Dirck Jansen Boer , † <1714.
Zoon van ? .


x 1676 (otr Capelle (NB) 10-10-1676)
    Janneken Wouters Verhagen , *Loon op Zand ±1655 , † <1719.
Kinderen:
 1. Jan Dirkse Boer , *Capelle (NB) ±1677 , † <4-1737 .

  x Capelle (NB) 7-2-1712   Anneken Cornelisse Ockers , *Capelle (NB) 1675 , ~Capelle (NB) 9-6-1675 .

  2 kinderen


 2. Dirck Dircks Boer , * 1679 , ~Capelle (NB) 12-2-1679 .


 3. Arien Dirxse (Arien Dirx) Boer , * 1683 , ~Capelle (NB) 21-3-1683 .

   Arien Dirks Boer trouwde met Jenneke Kluijtenaar en liet in 1721 een dochter Janneke dopen.


 4. Maria (Marie Dirxse) Boer , *’s-Grevelduin-Capelle 1685 , ~’s-Grevelduin-Capelle 15-4-1685 .

   Huijbert Bleijenberg en Maria Boer werden in 1720 genoemd in het testament van Maria’s oom Cornelis Wouters Verhagen.
   Huijbert Blijenbergh, geh. m. Maria Boer, wordt op 14-3-1741 in Loon op Zand vermeld bij de afhandeling van de nalatenschap van Cornelis Wouters Verhagen.

   Dat voor ons Gecomen en gecompareert sijn Wouter en Adriaantje Dirxsen Boer, Huijbert Blijenburg in huwelijk hebbende Marie Dirxse Boer, de gesamentlijke Comparanten hun fort en Sterk makende voor haren Broeder Arien Dirxse Boer, dewelke te samen verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte so dat regt is, aan en tot behoeff van Cornelis Adriaanse de Rooij sekere vier vijfde parten van een parceel akkerlant, gelegen alhier inde Lange akker ten Zuijden vande Niuwstraet, groot ontrent Ses hont, belent Oost Meeus Zeijlmans, West Jacob van Tilborg en Pieter van Campen d’een t Eijnde den andere, strekkende vande Niuwstraet aff,Zuijtwaerts op tot den Bergse pat en de Erve van Jacob van Tilborg toe.
   Item alnog 4/5 parten van een binnen Del gelegen alhier ten Ooste van de Niuwvaert, groot ontrent Ses hont, belent Zuijden de kinderen Arien de Rooij, Noorden Bastiaen Teunisse Timmerman, strekkende van der halver Niuwvaert aff Oostwaerts op tot de Kerke Del toe.
   Ende dat met alle Wegen, Stegen, Schouwen, Watergangen, en andere nabuirlijke regten met regt daar uijtgaande, voorts geloven sij Vercopers den Coper te vrije en Waren naer den regten van Zuijthollant, en alle Voorcommer Calangie en aantael dier op is aff te doen tot Niuwjaer 1742 toe, present Adriaan Zeijlmans Schout, Aert van den Hoek en Jan Schaep Schepenen, desen 6e Maert 1742 te Capelle.
   Partijen verclaren de Cooppenningente Wesen ter Somme van agt hondert Gl, vier hondert Gl gereet en voldaen aan Adriaantje en Arien Dirxse Boer, en de resterende vier hondert Gl aan Wouter Boer en Huijbert Bleijenburg te Niuwjaer 1743, mits daer van Interest betalende tegens drie Gl vant hondert tegens ’t Jaer te rekenen.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 11-4-1717   Robbert (Rob Jansz) van Nieuwenhuijsen , *Vrijhoeve-Capelle 1686 , ~’s-Grevelduin-Capelle 8-9-1686 .
      Zoon van Johannes (Jan Elants) van Nieuwenhuijsen en Dingena Arisse (Dingetje Ariens) Deckers .
   Otr. op 17-3-1717 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Robbert Jansen van Nieuwenhuijsen, geb. en won. Vrh.
   Marie Dirkse Boer, j.d., geb. en won. Cap.
   Rob, zoon van Jan Eleants van den Nieuhuijsen en Dingetje Ariens Decker.

   Op 14-8-1711 in Capelle sijn Anthonij Roosenbrant x Geertruij Nieuwenhuijsen ende Rob Nieuwenhuijsen voldaen.

  x Capelle (NB) 28-6-1722   Roeloff Janse van Veen .
   Otr. op 5-6-1722 in Capelle (NB).
   Roelof Jansen van Veen, j.m., won. Wijk, & Marie Dirkse Boer, wed. Robbert Jansen van Nieuwenhuijze, won. Vrijhoeven.
   Zij lieten dochters Pieternel en Jannigje dopen in Aalburg rond 1724. Zij woonden in Wijk.

  x   Huijbert Blijenberg .
   Otr. op 29-5-1734 in Wijk (NB).
   Huijbert Blijenberg, wednr. van Lijsbeth van Wijk, en Maria Dirkse Boer, wed. van Roeloff Janse van Veen, zijn getrouwd te Wijk.

   Huijbert Bleijenbergh en Lijske van Wijk lieten op 25-12-1729 in Genderen een dochter Maijke dopen.

   Op 14-3-1741 in Loon op Zand compareerden:
   1) Wouter Miggielse Verhagen,
   2) Wouter van der Leij, Cornelia van der Leij, wed.v. Cornelis Ariense Boer, Arien van Beek, geh.m. Dirkske Bogers, ook voor Gelden van Beek, geh.m. Anna Boogers, Govert Boogers en genoemde Wouter van der Leij als gelastige van Abraham Klink, Wouter de Bie, geh.m. Maria van der Leij, Mattijs Dolken, geh.m. Cornelia van der Leij, en Hendrik Tactor, geh.m. Theuntje van der Leij, ook als voogd van de drie kinderen van Peeter Boogers, van de drie kinderen van Govert van der Leij en van de twee kinderen van Jan Denis,
   3) Hendrik Joosten Verhaagen, Gerrit Joosten Verhaagen, ook voor Wouter Joosten Verhaagen, Jan Joosten Verhaagen, Janneke Joosten Verhagen en Hendrik Tactor, als voogd van de twee kinderen van Joost Verhaagen,
   4) Mtheus Dekkers, Aart Joosten van den Hoek, geh.m. Janneke Dekkers, Mattheus Ophorst en Jan Stoffelse Quirijns, geh.m. Alida Ophorst,
   5) Wouter Boer, Arien Boer, Adriaantje Boer, wedv. Hendrik de Jongh, Huijbert Blijenbergh, geh.m. Maria Boer, ook voor Cornelis Adriaanse de Rooij, geh.m. Theuntje Boer;
   Zij zijn allen erfgenamen van Cornelis Verhaagen en Dingena Vissers, maken een boedelscheiding met Cornelis Peeterse de Rooij, Bastiaan Boeser, Adriaan Boeser, Wouter Boeser, ook voor Jan Boeser, wonende te Rotterdam, ook erfgenamen van voornoemde Cornelis en Dingena.

  2 kinderen


 5. Aarjaentje Dirxsen (Aentje Dircks) Boer , *’s-Grevelduin-Capelle ±1687 , ~Capelle (NB) 11-1-1688 , † >1740 .

   Haar broer Wouter Dirks Boer werd voogd over haar kinderen.

   Dat voor ons Gecomen en gecompareert sijn Wouter en Adriaantje Dirxsen Boer, Huijbert Blijenburg in huwelijk hebbende Marie Dirxse Boer, de gesamentlijke Comparanten hun fort en Sterk makende voor haren Broeder Arien Dirxse Boer, dewelke te samen verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte so dat regt is, aan en tot behoeff van Cornelis Adriaanse de Rooij sekere vier vijfde parten van een parceel akkerlant, gelegen alhier inde Lange akker ten Zuijden vande Niuwstraet, groot ontrent Ses hont, belent Oost Meeus Zeijlmans, West Jacob van Tilborg en Pieter van Campen d’een t Eijnde den andere, strekkende vande Niuwstraet aff,Zuijtwaerts op tot den Bergse pat en de Erve van Jacob van Tilborg toe.
   Item alnog 4/5 parten van een binnen Del gelegen alhier ten Ooste van de Niuwvaert, groot ontrent Ses hont, belent Zuijden de kinderen Arien de Rooij, Noorden Bastiaen Teunisse Timmerman, strekkende van der halver Niuwvaert aff Oostwaerts op tot de Kerke Del toe.
   Ende dat met alle Wegen, Stegen, Schouwen, Watergangen, en andere nabuirlijke regten met regt daar uijtgaande, voorts geloven sij Vercopers den Coper te vrije en Waren naer den regten van Zuijthollant, en alle Voorcommer Calangie en aantael dier op is aff te doen tot Niuwjaer 1742 toe, present Adriaan Zeijlmans Schout, Aert van den Hoek en Jan Schaep Schepenen, desen 6e Maert 1742 te Capelle.
   Partijen verclaren de Cooppenningente Wesen ter Somme van agt hondert Gl, vier hondert Gl gereet en voldaen aan Adriaantje en Arien Dirxse Boer, en de resterende vier hondert Gl aan Wouter Boer en Huijbert Bleijenburg te Niuwjaer 1743, mits daer van Interest betalende tegens drie Gl vant hondert tegens ’t Jaer te rekenen.

  x Capelle (NB) 22-3-1722   Hendrick Ariens de Jong , * 1684 , ~Capelle (NB) 10-9-1684 , † Loon op Zand 28-8-1738.
      Zoon van Adriaen Petersz (Arien Peetersen) de Jong en Barbara Hendricks (Barbel Hendrix) Mulders .
   Otr. op 5-3-1722 in Capelle (NB).
   Op 20-3-1739 verzocht Adriaantje, wed.v. Hendrik de Jongh, om voogden over haar twee minderjarige kinderen, genoemd Janeke en Martinus de Jongh. Als voogden worden aangesteld Peter Leempoel en Wouter Boer.

   Op de hoofdgeldlijst van Loon op Zand van 1740-41 is in Mariendael sprake van de wed. Hendrick de Jongh.

   Hendrick Adriaensse de Jongh, zijn vrouw Lijsbet en kinderen Jacoba en Adriaen werden in Mariendael in 1714-15 aangeslagen op de hoofdgeldlijst van Loon op Zand.

   Hendrick Adriaensse de Jongh, zijn moeder Berber en de kinderen Arie, Adriaen en Willemijn werden in Marieldael in 1721-22 aangeslagen op de hoofdgeldlijst van Loon op Zand.

   Capelle, 5 & 22 maart 1722: Hendrik de Jong, wedr. Lijsbeth van Dongen, won. LoZ, & Adriaantje Boer, j.d. geb. en won. sGC.

   Hendrick Ad. de Jongh, zijn vrouw Adriaentie en de kinderen Arien, Adriaen, Janneken, Dirck en Meerten werden in Marieldael in 1730-31 aangeslagen op de hoofdgeldlijst van Loon op Zand.

  4 kinderen


 6. Wouter Dircks Boer , * 1691 , ~Capelle (NB) 23-9-1691 .

   Compareerde voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Wouter Boer, Weduwnaer van Weijlen Meggeltje Okkers ter Eenre, ende Adriaan Antonisse de Looper, meerderjarige Jongman voor sig selven, en als Testamentaire Voogt over sijne Suster van halven Bedde Janneke Boer, verwekt bij den Ie Comparant aande voorsr: Meggeltje Okkers.
   Dat den tweeden Comparant niet genoeg was gemaekt voor sijne
   Vaderlijke goederen. Dat tot voldoeninge vande Voorsr: goederen bij den eerste Comparant aanden tweeden Comparant en Sijne Suster Teuntje de Looper nu onlangs overleden, was overgegeven eenen akker gelegen alhier op de Heijkens, groot ontrent vier hont, belent Zuijden Hendrik Swart, noorden de Wed: Wouter Bax, Strekkende vande Erve van Cornelis
   Lammerde en andere aff, Westwaerts op tot den Peijs toe. Dat den tweeden Comparant benevens sijne halve Suster, Ider voorde helft van haare overledene Suster Teuntje de Looper tot Erfgenamen sijn gestelt. Dat hij eerste Comparant bij desen in Voldoeninge als Boven, als nog is overgevende aanden IIe Comparant en sijne halve Suster, den voornoemde akker. Dat is de geregte helft aanden IIe Comparant en de wederhelft als Erfgenamen van meervoornoemde Teuntje de Loper aan haar te samen,
   verclarende hij IIe Comparant voor hem selven en in qualitijt voornoemt, sulx in Voldoening alsvoren te accepteren, Verclarende daer mede van sijne vaderlijke goederen ten vollen voldaaen en betaelt te sijn, gevende dus bij desen daer voor Volkomen quitantie en acquijt, sonder die wegens eenige meerdere ofte andere pretentien te hebben ofte te behouden, Sijnde bij de respective Comparanten bij desen ondersproken, dat van Effecte en waerde sal werden gehouden, de Testamentaire Dispoditie die tussen den Ie Comparant en sijne vrouw Meggeltje Okkers voor Schout en Schepenen alhier is gemaakt en opgeregt, en het geene daar bij aan haare Dogter Jenneke Boer voor haare vaderlijke goederen is genomineert, deselve sulx vrij na
   overleijden van hem Ie Comparant sal trekken, en den overigen Boedel bij den tweeden Comparante en sijne halve Suster te samen Egael sal gepartaseert en verdeelt werden.
   Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adriaan Zeijlmans Schout, Jacob van Tilborg en Jan Schaep Schepenen, desen Ie Julij 1740 in Capelle.

  x Capelle (NB) 29-3-1722   Mecheltje Cornelisse Ockers , ~Capelle (NB) 1681 , † <7-1740.
      Dochter van Cornelis Jansen Ockers en Theuntgen Adriaens Back .
   Otr. op 11-3-1722 in Capelle (NB).
   Wouter Dirkse Boer, j.m., en Mecheltje Okkers, wed. van Antonij de Looper, beiden geb. en won. te Cap.
   Kind: Janneke.
   Gedoopt in 1681 in Capelle: Mechtel, dochter van Cornelis Jansen Mulders en Teuntje Adriaens Back.

   Compareerde voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Wouter Boer, Weduwnaer van Weijlen Meggeltje Okkers ter Eenre, ende Adriaan Antonisse de Looper, meerderjarige Jongman voor sig selven, en als Testamentaire Voogt over sijne Suster van halven Bedde Janneke Boer, verwekt bij den Ie Comparant aande voorsr: Meggeltje Okkers.
   Dat den tweeden Comparant niet genoeg was gemaekt voor sijne Vaderlijke goederen. Dat tot voldoeninge vande Voorsr: goederen bij den eerste Comparant aanden tweeden Comparant en Sijne Suster Teuntje de Looper nu onlangs overleden, was overgegeven eenen akker gelegen alhier op de Heijkens, groot ontrent vier hont, belent Zuijden Hendrik Swart, noorden de Wed: Wouter Bax, Strekkende vande Erve van Cornelis Lammerde en andere aff, Westwaerts op tot den Peijs toe. Dat den tweeden Comparant benevens sijne halve Suster, Ider voorde helft van haare overledene Suster Teuntje de Looper tot Erfgenamen sijn gestelt. Dat hij eerste Comparant bij desen in Voldoeninge als Boven, als nog is overgevende aanden IIe Comparant en sijne halve Suster, den voornoemde akker. Dat is de geregte helft aanden IIe Comparant en de wederhelft als Erfgenamen van meervoornoemde Teuntje de Loper aan haar te samen, verclarende hij IIe Comparant voor hem selven en in qualitijt voornoemt, sulx in Voldoening alsvoren te accepteren, Verclarende daer mede van sijne vaderlijke goederen ten vollen voldaaen en betaelt te sijn, gevende dus bij desen daer voor Volkomen quitantie en acquijt, sonder die wegens eenige meerdere ofte andere pretentien te hebben ofte te behouden, Sijnde bij de respective Comparanten bij desen ondersproken, dat van Effecte en waerde sal werden gehouden, de Testamentaire Dispoditie die tussen den Ie Comparant en sijne vrouw Meggeltje Okkers voor Schout en Schepenen alhier is gemaakt en opgeregt, en het geene daar bij aan haare Dogter Jenneke Boer voor haare vaderlijke goederen is genomineert, deselve sulx vrij na
   overleijden van hem Ie Comparant sal trekken, en den overigen Boedel bij den tweeden Comparante en sijne halve Suster te samen Egael sal gepartaseert en verdeelt werden.
   Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adriaan Zeijlmans Schout, Jacob van Tilborg en Jan Schaep Schepenen, desen Ie Julij 1740 in Capelle.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.