Huijch Pietersz Blaeck , † <7-1575.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Pleun Huijgensz ( Blaeck) , † ±1599 .

  x <3-1568   Maritge Staes Jacobsdr , † <5-1573.
      Dochter van Staes Jacobsz en Claertje Cornelis Joostenzoonsdr ("Claertje Jan Hermans Huisvrouw") .
   Zij hadden een dochter Jaepge, die trouwde met Adriaen Pietersz. te Heinenoord.
   Op 27-4-1573 wordt Pleun genoemd als zijnde weduwnaar van Mariche Staes Jacobsdr., toen hij land verkocht, zijn Maritge aangekomen bij het overlijden van haar broer Joost Staesz. op Beijerland.

   Op 21-7-1573 in Mijnsheerenland kwam Pleun Huigensz., weduwnaar van Maritge Staes Jacobszoonsdr., tot vertichting met Cornelis Hughensz., als gemachtigde van Huijch Jacobsz., bakker te Dordrecht, en Adriaen Woutersz. van Molenaarsgraaf, als voogden van moederzijde van Jaepge Pleune, onmonidge dochter van Maritge bij Pleun. Pleun zou in de boedel blijven, betaande uit o.a. een woning met vee, koren te velden, eigen land in het Oudeland van Mijnsheerenland, in het Heilige Geestblok onder Moerkerken en in de Sint Anthoniepolder, waarvan de helft het weeskind toekwam. Het kind kreeg voorts 500 car. gld. toebedeeld en Pleun zou het land van zijn weeskind gebruiken tijdens haar onmondigheid. Claertge Jan Hermans huisvrouw, de moeder van Maritge Staes Jacobszoonsdr. en grootmoeder van het weeskind, zou haar kleding ontvangen vanwege ’goeden dienst bij Claertge an haire dochter Maritge in haer leven bewezen’.
   Op 2-5-1563 was Maritge nog onmondig.

   Mijnsheerenland, 7 juni 1556:
   Kors Pietersz. verkoopt aan de onmondige kinderen van Staes Jacobsz. een jaarlijkse losrente van 19 gouden Cgld verzekerd op 6 mrg 150 roe land in het OvM en nog op het land gekocht van de kinderen van Aert Eeuwoutsz. uit Korendijk.
   Genoemd: Joost Staesz., Maritge Staesdr., Maritge Lauris Claesdr. en Adriaen Woutersz. van Molenaarsgraaf.

   Mijnsheerenland, 12 april 1561 na Pasen:
   Adriaen Woutersz. uit Molenaarsgraaf, voogd van de achtergelaten kinderen van Staes Jacobsz., va Cornelis en Adriaen Lambrecht Cornelisz.een jaarlijkse losrente van 12 Cgld verzekerd op 3½ mrg land in het Heilig-Geestblok over de Polderweg.
   Genoemd: Heyltge en Maritge Lambrechtsdr., Lijske Lauwen, Geertge Claesdr., ev Lambrecht Cornelisz., en Jan Hermansz., stiefvader van de kinderen van Staes Jacobsz.

   Mijnsheerenland, 14-6-1573:
   Pleun Hugensz., weduwnaar van Marichge Staes Jacobsdr., verk. aan Dam en Ingen Jacobsz. enLeentge Jacobsdr., altezamen onmondige kinderen van Jacob Ingensz. en Marichen Hugendr., een jaarlijkse losrente van 13 Cgld, verzekerd op 14,5 hont land in het OvM, ten noorden van de Verloren Kost. Op 6.4.1598 bekent Cornelis Joosten in Strijen, als bij overdracht aan deze rentebrief gekomen, van Jan Philipsz., schout op Cillaarshoek, eertijds ev Leentge Jacob Ingensdr., ten volle betaald te wezen.

   Mijnsheerneland, 21 juli 1573:
   Cornelis Hugensz., gemachtigde van Huich Jacobsz., bakker in Dordrecht, en Adriaen Woutersz. van Molenaarsgraaf, voogd van Jaepge, scheiden de boedel van Pleun Hugensz., weduwnaar van Marichge Staes Jacobsdr.

  x <1577   Maritge Jacob Steven Willemsdr (Maritge Jacobsdr) van der Mast , * ±1545 , † <8-1578.

  x ±1580   Leentgen Dirck Cors Pieterszoonsdr (Lijntge Dirck Cors Pietersdr) , † ±1630, [] Mijnsheerenland 1630.

  8 kinderen


 2. Cornelis Huijgensz Blaeck , † >1601 .
   Overleden in of ná 1602, toen hij voor het laatst werd genoemd.

   Cornelis was verschillende malen schout van de Sint Anthoniepolder in de periode 1585-1593.

   In 1588 en 1592 kreeg schout Cornelis Huijgensz. betaald voor geleverde reuzel (bijvoorbeeld voor het smeren van sluisdeuren en molenrad) aan de Sint Anthoniepolder.

  x Sint Anthoniepolder 1589   Rijnburghen Dircksdr , *Rijsoord (ZH) ±1565 .
   Otr. op 21-2-1589 in Rijsoord (ZH).
   Rijnburghen kwam uit Rijsoord.
   Geschatte geboortedatum.


 3. Neeltgen Huijgensdr Blaeck , † >9-1598 .


 4. Pieter Huigsz Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1552 , † >4-1609 .

  1 kinderen


 5. Antonis Huijgensz (Thonis Huigen) Blaeck , * ±1555 , † <1626 .

  x   Ingen Gerritsdr (Ingentgen Geridtsdr) , † >1625.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.