Jan Arienen Blaeck , * 1639 , ~Heinenoord 23-10-1639 , [] ’s-Gravendeel 6-2-1702.
Zoon van Adriaen IJngensz (Arijen Ingens) (aan de) Blaeck en Arijaenken Jans .


× ±1660
    Machteltjen Teunisse (Machielken Teunis) Kruijthof , * 1634 , ~Heinenoord 20-12-1634 , † >1705.
Kinderen:
 1. Arien Jansen Blaeck .

  × Mijnsheerenland 27-4-1687   Elisabeth Klaasse (Lijsbeth Klasen) Kruijthof , *Mijnsheerenland 1660 , ~Mijnsheerenland 5-12-1660 , † 1696, [] Goudswaard 1-2-1696.
      Dochter van Klaes Adriaens Kruijthof en Lijntge Lodewijcks Hordijck .
   Arien Jansen Blaak, j.m. uit Bonaventura, en Lijsbet Klasen Kruijdhof, j.d. onder Mijnsheerenland.

  ×   Adriaantje Jillisse Goutswaard , * ±1675 .
      Dochter van Jillis (Gillis Maertensz) Goutswaert en Marij Coninkx .
   Otr. op 27-5-1697 in Goudswaard.
   Arij Janse Blaack, wedr. van Lijsbet Claas Kruijthof, met Aarentje Jillis Goutswaard. Beijde laatst alhier woonagtig.
   Kinderen: Magteltje, Jan en Marie.

   Bij de gezinsreconstructies wordt zij Ariaantje Jillisse Kruithof genoemd, maar het was de eerste vrouw van Arien Blaak was een Kruithof.

  6 kind(eren)


 2. Andries Jansen Blaak , * 1664 , ~Maasdam 30-3-1664 .
   Hij was een zoon van Jan Andriessen en Maggeltje Teunis, won. op Dijkgraafs stee. Doogetuige was moeders suster wonende in Mijns-Heeren-land.

   Andries Jansen/Ariensen Blaak, wonende in Bonaventura.

  × Maasdam 22-4-1691   Pleuntje Gijsberts van Es , * 1664 , ~Maasdam 19-9-1664 .
      Dochter van Gijsbert Jansen van Es en Maaijke Cornelisse Polderdijk .
   Andries Jansen Blaak, j.m. van Bonaventura, en Pleuntje Gijsberts van Esch, j.d. uit Bonaventura, beiden kerkelijk onder Maasdam.
   Kinderen: Gijsbert (2x) en Maggeltje.
   Doopget. Jan Monster en Lijsbet Ariensen, huijsvr. van Cornelis Ariensen Polderdijk.

   Pleuntje Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Maaijke Ingense Blaeck , de doop van Cornelia Hendriks van Vliet .

  3 kind(eren)


 3. Grietie Janse Blaeck , *Bonaventura 1666 , ~Maasdam 28-11-1666 , † Sint Anthoniepolder ±30-3-1741 .

  × Maasdam 8-5-1695   Gijsbert Simonsen Smits , *Sint Anthoniepolder 1669 , ~Sint Anthoniepolder 6-10-1669 , † <1716.

  6 kind(eren)


 4. ? Aaltjen Jans Blaak , *Maasdam 1669 , ~Maasdam 7-6-1669 .
  Get. bij de doop: Aeltie Ariens Blaeck (??) .
  Aaltjen Jans trad op als getuige bij de doop van Lijsbeth Gijsse Smits , de doop van Jan Dirksz Blaak .
   Een dochter van Jan Ariensen op Dijkgraafs stede en Macheltjen Teunis met des vaders suster als doopgetuige.

  × Maasdam 11-5-1692   Pieter Cornelissen van Roon , * 1655 , ~Puttershoek 29-8-1655 , † Puttershoek 24-1-1720.


 5. Dirck Jansen Blaak , * 1672 , ~Maasdam 3-4-1672 , † <1750 .
  Get. bij de doop: Lijsbet Theunis ( Kruijthof) .
   Hij was een zoon van Jan Ariensen op Dijksgraafs-stede en Maggeltje Teunis. Doopgetuige was Lijsbet Teunis.

  × Maasdam 6-5-1703   Soetjen Pieters Maaskant , * ±1680 , ~Maasdam 26-1-1681 , † 1708, [] Strijen ±17-12-1708.
      Dochter van Pieter Ottos Maaskant en Catharijntje Cornelis Polderdijk .
   Dirk Jansen Blaak, j.m., won. gerechtelijk onder ’s-Gravendeel, en Soetjen Pieters Maaskant, j.d. van Maasdam.
   Kinderen: Machteltjen en Jan.
   Doopget. Andries en Aaltje Maaskant.
   Strijen, 17-12-1708:
   brachte Jnge Jans Blaeck aen om te begrav& Soetje Prs Maeskant, de huijsv. van Dirck Jans Blaeck op Meadam, onder de Classis van 3,0,-.

   Get. bij de doop: Andries Ottoosz Maaskant en Aeltge Otten Maaskant .
   Get. bij de aangifte begraven: Ingen Jansen Blaeck .
   Soetjen Pieters trad op als getuige bij de doop van Willem Gerritsz van Willigen .

  × Strijen 4-9-1709   Pitronella Willems (Pieternelletie Willems) Polderdijk , *Sint Anthoniepolder 1685 , ~Sint Anthoniepolder 1-10-1685 .
      Dochter van Willem Andriesz Polderdijk en Teuntjen Bastiaenen (Teuntie Bastiaens) Kooijman .
   Kinderen: Teuntje, Jan, Willemtje, Willem en Andries.

   Piternelletije Willemsd. Polderdijk was op 12-8-1725 in Klaaswaal getuige bij de doop van Arij, zoon van Matthijs de Vries en Maria Blaak.
   Pieternelletje Willemse Polderdijk was op 4-10-1733 in Klaaswaal getuige bij de doop van Aarentje, kind van Joris Janse Kool en Marija Ariens Blaak.
   Genoemd in haar moeder’s testament van 18-9-1727.

   Pieternelletie Willems trad op als getuige bij de doop van Aarentje Jorisse Kool .

  7 kind(eren)


 6. Elisabeth Jansen Blaeck , * 1675 , ~Westmaas 7-7-1675 .
   Zij was een dochter van Jan Ariensen op Dijkgraafs stee en Maggeltje Teunis. Doopgetuige was mevr. de Vries, huijsvr. van de Hr. Adriaan van Bleijenburg, Heere van Naaldwijk, en in wiens plaatse stont des vaders moeder.


 7. Ingen Jansen Blaeck , * 1676 , ~Maasdam 12-7-1676 , † <10-1759 .
  Ingen Jansen trad op als getuige bij de begrafenis van Soetjen Pieters Maaskant .
   Hij was een zoon van Jan Ariensen op Dijkgraafs stede en Maggeltje Teunis. Doopgetuige was Geertruijd, de huijsvrouw van Pieter de Monk.

   In Strijen op 18-4-1749 hebben haar aangegeven om te trouwen:
   - Inge Jans Blaak, wedr. van Marija Gijsberts van Es, in de cl. van 3:0:0, met
   - Geertruij van Strijen, wed. Klaas Jongerius, ook 3:0:0.

   In Strijen op 8-10-1759 heeft sig aangegeven om te trouwen
   - Geertruij van Strijen, laatst wede. van Inge Janse Blaak, wonende alhier in de classis van 3,0,0, met
   - Arij Huijge van der Ree, laatst weduwenaar van Sijgie ’t Jong, wonende onder de jurisdictie van Sgravedeel, sullende aldaar gelijk regt betalen.

  × Maasdam 11-5-1704   Maritje Gijsbertsen van Es , * ±1680 .
      Dochter van Gijsbert Jansen van Es en Maaijke Cornelisse Polderdijk .
   Ingen Jansen Blaak, j.m., en Maria Gijsbertsen van Esch, j.d., beiden gerechtelijk horende onder ’s-Gravendeel en kerkelijk tot Maasdam.
   Zij kregen een dochter Maaijke.

   Maritje Gijsbertsen trad op als getuige bij de doop van Maaike Willemse Vermaas , de doop van Maria Jooste Verrijp (?) , de doop van Maaike Willems van Es , de doop van Maria Gerrits van der Waal (?) .

  ×   Geertruij van Strijen .
   Otr. op 18-4-1749 in Strijen.
   Geertruij was weduwe van Claas Jungerius en zou in 1759 hertrouwen met Arij Huijge van der Ree.

   Mijnsheerenland, 7-1-1693:
   Anthonus Claase Jungerius, weduwnaar van Neeltje Abrahams van der Strick en wonende aan de Stouchjesdijk, verklaart overeen gekomen te zijn met Dirk Abrahams, bloedvoogd maternel van de weeskinderen Abraham Jungerius en Johan Jungerius, elk oud 5 jaren, Claas Jungerius (3) en Isaack Jungerius (½ jaar oud), aangaande de verdeling der nalatenschap van zijn overleden vrouw t.b.v. genoemde weeskinderen. Hij verplicht zich zijn kinderen te alimenteren tot op een leeftijd van 25 jaren en aan ieder kind eens uit te keren de som van 3 gulden. Met onderschrift van o.a. C. Hofman.

   Anthonie Claasse Jungerius/Jengerius/Jongerius liet samen met Neeltje Jans de Geus nog meer kinderen dopen rond 1700 in Mijnsheerenland.

   Mijnsheerenland, 14 juli 1702:
   Anthony Claas Jungerius, weduwnaar van Neeltje Jans de Geus, komt met Heijndrick Jans de Geus, oom en bloedvoogd der onmondige kinderen Neeltje, Geertje en Grietje Jungerius, overeen aangaande de uitkoop en vertichting van hun moederlijke goederen. Anthony Claas blijft in bezit van alle goederen, roerende en onroerende etc. en verplicht zich aan zijn kinderen eens uit te keren de som van 3 gulden per kind. Met onderschrift van o.a. Dirck van Dijck.

   Anthonij Claasz. Jongerius uit Almkerk, zoon van Nicolaas Hendriksz. Jungerius en Neeltje Anthonis Keijsers, is op 13-8-1702 in de Sint Anthoniepolder hertrouwd met Pleuntie Sijmons Polderdijk na een otr. ald. op 22 juli. Pleuntie was een dochter van Sijmon Adriaansz. Polderdijk.

  1 kind(eren)


 8. Cornelis Jans Blaeck , * 1681 , ~Maasdam 6-4-1681 .
   Doopget. Juffrouw Charlotta Elijsabet van Blijenborg van Naaltwijk, dochter van de burgemeester van de stad Dordt.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.