Leentge Bastiaens ( Bloke) .
Dochter van ? .


<1590
    Dirck Jacobs van der Stee .
>1590
    Dirk Crijnen van der Tas , † <9-1655.    
Kinderen:
 1. Thonis Dircksz .


 2. Neeltge Dircks van der Stee .

  1616   Willem Maertens .

   Cromstrijen, 15-1-1641: Cornelis Hendricx Weeda, wedr. van Maertge Dircx, ter eenre, en Basttijaen Dircx, Dirck Crijnen van der Tas en Willem Maertens, oomen en behout oomen en voogden van ADriaen Cornelisse, minderjarige zoon van Cornelis Hendricx Weda, verwekt bij Maertge Dircx; Dirck Ariens Bootzer, mede zoon van Maartje Dircx, bij haar verwekt door Arien Cornelis Bootser, haar eerste man.


 3. Bastiaen Dircx van der Stee .

   Rotterdam, 9-3-1644: Bastiaen Dircx van der Stee en Grietje Lauwens te Westmase, benoemen elkaar tot erfgenaam met een bepaling t.a.v. van hun eventuele kinderen, zijn moeder en haar dochter Adriaentje Luchtenburg, geprocreerd door Mathijs van Meeuwen. Als voogden worden benoemd Dirck Krijnen van der Tas en Dirck Ariens Luchtenburg.

   Rotterdam, 24-5-1644: Dirck Crijnen van der Tas, wonend bij Westmaze, als schuldenaar, en Bastiaen Dircxsz van der Stee, wonend op Westmase, als borg, zijn 1500 gulden schuldig aan Arent van der Graeff, notaris, voor heden geleend geld.

    Grietje Lauwens .


 4. Maijcke Dircks van der Stee , *Westmaas ±1590 , † >1640 .

  ±1609   Adriaen Cornelis Bootser , * ±1570 , † <8-4-1623.

  >1609   Cornelis Hendricx Weeda , * ±1600 , † ±1641.
      Zoon van Heijndrick Pouwelsz Weeda en Barber Gerrits .
   Cornelis en Maijcke hadden een zoon Arie Cornelis Weeda, die nog minderjarig was, toen zijn vader overleed. Maijcke was wedwue van Arijen Cornelisz. Bootser, boer te Cillaarshoek en weduwnaar van Maritge Claesdr. Lem. Uit haar eerste huwelijk had Maijcke een zoon Dirck.
   1643-1646 wordt genoemd als periode, waarin hij zou zijn overleden, want hij zou in 1643 koper zijn geweest in ’s-Gravendeel.

   Cornelis trouwde met Maaike Dirks van der Stee, weduwe van Adriaan Cornelisz Kranendonk. Uit beide huwelijken had zij een zoon.

   Cornelis was boer in Groot-Cromstrijen.

  2 kinderen


 5. Bastiaan Dirks van der Tas , * >1590 .

   Bastiaen Dirks van der Tas was de halfbroer van de moeder van Dirck Ariensz. Cranendonck.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.