Cornelis Blasius (Cornelis Blaesen) Blijgeest , * 1617 , ~Ridderkerk 9-7-1617 , † ±1678.
Zoon van Blasius Cornelissen (Blaes Cornelis) Blijgeest en Anneken Cornelis .


x Ridderkerk 22-11-1643 (otr Ridderkerk 1-11-1643)
    Ariaentje Ariens (Annigje Ariens) Nugteren , *Ridderkerk ±1610 , † <1-8-1667.
x Overschie 19-6-1667 (otr Overschie 24-5-1667)
    Rusje Japiks (Ruffie Jacobs) van der Ende , *Schiebroek ±1635 , † Barendrecht 10-3-1700.    

RECHTSBOVEN: Ridderkerk

Kinderen:
 1. Anneken Cornelisse (Annitgen Cornelis) Blijgeest , * 1647 , ~Ridderkerk 4-8-1647 , † <11-1679 .

  x Dordrecht 17-6-1672   Quirijn (Krijn Pietersz) Huijser , * 1645 , ~Ridderkerk 30-7-1645 , † 12-1712, [] Ridderkerk 19-12-1712.

  2 kinderen


 2. Ariaentje Cornelisse Blijgeest , * 1668 , ~Ridderkerk 16-9-1668 , † ±1670 .
   Doopget. Leentjen Jacobs en Annighen Cornelis.


 3. Ariaentje Cornelisse (Aeriaentie Cornelis) Blijgeest , * 1671 , ~Ridderkerk 11-10-1671 , [] Alblasserdam ±6-11-1732.
   Op 6-11-1732, "Nogh gevangen als gelt bij Aeriantje Meelis na haer doot, 7.3.0. 11 dito, nogh gemaackt int erfhuys van Ariantje Meelis, 31.11.0."

   Ridderkerk, 20-12-1679:
   - Rusie Jacobs van den Ende, weduwe van Cornelis Blasen Blijgeest, wonende alhier, en geassisteerd door Pieter Bastiaensz Schipper, heemraad, haar zwager als haar gekozen voogd in deze ter ene, en
   - Gosen Ariensz Bom, wonende mede alhier als oom en bloedvoogd over het nagelaten weeskind van de voornoemde Cornelis Blasen verwekt bij Rusie Jacobs, geassisteerd door mij notaris [Pieter van Gilst], ter andere zijde.
   Voornoemde weduwe zal haar kind met name Aeriaentie Cornelis Blijgeest tot haar mondige dage of huwelijk opvoeden en onderhouden.

   Ridderkerk, 11-1-1684:
   Daniel Ariensz Hordijck (ziek op bed) en Ruffie Jacobs van der Eijnde, echtpaar wonende aan de Molendijk te Ridderkerk. Daniel benoemt Ruffie tot zijn wettige erfgenaam, wel dient zij zes weken na zijn overlijden aan zijn vrienden en erfgenamen ab intestato 2 gulden en 10 stuivers uit te keren. Als Ruffie als eerste overlijdt dient haar nalatenschap in tweeën te worden gedeeld, 1 helft of kindsgedeelte voor haar dochter Ariaentie Cornelisz (verwekt door Cornelis Blasius Blijgeest) en de andere helft voor Daniel.

   Ariaantje Cornelisse Blijgeest werd in haar laatste levensjaar door de diaconie door de winter geholpen. Zij werd aanvankelijk op kosten van de diaconie begraven. Na haar dood werden er nog gelden aangetroffen, terwijl haar inboedel door de diaconie werd verkocht, zodat het de diaconie uiteindelijk geen geld kostte.

  x Alblasserdam 14-1-1703   Melis Ariensz Verschoor , † Alblasserdam ±28-10-1717.
   Otr. op 22-12-1703 .
   Melis Ariensz Verschoor was weduwnaar van Neeltje Klaesse Brand en Marigje Dirks Dekker. Gaarder trouwen 22.12.1703: wonende onder Rijsoort.
   Melis was bij zijn overlijden minvermogend, maar werd voordien niet in de rekeningen van de diaconie aangetroffen, zodat hij kennelijk geen beroep op steun heeft hoeven te doen

   Melis Ariense Verschoor was boer. Hij was waardsman van de Vinkepolder in 1684-86. Ook "Den Nieuwenboer" genoemd. In 1686-88 was hij H.G. armmeester in Alblasserdam.

   Melis zou een zoon zijn van landbouwer Arien Hermensz. Verschoor en Lijsbeth Aarts.

   Bij de doop op 18 juli 1683 te Woudrichem van het kind van Pieterken Ariens Verschoor en Matthijs van Balen, genaamd Adriaen (Arien) van Balen, treedt Melis Ariens Verschoor als getuige op.

   "Melis Arijensz, weduwnaar van Neeltje Claes Brant, draagt over aan Jacob Claesz Brant, sijn swager, 1 m 410 r weij, hooij en ackerlant s.s. in Claes Brande hofstede in de 2 oosterse weren, ongecavelt, geerfd van haer ouders, streckende.. plus twee kennipwerfies in ’t 3e weer aen de oostzijde van de huysinge" op 9-4-1696.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.