Jan Diercx van Bijstervelt .
Zoon van ? .


x
    Dirckske Staessen ( Grandia) .

RECHTSBOVEN: Brakel rond 1630

Kinderen:
 1. ? Lijntje Jans van Bijstervelt , † <1682 .

  x   Adriaen Huighen , † ±1670.
      Zoon van Huijghen Jans (van der Meijden) (?) en ?
   Otr. op 22-3-1668 in Brakel.
   Adriaen Huighen, j.m. van Braakell, met Lijntje Jansdr van Bijstervelt.
   Overl. vóór 20-8-1671.

   Den 23.05.1669 is in Brakel gedoopt: Een kint van Adriaen Huighen genaemt Lijsken.
   Den 14.08.1670 is in Brakel gedoopt: Een kint van Adriaen Huighen, genaemt Adriaen, getuijghe Oth Huighen ende Ariaentje Huijgen.

  x   Rutger Gijsberts (Rutger Gisberts) (van der Meijden) , * 1647 , ~Brakel 16-4-1647 , † ±1683.
      Zoon van Gijsbert Jans (van der Meijden) en Jenneke Tonis Ballingh .
   Otr. op 20-8-1671 in Brakel.
   1e huwelijksaankondiging in Brakel op 20.08.1671 van Rutger Gijsberts, j.m. van Brakel, met Lijntje Jansdr., weduwe van Adriaen Huijghen.

   Rutger Gisberts trad op als getuige bij de doop van Leijntje Jans van der Meijden .

  3 kinderen


 2. Staes Janssen van Bijstervelt , † Brakel 1727 .
  Staes Janssen trad op als getuige bij de doop van Teuntje Janse van der Meijden .
   Staes Jansen van Bijstervelt obiit 1727 in Brakel.

   Staes was schepen van de Hoge bank van Zuilichem en gemeentelands timmerman en molenmaker te Brakel.

   Staas Janse van Bijsterveldt wordt in 1706 en 1708 in Zuilichem vermeld.

  x Brakel 10-11-1661   Geertje Florisse van Geloven , † Brakel 12-1698.
   Otr. op 27-10-1661 in Brakel.
   Staes Janssen van Bijstervelt j.m. van Braeckel, Geertje Floris van Gelooven j.d. van Deijll. i. Procalmatie den 27 ibris. iii. Proclam den 10 Novemb.
   Zij hadden een dochter Willemke, die trouwde met Hendrick Hermansz Timmer, herbergier en bierbrouwer op de Cluyt te Garneren.

   Zij was een dochter van Floris van Gelo(o)ven, won. te Deil.

   Geertje Florisse trad op als getuige bij de doop van Teuntjen Jillisse Grandia , de doop van Teuntje Janse van der Meijden .

  7 kinderen


 3. Dirck Janssen van Bijstervelt .
  Dirck Janssen trad op als getuige bij de doop van Jan Peters van der Meijden (?) , de doop van Jan Peters van der Meijden (?) , de doop van Willemke Staessen (Wilmken Steessen) van Bijstervelt , de doop van Jan Staessen van Bijstervelt .

   Dirk Janssen Bijstervelt en Teuntje Jans Bijstervelt waren op 28-9-1656 in Brakel getuige bij de doop van het kint van Gerit Cornelis Salms genaemt Adriaen.


 4. Dircksken Jans van Bijstervelt .
  Dircksken Jans trad op als getuige bij de doop van Jan Peters van der Meijden .

   Gedoopt in Brakel op 8-4-1658: Het kint van Peter Jansen genaemt Jan, getuijghe Dirck Janssen, Dircksken Jans van Bijstervelt.


 5. Teuntje Jansen (Teuntje Jans) van Bijstervelt , *Brakel ±1635 .

  x Brakel 7-6-1657   Peter Jansen van der Meijden , † ±1667.

  x Brakel 18-4-1669   Meuwis Huibertsen (Mewis Huijbers) van der Heijden .
   Otr. op 4-4-1669 in Brakel.
   Meuwis Huibertsen van der Heijden, weduwenaer van Teunisken Jans, ende Teuntje Jans van Bijstervelt, weduwe van Peter Janssen.

   Meuves Huibertsen j.m. van Andell, [en] Teunisken Jans, weduwe van Adriaen Matthijssen, Sijn getrout den den 07.10.1655 tot Braeckel per past. loci.

   Een Meuves Huiberts liet op 6-1-1656 in Brakel een zoon Huibert dopen. Die Meuwis Huijberts liet op 29-12-1667 in Brakel opnieuw een zoon Huijbert dopen.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.