Jan Jacobsz (Jan Japickse) Boer , *Puttershoek ±1610 .
Zoon van Jacob Adriaansz Boer en Barbel Aerts .
Jan Japickse trad op als getuige bij het huwelijk van Jan Cornelisz Viskil , het huwelijk van Cornelis Centsz (Cornelis Senten) ( Bosman) .


× Heinenoord 19-9-1638 (otr Puttershoek 18-8-1638)
    Maartje Klaasse Gouman , *Puttershoek ±1618 .

Afb. Puttershoek   

Kinderen:
 1. Barber Jans Boer , * 1641 , ~Puttershoek 4-5-1641 , † Puttershoek 3-8-1720 .

  × Heinenoord 19-9-1666   Cornelis Centsz (Cornelis Senten) ( Bosman) , *Puttershoek 1637 , ~Puttershoek 26-7-1637 , † >1690.

  7 kind(eren)


 2. Jacob Jansz (Japic Janse) Boer , * 1643 , ~Puttershoek 6-4-1643 .
  Japic Janse trad op als getuige bij de doop van Jan Bosman (??) , de doop van Jan Cornelisse Bosman (??) .
   Doopget. Crijn Wobisse, Meuwis Bastiaense, Jan Cornelisse uit ’t lant van Altena, Janneken Cornelis, Maergien Aerds en Jan Janse van Beijerlant.


 3. Bastiaan Jansz Boer , * 1646 , ~Puttershoek 15-4-1646 , † Ridderkerk 6-3-1719 .
  Bastiaan Jansz trad op als getuige bij de doop van Jan Bosman (??) .

   Ridderkerk, 28-12-1679: Cornelis de Ridder getrouwd met Geertrui Pleune van Noort wonende te Tienoven, verhuurt aan Bastiaen Jansz Boer, wonende op Pietershoek, mede aanwezig, 12 mergen 250 roeden land met een huis, schuur, berg/keet en boomgaard gelegen in oud Reijerwaard.

   Ridderkerk, 1680: Bastiaen Jansse Boer is nu op voorlede meij van Pieterhoeck met sijn huisvrouw en vier kinderen alhier comen woonen, hebbende gehuijrt een bouwerije, en nadat wij konnen mercken en schiet daer niet veel over; twee [kinderen] boven de vier en beneden de thien jaren ende de rest benede de vier.
   Beroep: Landbouwer, veehouder.

  × Puttershoek 25-1-1671   Janntje Ariens Oostende , * 1642 , ~Heinenoord 2-11-1642 , † Ridderkerk 9-12-1712.
   Otr. op 3-1-1671 in Puttershoek.
   Kinderen: Marietje, Pleuntje, Adriaantje, Jan, Arie en Lijntje, geboren ná 1670.

   Zij was een dochter van Arie Dirksz Oosteijnde en Adriaantje Pancrasse Lugtenburg.

  6 kind(eren)


 4. Lijntje Jans Boer , * ±1652 , † Puttershoek 29-9-1731 .
  Lijntje Jans trad op als getuige bij de doop van Jan Bosman (??) .

  × Puttershoek 13-3-1678   Aart Aarts Romeijn , * ±1648 , ~Heerjansdam 21-2-1649 , † Puttershoek 29-9-1731.
   Otr. op 19-2-1678 in Puttershoek.
   1678. Den 19 februa. sijn bij ons in ondertrouw opgenomen & hier den 13 maart getrout [..] attestatie gegeven: Aert Aerts Romeijn, j.m. van Heer Jans Dam, & Lijntge Jans, j.d. van Puttershoek, beijde daar woonende. De Getuijge Aart Tomeijn & Marigie Claesd.

   Hij was een zoon van Arie Aartsz Romeijn en Jannetje Willemsdr.


 5. Adriaantje Jans Boer , * 1654 , ~Puttershoek 29-6-1654 .
  Get. bij de doop: Lijntie Japicks Boer .
   Doopget. Lijntie Japicksdr.

  × Puttershoek 10-5-1680   Jan Aartsz .

   Jan was een zoon van Aart Thomasz en Grietje Pieters.


 6. Klaas Jansz Boer , * 1657 , ~Puttershoek 18-2-1657 , † Puttershoek 16-11-1698 .
   Doopget. Jaeptie Claesdr.


 7. Aart Jansz Boer , * 1660 , ~Puttershoek 24-3-1660 , † Ridderkerk 30-3-1719 .
  Get. bij de doop: Lijntie Japicks Boer .
   Doopget. Lijntie Jacobsdr.


 8. Arije Jans Boer , * 1662 , ~Puttershoek 29-10-1662 , † 1744 , [] Ridderkerk 15-5-1744.
   Doopget. Pleuntie Jansdr. van Cuijpersveer.

   Hij was landbouwer op een hoeve te Westmaas.

  × Westmaas 8-4-1691   Sijtje Dirks Winter .

  × ±1694   Sijtje Gerrits Maasdam .
   Kinderen: Maria, Lijsbeth, Jan, Gerrit, Jacob en Ariaantje.

   Sijtje Gerrits trad op als getuige bij de doop van Ariaantje (Arriaantje Jans) Roos .

  6 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.