Maerten Bloet .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Claes Maertensz Bloet , † >1650 .

  x   Annitge Tonis , † <1646.

  2 kinderen


 2. ? Jan Maertensz Bloet , † >1664 .
   Overleden in de periode 1664-1671.

   Jan Maertensz Bloet, getr. met Pieterge Ariensdr., wordt op 27-10-1649 in Zevenhuizen vermeld. Op 30-5-1665 wordt hij vermeld bij een transport.

   Jan Maertensz Bloet wordt in 1622 in Gouda bij het hoofdgeld vermeld.

  x   Pietertge Ariensdr (Pietertge Arien Thomasdr) , * ±1589 , † >1671.
   Jan had een zoon Maerten.
   Jan Maertensen Bloet wedu. wordt in 1672 voor f 7000 aangeslagen bij de 200e penning van Gouda e.o.
   Pietertge Ariensdr. wordt op 27-10-1649 in Zevenhuizen vermeld: oud 60 jr.; getr. met Jan Maertensz Bloet; dr. van za. Arien Thomass

  6 kinderen


 3. ? Willem Maertensz Bloet , * ±1580 , † >1649 .
   Willem Maartensz Bloet wordt op 24-4-1650 in Zevenhuis vermeld, zijnde 69 jr. oud.

   Willem Maertensz Bloet wordt in 1622 in Gouda bij het hoofdgeld vermeld.

   Op 7-11-1650 in Zevenhuizen wordt Willem Maertensz Bloet vermeld in een schuldbekentenis, waarbij hij borg is.

   Mogelijk heette zijn vrouw Marritgen Jansdr. en had hij een dochter Jannetje.

   Begraven in Moordrecht op 10-4-1724: Leendert Wms Bloet ƒ3.

  5 kinderen


 4. ? Cornelis Maertensz Bloet , * ±1620 , † <1666 .
   Op 16-1-1649 werd Cornelis Maertensz Bloet genoemd als zijnde oud 28 jr.

   Cornelis Maertensz Bloet wordt op 26-5-1655 in Zevenhuizen vermeld bij een schuldbekentenis.

   De weduwe van Cornelis Maertensz. Bloet wordt op 30-3-1665 in Zevenhuizen vermeld bij een volmacht.
   Cornelis Maertensen Bloet wedu. werd voor f 1000 aangeslagen in 1672 bij de 200e penning van Gouda e.o.

   Een Cornelis Cornelisz Bloet werd begraven op 4-10-1689 om het coir van de Oude kerck van Waddinxveen.

   Een Crijntje Cornelisz. Bloet werd op 23-6-1707 pro deo begraven in Moodrecht.

  x ??? ±1645   Annitge Willemsdr Thoen .

   Cornelis Maertensz Bloet compareerde te Zevenhuizen op 3-10-1646 voor notaris Pieter Pits. Cornelis woonde toen in Moordrecht en was getr. met Annitge Willemsdr. Thoen en had een zwager Cors Willemsz. Thoen.

   Een Claesje Willem Thoen werd op 7-3-1698 in Moordrecht begraven, ƒ3.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.