  x ±1672   Daniel Janssen Hoogstad , * 1650 , ~Poortugaal 25-12-1650 , † 1-1721, [] Poortugaal 17-1-1721.

  5 kinderen


 6. Bastiaan Dirx de Veth , * 1645 , ~Poortugaal 16-4-1645 , † ±1667 .
   Poortugaal, 8-4-1668: Claes Ariensz. Schrevel, j.m. van Berkouw, won. Welplaat, en Neeltje Jansz. Hoogstad, wed. v. Bastiaen Dirx de Vette, won. Poortugaal.
   Hij was een zoon van Dirck de Vett en Neeltgen Pauwels.

   Poortugaal, 11-9-1666: Transportbrief verleden bij Dirck Goetbier c.s. t.b.v. Bastiaen Dircxsz. de Veth.

  x Poortugaal 8-8-1666   Neeltje Jans Hoogstad , * ±1648 , ~Poortugaal 29-5-1650 , [] Poortugaal 1-3-1719.
      Dochter van Jan Maertensz Hoogstad en Lijsbeth Alderts Lems .
   Bastiaen, j.m. won Albrandswaard, en Neeltje, j.d. won. Poortugaal. Dit huwelijk heeft maar kort geduurd.
   Daniel Hoogstad, glv. zijn halve zuster Neeltje Jans Hoogstad, huisvrouw van Gerrit Gabrielsz. Vrijlandt.
   Neeltje, Lijsbeth en Aldert werden tegelijkertijd op 29-5-1650 in Poortugaal gedoopt.

   Get. bij de aangifte begraven: Daniel Janssen Hoogstad .
   Neeltje Jans trad op als getuige bij de doop van Marijtje Schilder (?) .


 7. Jannetgen Dirx de Veth , * 1648 , ~Poortugaal 10-6-1648 .
  Jannetgen Dirx trad op als getuige bij de doop van Neeltje Isaacs Hauwert .
   Haar vader was Dirck de Vet.

   Jannigje, j.d. won Albrandwaard, trouwde in 1671 in Poortugaal met Jan Willemsz de Groene, j.m. van Pernis.

  x Poortugaal 8-1671   Jan Willemsz (de) Groen(e) .
   Hij was j.m. van Pernis. Zij was j.d. van Albrandswaard.

   Op 21-5-1688 in Albrandswaard comp.
   - Jan Willemsz. Ottervanger, als in huwelijk gehad hebbende Annetje Dirks de Vet, en
   - Gerrit Cornelisz. Moen, als in huwelijk hebbende Hilletje Dirks de Vet, en
   - Daniel Hoogstad, als in huwelijk gehad hebbende Ariaantje Dirks de Vet, en
   - Jan Willemsz. Groen, als in huwelijk gehad hebbende Jannetje Dirks de Vet, en
   - Pieter Jansz. Comans en Cornelis Vermaat als voogden van de onmondige kinderen van deze bovengeschreven zwagers en mede vervangende de kinderen van Pieter Huijgen Tolhoofd en Beatrix Dirks de Vet, beiden zaliger,
   alle gezwagers en erfgenamen ieder voor 1/6 part van Dirk Bastiaansz. de Vet en Neeltje Paulusse, beiden zaliger, daarvan het resterende 1/6 part is toebehorende
   Isaac Jacobsz. Houwert als in huwelijk hebbendeDirkje Dirks de Vet, en geven gifte aan
   Isaac voorn van 5/6 part van 3 gemet land, belend: O Bastiaan Comans, Z juffr Ariaantje Willems Hogendijk, W de Albrandswaardse dijk en N de gemenelands watering.


 8. Dirckgen Dircksdr de Veth , * 1653 , ~Poortugaal 9-2-1653 .
  Get. bij de doop: Beatrix Dircken (Beatrix Derx) de Veth (?) .
  Dirckgen Dircksdr trad op als getuige bij de doop van Neeltje Daniels Hoogstad , de doop van Jan Cornelissen (van der Sluis) (?) .
   Doopgetuige: Beatrix Dirx.

   Dirckje trouwde Isaac Jacobs Hawert en liet kinderen dopen: Neeltje (1677, 1686), Jan (1679), Jacob (1681), Dirk (1683) en Pieter (1691).

  x Pernis 20-3-1677   Isaac Jacobsz Hauwert .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.