Huig Pietersz Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1576 , † ±1653.
Zoon van Pieter Huigsz Blaeck .


x Sint Anthoniepolder 28-5-1606 (otr Ridderkerk 23-4-1606)
    Ploentgen Cornelisse ( Jonckint) , * 1583 , ~Ridderkerk 30-12-1583 , † Sint Anthoniepolder ±1622.    
Get. bij de doop: Gerrit Cornelisz Stuij .


    Dochter van Cornelis Willems Goosens (Jonckijnt) Romeijn en Marijcke (Maritgen Cornelis) Stuij .
x 1624 (otr Ridderkerk 3-11-1624)
    Lijntje Bastiaenen (Lijntgen Bastiaens) , * 1595 , ~Ridderkerk 14-12-1595 , † >1650.
Kinderen:
 1. Willem Huigsz Blaeck .

   Willem otr. Sint-Anthoniepolder zh 31 jul 1631 en tr. ald. 29 aug 1631
   met Trijsje Rocusd, geb. ± 1609. Trijsje trouwde met Willem als weduwe van Pleun Willemsz van der Linde.


 2. Gerrit Huijgensz Blaeck , † >1653 .
   Gerrit is overleden ná 12-2-1654.

   Op zoek van de in de Sint Anthoniepolder wonende Gerrit Huijgen legde Annitgen Arisdr., laatst weduwe van Cornelis Huijgen Bla[e]cq, op 4-1-1654 voor schepenen van Klaaswaal een verklaring af.

   N.B. Deze Gerrit Huijgensz. moet níet verward worden met Gerrit Huygen Coyck/Koick/Cooyeck, wonend in Maasdam, zoon van ene Neeltien Bastiaene, en echtgenoot van ene Neeltie Cornelis uit de S.A.P.


 3. Cornelis Huigsz Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1608 , † 1653 .
  Cornelis Huigsz trad op als getuige bij de doop van Beatrix Adrijaens Boertje .
   Overleden in 1653 tussen 11 maart en 18 december.

   Cornelis otr. Sint-Anthoniepolder zh 2 jul 1634 en tr. ald. 13 jul 1634 (grf) met Anneke Andriesd, geb. Westmaas zh ± 1608.

  x Sint Anthoniepolder 13-7-1634   Annitgen Andriesse (Annike Arisdr) , * ±1594 , † >1671.
      Dochter van Andries Mathijsz en Neeltijen Jans (Neeltge Jan Dammasdr) .
   Otr. op 2-7-1634 in Sint Anthoniepolder.
   Annitgen was weduwe van Cornelis Adriaensz. Uijttepolder, boer in Nieuw-Cromstrijen, zoon van Adnries Jacobsz. en Maritge Jacobsdr.
   Uit haar 2e huwelijk met Cornelis Huijgsz had Annigen een zoon Cornelis Cornelisz. Blaeck.
   Overleden ná 12-3-1672.

   Anneke was een dochter van Andries Mathijsz., schepen van Sint Anthoniepolder, en Neeltge Jan Dammasdr.

   Op zoek van de in de Sint Anthoniepolder wonende Gerrit Huijgen legde Annitgen Arisdr., laatst weduwe van Cornelis Huijgen Bla[e]cq, op 4-1-1654 voor schepenen van Klaaswaal een verklaring af.

   Annigie Aris wordt "zuster van halve bedde" genoemd door Maritgie Aerijensdr., weduwe van Gerrit Aertz. Kettingh, wonende op het dorp Strijen.

  1 kinderen


 4. Anthonis Huijghensz (Teunis Huigsz) Blaak , *Sint Anthoniepolder ±1610 , † 1637 .
   Overleden in 1637, vóór 30 sept.

   Anthonis/Thonis/Teunis Huigsz BLAAK, geb. Sint-Anthoniepolder zh ± 1610. Teunis otr. Heinenoord zh 1 mei 1631 met Aagje SPOORSPOON, geb. Heinenoord zh ± 1610.

   Op 21-2-1632 kocht Thonis Huijghensz. Blaeck van Cornelis Lenertsz. Cracht voor 2330 car. gld. een ’huys, berch, wagekeet’ met de beterschap van de gemeenlands avelinge in het Oudeland van Moerkerken. Tevens nam hij de huur over van 14 morgen weide- en zaailand, die verstpreid lagen over de polders het Oudeland van Moerkerken, het Zomerland voor de Blaak en het Oostzomerland.

  x Heinenoord 11-5-1631   Aechtgen Dircks ’t Greijn , *Heinenoord ±1610 , † ±1654.
      Dochter van Dirck Cornelisz ’t Greijn en Leenke Pietersdr .
   Otr. op 13-4-1631 in Heinenoord.
   Zij zijn getrouwd in Heinenoord met getuigenis van de Sint Anthoniepolder. Teunis was j.m. van en wonende in de Sint Anthoniepolder. Aechtgen was j.d. van en wonende in Heinenoord.
   Kinderen: Pleuntjen, Dirck en Pieter.
   Als weduwe zou Aechtgen op 21-11-1638 in Puttershoek hertrouwen met Jan Jacobsz. Craeijappel, diaken van Klaaswaal, met wie zij 2 zoontjes kreeg, en rond 1645 hertrouwde Aechtgen met Pieter Cornelisz. (jonge) Romeijn.
   Aechtgen Dircx, laatst weduwe van Pieter Cornelisz. Romeijn, wonende in Nieuw-Cromstrijen, ziek te bedde liggend, testeerde op 2-2-1653 ter harer huize.

   Aechtgen was een dochter van Dirck Cornelisz. Greijn, boer in het Grote Bedijkte Oostzomerland onder Heinenoord, en Leentje Pietersdr.

   Aechtgen Dirckxdr., weduwe van Anthonis Huijgen, geassisteerd met Corn. Dirckxsen Greijn en Claes Jacobsen Blaeck, als haar voor de gelegenheid gekoren voogden, kwam op 30-9-1637 met Huijch Pietersen en Corn. Huijgen, als voogden van haar nagelaten weeskind bij Anthonis Huijgen, tot uitkoop met het vaderlijk erfdeel van het weeskind genaamd Pieter Anthonisen, ca. een half jaar oud zijnde. Aechtgen zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een huis met inboedel en ca. 10 hond land in Bonaventrua, omtrent Floris Pietersen Viskil, alsmede de schulden en baten, ezn. Daarvoor zou zij het kind alimenteren tot mondigheid, zijnde 18 jaren, en dan 375 gld. en de kleding van zijn vader uitreiken. Bij in gebreke blijven zou er rente over het geld berekend worden.

   Aechgen Dircxs, weduwe van Jan Jacobs Craeijappel, wonende in Nieuw-Cromstrijen, en geassisteerd met haar broers Cornelis Dircx Greijn en Huijch Dircx Greijn en door Cornelis Huijgen, haar zwager van haar eerste man zaliger, aan de ene zijde, en
   Lenert Jacobs Craeijappel, broeder en voogd van vaderszijde van de 4 nagelaten weeskinderen van Jan Jacobsz. Craeijappel, bij hem verwekt aan Aechtyge Dircx en Hendricxke Meeuwis, zijn eerste vrouw, geassisteerd met de schout als (opper)voogd en Jan Dircx Schuijtman, zijn ’neve’ voor zichzelf en mede vervangende Sijmen Aertsz. Spruijt, voogd van moederszijde van de 2 voorkinderen van Jan Jacobsz. Craeijappel, bij hem verwekt aen Hendricxke Meeus, ter andere zijde.
   Zij akkoordeerden in 1643 ten huize van Aechgen. Zij zou in de boedel blijven zitten en de kinderen zouden de penningen ontvangen van de verkochte kleding van vader. De oudste 2 kinderen: Stintge, oud 11 jaar, en [het ander kind] oud 8 jaar, zouden wegens hun moeder 300 gld. onvangen van van Jan Jacobs Craeijappel nog eens 600 gld. De 2 nakinderen Jacob Jans, oud 3 jaar, en Jan Jansz., 20 ween oud, zouden door hun moeder gealimenteerdc worden. Zij diende hen bij leeftijd van 18 jaar een rosenobel uit te reiken.

   Oth Cornelisse Romeijn was voogd van vaderszijde van Aechtgen’s kinderen bij Pieter Cornelisz. Romeijn en Cornelis Dircx Greijn en Huijch Dircx Greijn waren voogden van moderszijde van Romeijn’s kinderen bij Aechtge Dircx, zijn laatste huisvrouw.

  3 kinderen


 5. Theuntgen Huijgens ( Blaeck) , *Sint Anthoniepolder ±1617 , [] Zwijndrecht 26-10-1658.
   De vrouw van Pieter de Wagenmaker werd op 26-10-1658 in Zwijndrecht begraven.

   Teuntje otr. Sint-Anthoniepolder zh 1 mrt 1640 en tr. ald. 24 mrt 1640 (grf) met Pieter Bastiaansz BIJL, geb. ± 1608, z.v. Sebastiaan Rochusz BIJL en Nn.

   Zwijndrecht, 22-4-1640: Pieter Bastiaenszen, wagenmaker uit Mijnsheerenland, wonende in Zwijndrecht, huwt Theuntgen Huijgendr. uit Sint Anthoniepolder, wonende aldaer.

  x Sint Anthoniepolder 13-5-1640   Pieter Bastiaensz Bijl , [] Zwijndrecht 21-10-1658.
      Zoon van Sebastiaen Rochusz Bijl en Ariaentje Jacobse (Adriaentge Jacobs) (?).
   Otr. op 22-4-1640 in Zwijndrecht.
   Theuntgen Huijgensdr. was j.d. van en wonende in de S.A.P. Pieter was j.m. van Mijnsheerenland van Moerkerken, wonende te Zwijndrecht. Met consent der ouders. Ook ondertrouwd te Zwijndrecht. Zij kregen een zoon Huijgh Pieterse Bijl.

   Pieter Bastiaenszen waegenmaecker j.g. uit Mijnsheerenlandt van Moerkercke, won. hier op Swind. & Theuntgen Huijgendr. j.dr.v. St. Anthonis Polder & aldaer won., sijn getrouwt aldaer op den 22. April Ao. 1640.

   Pieter Bastienasz. Bijl alias (de) Wagenmaecker. Hij was diaken van Zwijndrecht in 1649 en 1653. In 1640 werd hij genoemd als wagenmaker te Zwijndrecht en was afkomstig uit Mijnsheerenland.

  1 kinderen


 6. Jaepie Huijgens (Jaepie Huijchen) Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1620 , † >1-1661 .
  Jaepie Huijchen trad op als getuige bij de doop van Huig Bastiaans Kooijman .
   Overleden ná 30-1-1661 en vóór okt. 1674.

   In 1653 werd Jaapje Huijge met attestatie van Klaaswaal te Numansdorp als lidmaat ingeschreven.

  x Sint Anthoniepolder 14-4-1641   Arij Jansz (van den) Broeck , *’s-Gravendeel ±1617 , † ±1657.
   Otr. op 23-3-1641 in Sint Anthoniepolder.
   Arij Jansz. was j.m. van ’s-Gravendeel. Jaepie Huijgensdr. was j.d. van de Sint Anthoniepolder. Jaepie trouwde met Ary met "consent der vrunden" (= voogden).
   Overleden tussen 20-6-1657 en 1658.
   Op 25-11-1620 was Arie 3 jaar oud en op 15-2-1631 was hij 14 jaar oud.

   Arij Jansz. Brouck/Brouckxen/Broucke/van den Broeck.

   Aanvankelijk woonde hij op ’s-Gravendeel, in 1650 op de Klaaswaalse sluis onder Klaaswaal en in 1653 onder Numansdorp.

   Arij was een zoon van Jan Ariensz. Brouck, inwoner van ’s-Gravendeel, en Ariaentje Ariens.

   Arien Jansse van der Broeck werd op 20-7-1653 lidmaat te Numansdorp.

  x 1658   Cornelis Vassen (Cornelis Vasz) Maesdam , * 1618 , ~Maasdam 2-12-1618 , † >1698.
      Zoon van Vas Cornelisz en Neelken Ariens .
   Zij trouwden in 1658, vóór 11 augustus.
   Als weduwnaar zou Cornelis Vasz. in 1674 hertrouwen met Jannecken Wouters Hoogerwerf, die hij óók zou overleven.

   Op 11-8-1658 werd Cornelis Vassen, man van Jaepken Huige, met attestatie van Maasdam als lidmaat te Numansdorp ingeschreven.

   In 1657 was Cornelis Vasz. diaken van Maasdam, in 1668 schepen van Numansdorp en in 1672 heemraad ald. In 1673-4 was hij diaken en in 1678 ouderling op Numansdorp.

   In het rampjaar 1672 was hij sergeant in de compagnie weerbare mannen op de Middelsluis.

   Cornelis Vasz. was boer.bouwman, vanaf 1674 op de hoeve van zijn 2e vrouw op de Molendijck te Numansdorp. Hij woonde op Middelluis.


 7. Maeijken Huijchen (Maeijken Huijgens) Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1620 , [] Zwijndrecht 14-11-1673.
  Maeijken Huijgens trad op als getuige bij de doop van Pieter Anthonisen Blaak .

   Mayken Huychen Blaeck, j.d. van en wonende in de Sint-Anthoniepolder, trouwde op 14 juli 1641 in de Sint-Anthoniepolder met Pieter Aartsz Pellicaen, j.m. van en wonende te Swijndrecht, ondertrouw op 15 juni.

  x Sint Anthoniepolder 14-7-1641   Pieter Aertsz Pellicaen , *Zwijndrecht 1615 , ~Zwijndrecht 26-7-1615 , † ±1658.
      Zoon van Aert Pietersz Smidt en Lijsbit Gijsbrechtsdr .
   Otr. op 15-6-1641 in Sint Anthoniepolder.
   Ook ondertrouwd in Zwijndrecht. Met consent der vrienden.

   Pieter Aertsen Pellicaen, Hoefsmit, j.g.v. Swind., won. alhier, & Maeijken Huijgen Blaeck, j.dr.v. St. Anthonis Polder & aldaer won., sijn ooc in Sint Anthonis Polder getrouwt den 14. Julij 1641.

   Hun kinderen Hubert en Lijsbeth gingen in Rotterdam wonen.
   OVerleden tussen 11-6-1557 en 1659.

   Pieter Aertsz. Pellicaen alias (de) Smit was een zoon van Aert Pietersz. Smidt, hoefsmid en kerkmeester te Zwijndrecht, en Lijsbit Gijsbrechtsdr.

   Pieter Aertsen Pellicaen werd op 2-4-1643 lidmaat te Zwijndrecht.

   Pieter Aertsz. was hoefsmid, kerkmeester en diaken in Zwijndrecht.

  x Rotterdam, Kralingen 14-4-1659   Ghijsbrecht Jordensz Wor , [] Zwijndrecht 6-5-1691.
   Met att. van Zwijndrecht. Gijsberth Jordens Wor j.m.v. Swind. & Maeijken Huijgen wed. beijde woon. op Swind., getrout op Craalingen den 14. April 1659.

   Ghijsbrecht Jordensz. hertrouwde als weduwnaar op 10-11-1675 in Rijsoord (na een otr. op 26-10 in Charlois) met Dirckien Aertsdr., weduwe van Joris Sijbrantsz. met wie zij op 11-11-1668 in Charlois was getrouwd. Joris was weduwnaar van ene Aechje Pieters.

   In Zwijndrecht was o.a. sprake van Neeltgen Jorden Jacobszendr., Lijsbeth Jordens, Geertje Jordens en Pieter Jordenssen, mogelijke zussen en/of broer. Bij de volgende generatie was een Jorden Pietersz. Wor.

   Huijch Pieterse Bijll, zoon van Thuntgen Huijgensdr. (Blaeck), transporteerde op 28-11-1666 zijn ouderlijke tuint of boomgaard met het daarop staande huis met beteling aan ’den Langen Wech’ voor 640 gld. aan zijn aangetrouwde oom Gijsbert Jordense Wor.

   De Rotterdamse inwoners Arij Dirckse Kruijk (man van Lijsbeth Pieters Pellicaen) en Huijgo Pellecaen transporteerden op 1-6-1679 voor 400 carolus gulden aan Gijsbert Jordense Wor hun achterhuis, staande naast dat van Wor aan ’s heren dijk op het dorp Zwijndrecht.

   Lijsbeth Jordensdr. Wor en Hendrick Ariensz. Smits alias (den) Hertogh, herbergier, voerman, schepen van Zwijndrecht, zijn de ouders van Pieternelletje Hendricksdr. Hertog, ged. Zwijndrecht 13 mei 1663, begr. Zwijndrecht
   (betaling huur doodkleed 12 juni) 1700, die rond 1687 als diens 1e vrouw trouwde met ARYCORNELISZ. VAN DALUM (VANDALEM,VAN DALEN), ged. Zwijndrecht 20 april 1662 en eigenaar van een blekerij te Zwijndrecht en een veerpont van Zwijndrecht op Dordrecht, begr. Zwijndrecht (na 9) okt. 1720.

  2 kinderen


 8. Pietertge Huichen Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1628 , ~Sint Anthoniepolder 1628 , † ±1702 .
  Pietertge Huichen trad op als getuige bij de doop van Huig Blaak , de doop van Huig Pietersz Blaak .
   Overleden tussen 26 maart 1701 en 26 maart 1703.
   Getuigen: Cent Fransen (des vaders oom, lidmaat op Rijderkerck) Jacob Jacobsen (woonende op de Polder), Fijtgen Cornelis (lidmaat op de Linde, W. Swijndreg) en Mariken Ariens (lidmaat op Rijderkerck).

   Pietertje Huichen Blaeck kocht op 10 nov 1683 (als weduwe) twee morgen weiland in Sint-Anthoniepolder. Dit weiland werd op 3 feb 1703 door haar erfgenamen verkocht voor f 630.-.-.
   Beroep: veehoudster

  x ±1657   Bastiaen Leendertse Kooijman , * ±1620 , † Sint Anthoniepolder 26-8-1683.

  4 kinderen


 9. Pleuntie Huijgen Blaeck , * 1633 , ~Sint Anthoniepolder 30-10-1633 , [] Klaaswaal 30-8-1698.

  x >11-1653   Jan Anthonisz (Jan Thonisz) van der Weijden , * ±1630 , † 1664.

  x Sint Anthoniepolder 5-4-1665   Pieter Gijsbertsz van de Polder , * ±1629 , ~Sint Anthoniepolder 2-1-1630 , [] Klaaswaal 30-8-1698.
      Zoon van Ghijsbert Adriaensz (Gijsbert Arijensz) Timmerman en Berbertje Adriaens (Berbertje Ariensen) (van der Swaen) .
   Otr. op 7-3-1665 in Klaaswaal.
   Pleuntgen Huijgens was weduwe van Jan Anthonisz. van der Weijde. Pieter Gijsbertsz. Timmerman alias Van de Polder was j.m. van de Sint Anthoniepolder. Kinderen: Barber en Lijntge.
   Pieter Gijsbertsz. is overl. tussen 5-4-1677 en 1683.

   Pieter Gijsbertsz. Timmerman alias Van de Polder.

   In 1664 werd hij vermeld in de Sint-Anthoniepolder.

   In het rampjaar 1672 leverde Pieter Gijsbertsz. hooi of stro aan de legers van de Prins van Oranje. Hij was toen een weerbaar man met een piek.

   Pieter Gijsbertsz. was boer in Nieuw-Cromstrijen en in 1676-77 heemraad van Nieuw- en Klein-Cromstrijen.

  3 kinderen


 10. Willemke Huijgens Blaak , * ±1636 , ~Sint Anthoniepolder 15-2-1637 .


 11. Pieter Huigen Blaak , * 1640 , ~Sint Anthoniepolder 16-3-1640 , † >6-1715 .

  x Numansdorp 21-3-1666   Lijsbeth Jans Geervliet , * 1640 , ~Sint Anthoniepolder 18-3-1640 , † Numansdorp 1677.

  x Numansdorp 27-3-1678   Maike Bastiaens , * ±1655 , † Numansdorp ±1681.
   Otr. op 27-2-1678 in Numansdorp.
   Maike Bastiaensdr. was j.d. van Middelsluis. Zij beviel in 1680 van een tweeling, Huigh en Machteltje, en is daarna overleden.
   Overleden in 1680-81.

   Zij werd lidmaat op belijdenis in Numansdorp met Pasen op 17-4-1677.

  x Numansdorp 5-8-1682   Teuntje Joosts (Teuntge Joosten) , *Klaaswaal ±1660 , † Numansdorp ±1687.
   Otr. op 19-7-1682 in Numansdorp.
   Teuntge Joostendr. was j.d. van Klaaswaal, wondende onder de Korendijk.
   Overleden in 1686-87.

   In 1676/77 droeg Teuntge Joosten 2 gld. 10 st. bij tot de reparatie van de kerk van Klaaswaal. Ten tijde van haar huwelijk was zij evenwel in Goudswaard woonachtig.

  x Klaaswaal 1688   Bastiaentge Pieters (de) Geus , *Zuidzijde ±1663 , † ±1696.
      Dochter van Pieter (de) Geus en ?
   Otr. op 2-5-1688 in Numansdorp.
   Bastiaentge Pietersz. (de) Geus was j.d. van de Zuidzijde.
   Overleden in 1695-96.

   Zij was een dochter òf van Rutger Pietersz òf Pieter Rutgersz en Cornelia de Geus.

   Bastiaentge Pieters trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Huijgen Blaak .

  x Maasdam 23-6-1697   Neeltge Jacobs van Es , * ±1640 , † >1713.
   Otr. op 9-6-1697 in Numansdorp.
   Neeltge Jacobsdr. was weduwe wonende te Maasdam. Zij was weduwe van Pieter Teunisz. van d’Erven met wie zij kinderen had.
   Zij is overl. in of ná 1714.

   Neetje Jacobs van (N)Es.

   Neeltjen Jacobs, huisv. van Pieter Teunnisse van d’Erven, was op 10-12-1679 in Maasdam getuige bij de doop van Jacob, zoon van Pieter Jacobsz. van Vlied en Aartjen Aarts Boender.
   Neeltjen Jacobs, huisvr. van Pieter Teunissen van d’Erven, was op 26-9-1688 in Maasdam getuige bij de doop van Arien, zoon van Jasper Ariensen Boender en Jannigjen Ariens Boer. Op 26-9-1688 was Neeltjen in Maasdam get. bij de doop van Ingen, zoon van dezelfde ouders, waarbij ook Aart Ariensen Boender en sijn huijsvrouwe als getuigen optraden.

   Omstreeks 1710 is Neeltje Jacobs van Es vermeld als lidmaat te Klaaswaal.
   In 1714 werd een obligatie afgelost aan de huisvrouw van Pieter Huijgen Blaak.

   Neeltge Jacobs trad op als getuige bij de doop van Jan Theunisse van der Weijden , de doop van Pieter Wouters van d’ Erven .

  15 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.