Jacob Adriaansz Boer , *Puttershoek ±1579 .
Zoon van Adriaen Boer .


x Streefkerk 13-2-1600
    Barbel Aerts , *Streefkerk ±1575 .

RECHTSBOVEN: De omgeving van Puttershoek in 1598

Kinderen:
 1. Jan Jacobsz (Jan Japickse) Boer , *Puttershoek ±1610 .

  x Heinenoord 19-9-1638   Maartje Klaasse Gouman , *Puttershoek ±1618 .

  8 kinderen


 2. Aariaentien Japickse Boer , *Puttershoek ±1613 , † ±1643 .

  x Puttershoek 23-6-1642   Jan Cornelisz Viskil , *Puttershoek ±1613 .
   Otr. op 1-6-1642 in Puttershoek.
   Get. bij het huwelijk: Jan Jacobsz (Jan Japickse) Boer .

   Jan Cornelisz, j.m. van Puttershoek, won. Maesdam, get. Pieter Cornelisse, sijn broeder, en Aariaentien Japickse, j.d. van Puttershoeck, get. haer broeder Jan Japickse.

   Jan Cornelisz Viskil en Annegien zijn huijsvrouw waren op 2-11-1653 in Puttershoek getuigen bij de doop van Gijsberth, zoon van Cornelis Japicks en Maergie Jansdr.

   De ouderlingen Willem Huijchen en Gijsbert Adriaensz. waren op 23-4-1639 aanwezig ten huize van ds. Cornelis van Cruyskercke in de Sint Anthoniepolder. Allereerst ontvingen zij Cornelis Claesz. Suydtdijck, die zich beklaagde dat Jan Cornelis Vischkil hem in een schotschrift had beledigd, waardoor "sijne eere, name ende faem nadelich waeren te lasten geleit". Jan, die vervolgens werd binnengelaten, beweerde dat Cornelis Claesz.hem onlangs in diens huis "geweldichlick" met een hout had geslagen. Daarvoor had Cornelis Claesz. hem reeds eerder op zijn werk te Puttershoek tot twee keer toe klappen gegeven. Jan was toen gedwongen zich te verweren en toen brak een vechtpartij uit. De dominee en beide ouderlingen probeerden de twee te verzoenen en bestraften hen vanwege "de ongeregeldheden bij haer lieden gepleecht ende vermaent voortaen Godtsalichlicker ende christelicker te wandelen om niemant eniche ergernisse te geven". Nadat beiden "berou ende leetwesen gedaen hebben over het gepasseerde ende bedreven stucken, sijn beijde van ons sooveel de voorz. questie belangt in versoeninge met de Kercke opgenomen".


 3. Lijntie Japicks Boer , *Puttershoek ±1615 .
  Lijntie Japicks trad op als getuige bij de doop van Adriaantje Jans Boer , de doop van Aart Jansz Boer .

  x   Teunis Jaspersz Holst , * ±1602 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.