François (Frans Janse) van Bodegom , * 1544 , ~Delft 13-4-1544 , † Spijkenisse ±1603.
Zoon van Johan Fransz (Jan François Frans) van Bodighem en Margretha Dircks (Grietje Dirck Godscalendr) .


x
    Francoise Gerrits van Rhoon , † Antwerpen, België 1636.    

Kinderen:
 1. Frans Franse van Bodegom , † Hekelingen ±1638 .

  x   Grietje Jorisdr , † Hekelingen ±1633.

  5 kinderen


 2. Anna Fransdr van Bodegom .
   Anna, als zij compareert herhaaldelijk betiteld als ,,Joncvrouw”, was in 1627 nog ongehuwd: in 16’22 woonde zij in Schiedam; zij is wsl. de dochter met wie Françoise van Roon naar Antwerpen vertrok.

   Anna Fransdr van Bodegom, jonkvrouwe, woonde in 1622 te Schiedam.


 3. Gerard Fransz van Bodegom , * <1580 , † <4-1613 .
   Gerrit, die zijn vader in enige lenen opvolgde, is reeds op
   jeugdige leeftijd - vóór 15 maart 1613 - overleden.

   Verl i j dt Pi eter van Bodegem dode van Gerri t zi j n broeder,
   15 Maart 1613.

   Beleend met de helft van het leen van "Stollaarsdijk en de west-tienden van Spijkenisse" op 1 8-5-1605 bij dode van Frans, zijn vader.


 4. Pieter Fransz van Bodegom , * ±1580 , † <1652 .
   Overl. ná 1639 en vóór 1652.

   Pieter huwde op 6 oktober 1619 te Delft, met attestatie van Vlaardingen, Neelcje Pieters, jd. van Vlaardingen.
   In 1622 woonde hij in Vlaardingen, hij (bezat onroerend goed in Delft en Spijkenisse. In 1639 weigerde hij in Vlaardingen de poorterseed af te leggen.

   In 1630 draagt Pieter [aan zijn halfbroer Frans] een leen op in het Ambagt van Brabant (onder Putten). In 1637 stelt Pieter van Bodegom zich als oom borg voor de oudste zoon van Frans.
   in 1639 treedt Pieter van Bodegom op als oom en voogd van Frans’ dochter Angenieta. Pieter bezat llan’d in Spijkenisse dat grensde aan dat van [zijn halfbroer] Frans.

   De helft van een leen in Stollaarsdijk en de westtiende van Spijkenisse werd als volgt beleend:
   * 9-6-1545: Jan François Frans bij overdracht door Jan Pietersz. te Korendijk,
   * 24-12-1582: Frans van Bodegem bij dode van Jan Francois, zijn vader,
   * 18-5-1685: Gerard van Bodegem bij dode van Frans, zijn vader,
   * 15-3-1613: Pieter van Bodegem bij dode van Gerard, zijn broer,
   * 10-6-1625: Mr. Dirk de Jong, advokaat bij het Hof van Holland, bij overdracht door Pieter van Bodegem.

   Pieter van Bodegem, won. te Vlaardingen, heeft verkocht en
   transporteert aan Jacob Boot, pp. voor jhr. Johan en Boudewijn van Bekesteyn 5 lijnen 27 r. weiland aan de Hartelse Welleweg, get. nr. 55, belend; z. de erfgenamen van Bronckhorst, w. Anna van Bekesteyn, n. jhr. Bronckhorst en o. de Hartelse Welleweg.

  x Delft 6-10-1619   Neeltgen Pietersdr , *Vlaardingen ±1580 .
   Pieter Fransz van Bodegom, wonend: Spijkenisse , attestatie van Spijkenisse, en Neeltgen Pieters, wonend: Vlaardingen, attestatie van Vlaardingen, extraordinaris getrouwd op 6-10-1619.

   Neeltgen Pietersdr, wed. van Pieter Fransz van Bodegom, geass. met Pieter Arensz Berghwerff als haar gecoren voogd in deze, heeft in verkocht en transporteert aan Jan Govertsz, won. in Schuddebeurs, 6 gem. 56 r. weiland in Spijkenisse aan de Korte Molenweg, get. nr. 108 en 109, belend: n. voors. weg, z. de wed. van Willem Gillisz Kuyper en w. Jacob Gabrielsz Schelhouck, voor 2844 pond contant in 1651 in Spijkenisse.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.