Adriana (Ariaantje Willems) den Boer , * ±1735 , † ’s-Gravendeel 8-3-1811.
Dochter van Willem Cornelisse Boer (?) en Neeltje Corsse van der Grient (?) .


±1760
    Pieter Melsen Barendrecht , *’s-Gravendeel ±1733 , † ’s-Gravendeel 9-3-1817.
Kinderen:
 1. Bastiaantje Barendrecht , *’s-Gravendeel ±1760 , † Mijnsheerenland 7-3-1836 .
  Bastiaantje trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter Gerritse Roos .
   Zij werd omschreven als zijnde 81 jaar oud.

   Bastiaantje Pieters Barendregt.

   Heinenoord, 1785, 8 mei:
   IJsbrand Kruithoff, j.m. geboren en wonende te Mijn ’s Heerenland van Moerkerken, met
   Bastiaantje Barendrecht, j.d. geboren te ’s-Gravendeel en wonende in den Heinenoord.

  Heinenoord 8-5-1785   IJsbrand Kruithof , *Mijnsheerenland 1762 , ~Mijnsheerenland 21-2-1762 , † Mijnsheerenland 26-9-1807.
   Kinderen: Dirk, Ariaantje, Pieter en Magdalena.

   IJsbrand was een zoon van Dirk Kruithof en Magdeleentje Paauw, die op 31-5-1761 in Mijnsheerenland waren getrouwd. IJsbrand’s vader, Dirk, zou in 1766/1767 zijn overleden.

   ’t Lyk van [een] Dirk Kruijthof werd op 18-11-1777 in Heinenoord aangegeven, pro deo.

  4 kinderen


 2. Neeltje Pieters Barendrecht , *’s-Gravendeel 1763 , ~’s-Gravendeel 20-3-1763 , † Klaaswaal 29-11-1828 .

  Cillaarshoek 23-11-1788   Jacob in ’t Veld , *Cillaarshoek 1743 , ~Cillaarshoek 29-9-1743 , [] Cillaarshoek ±12-11-1808.

  ±1810   Wouter Verhoeven , * 1782 , ~Strijen 7-4-1782 , † Maasdam 25-6-1813.
      Zoon van Cornelis Wouters Verhoeve en Maria Sijmons den Boer .
   Hij werd 32 jaar oud. Hij was melkboer, laatst gewoond hebbende te Cillershoek.

  Maasdam 26-4-1815   Gerrit (Geert) Plaggenburg , *Plaggenborg (G) 1764 , ~Vlagtwedde 23-4-1764 , † Strijen 18-2-1838.
  Geert trad op als getuige bij het huwelijk van Arie Pieters (Arij Pieters) Monster .
   Gerrit was weduwnaar van Marigie Dik. Neeltje was weduwe van Wouter Verhoeven en van Jacob int Veld. Huw. procl. gedaan te ’s-Gravendeel.
   Gerrit werd 73 jaar oud.

   Plaggenborg is een gehucht in de gemeente Vlagtwedde in het zuidoosten van de provincie Groningen.

   Gerrit/Geert was een zoon van Hendrik Geerts Plaggenburg (1731-94) en Alke Geerts (1734-±1776). Hij had een gelijknamige jongere broer Geert Hindriks Plaggenborg (1767-1831), die in 1788 trouwde met Grietje Hindriks Goeree (1759-1838).

   Zijn 1e vrouw, Marigie Dik, oud 73 jaar, laast gewoond hebbende in de S.A.P., is overl. in Maasdam op den 23ste october ’s-morgens ten tien ure in 1813.

   Gerrit Plaggenburg woonde - als kiesgerechtigde burger - in 1813 in de St. Anthonij Polder, jurisdictie Kanton Strijen.
   Beroep: Schoenmaker van 1818 tot 1818

  10 kinderen


 3. Willempje Pieters Barendrecht , *’s-Gravendeel ±1764 , † ’s-Gravendeel 7-5-1842 .
   Willempje Barendregt, weduwe van Melis Bax, dochter van Pieter Barendregt en Adriaantje den Boer.

    Melis Bax , † <1842.
      Zoon van Gerrit Melse Bax en Sijgje Sijmens Schop .
   Ondertrouw op 27-4-1800 in ’s-Gravendeel.
   Den 27 April zijn in den Huwelijken staat bevestigd: Melis G. Bax, J.M., met Willempje P. Barendregt, J.D., beide van ’s Deel.

  3 kinderen


 4. Willem Pieters Barendrecht , *’s-Gravendeel ±1766 , † ’s-Gravendeel 13-1-1828 .

   ’s-Gravendeel, 1798, Octob. 5: Willem Barendrecht, j.m., met Pietertje Vissers, j.d., beide van ’S deel. Onvermogend.

    Pietertje Arijs Visser , *’s-Gravendeel ±1777 , † ’s-Gravendeel 22-7-1814.
      Dochter van Arie Stevensz Visser en Jaapje Pieters van Driel .
   Ondertrouw op 5-10-1798 in ’s-Gravendeel.
   Zij waren 15 jaar getrouwd.


 5. Dirkje (Dirksje) Barendrecht , *’s-Gravendeel 2-9-1771 , ~’s-Gravendeel 8-9-1771 , † ’s-Gravendeel 20-6-1814 .
  Getuige bij de doop: Jannigje Pieters van der Giessen .
   Doopget. Jannigje Pieters van der Giessen.
   Dirkje werd 40 jaar oud.

   Jan Sintnieklaas, j.m. geboren van Strijen en wonende te Wieldrecht, en Dirkje Pze Barendrecht, j.d. geboren en wonende te ’s-Gravendeel. Alhier [..] op den 9, 16 en 23 Octber 1796 onverhindert zijn gegaan. Actum Strijen den 23 October 1796.

   ’s-Gravendeel, 24-4-1813:
   - Hendrik Pannekamp, oud 28 jaar, van bedrijf arbeider, geboren en woonende op dezen Dorpe in de Langestraat, in het huijs gemerkt nummero 230, meerderjarige zoon van wijlen Pieter Pannekamp, op den 10den Julij 1784 alhier begraven [..] en van Bastiaantje van der Stel, oud 63 jaar, van bedrijf arbeidster en woonende in het huys van haren voornoemden zoon, ten dezen present, en hare toestemming tot het voltrekken van het na te melden huwelyk gevende, en
   - Dirkje Barendrecht, oud 41 jaar, van bedrijf arbeidster, woonende aan de Strijense Dijk in het Huijs gemerkt nummer 229, weduwe van wijlen Jan Sint Nicolaas, overleden en begraven alhier, op den 7den September 1811 [..], meerderjarige dochter van Pieter Barendrecht, oud 79 jaren, van bedrijf arbeider, woonende in Bevershoek, in het huijs gemarkt nummero acht, ten dezen mede tegenwoordig, en zijn toestemming insgelijks tot het voltrekken van dit huwelijk aan zijne gemelde dochter gevende, en van wijlen Adriaantje den Boer, alhier overleden - welke comparanten ons verzogt hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken.
   In tegenwoordighied van o.a. Jan van der Stel, oud 68 jaar, van bedrijf arbeider, oom van den Bruijdegom, en van Willem Ritmeester, oud 46 jaar, van bedrijf arbeider, zwager van de Bruid [..], alle op dezen Dorpe woonachtig en als getuijgen dezen verzogt.

    Jan Sint Nicolaas , *Strijen-Sas 28-5-1768 , ~Strijen 29-5-1768 , † ’s-Gravendeel 7-9-1811.
      Zoon van Cornelis Sint Nicolaas en Susanna Jans van Duivendijk .
   Ondertrouw op 7-10-1796 in ’s-Gravendeel.
   Kinderen: Susanna, Adriana en de jong gestorven Maria. Adriana werd zo’n 60 jaar oud, maar bleef ongehuwd.
   Zijn ouders woonden op ’t Sas.

   Jan Sintnikolaas, j.m. geboren onder Strijen en thans wonende te Wieldrecht, met Dirkje Pietersdr. Barendrecht, j.d., geboren en woonende te ’s-Gravendeel. Actum ’s-Gravendeel den 7e Ocotber 1796, het tweede jaar der Bataafsche vrijheid.

  ’s-Gravendeel 24-4-1813   Hendrik Pannekamp , *’s-Gravendeel ±1784 , † ’s-Gravendeel 28-8-1833.
   Hun dochtertje Pietertje stierf jong. Hendrik zou als weduwnaar in 1816 hertrouwen met Neeltje Lamberts Buitendijk.
   Getuige bij het huwelijk: Willem Ritmeester .
   Hendrik was een zoon van Pieter Pannekamp en Bastiaantje van der Stel/Hes, die getuige was bij het huwelijk van haar zoon in 1813.

  4 kinderen


 6. Aagje Pieters Barendrecht , *’s-Gravendeel ±1773 , † ’s-Gravendeel 4-8-1842 .
   Zij werd 69 jaar oud.

    Willem Ritmeester , *’s-Gravendeel ±1766 , † ’s-Gravendeel 20-5-1834.
  Willem trad op als getuige bij het huwelijk van Hendrik Pannekamp .

      Zoon van Hendrik Ritmeester en Dorothea (Dorentje Reijers) Kranendonk .
   Ondertrouw op 13-4-1797 in ’s-Gravendeel.
   Kinderen o.a. Dorentje, Pieter, Hendrik, Adrianus en Annigje.
   Hij werd 67 jaar oud.

   Willem Ritmeester, j.m., met Aagje Barendrecht, j.d., beide geboren en woonende te ’s-Gravendeel. ’s-Gravedeel, den 13e April 1797.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.