Jan Sebastians Boer , *Slikkerveer ±1555 , † <1628.
Jan Sebastians was getuige bij de doop van Jan Huges (?) .

Zoon van Sebastiaan Cornelisz ( Boer) (?) en NN. (?) .


Ridderkerk 29-6-1581
    Ploentgen Heijndriks , * ±1560 , † ±1595.

RECHTSBOVEN: .

Kinderen:
 1. Gerritken Jans Boer , * 1580 , ~Ridderkerk 4-11-1580 .
  Doopgetuige: Adriantien Sebastians (Adriaentgen Bastiaen Cornelisdr) (?) .
   Doopget. Pieter Adrianss, Folkien Cornelijsdr. en Adriantien Sebastiansdr.


 2. Toengen Jans Boer , * 1583 , ~Ridderkerk 1-5-1583 , † >1653 .

   Toengen Jansdr. Boer was j.d.
   van Ridderkerk (1615), Zij tr.
   1). Ridderkerk (Ie gebod aldaar 4-10) 22-10-1615 Cornelis Leendertsz. jongen Bleycker, j.g. van Ouderkerk (1615), overl. voor 1654,
   2). (huw. voorw. Ridderkerk 12-6) 1654 Jan Joosten van Leckerkerck, wonende Schiedam (1654).

   Jan Joosten van Leckerkerck, wonende te Schiedam, en Teuntgen Jans Boer, weduwe van Cornelis Lenertsen jongen Bleycker, geassisteerd met Cornelis Jansen den Boer, wonende onder de jurisdictie van Strijen, en Aryen Quirijnen Huyser de jonge, haar ’behouwt neeff, maakten op 12-6-1654 voor de notaris te Ridderkerk ten huize van Joris Henricxsen, waard in ’den swarten arent’, akte van huwelijkse voorwaarden. Bij vooroverlijden van de bruidegom zou de bruid van zijn erfgenamen 300 Car. gld. ontvangen en bij vooroverlijden van de bruid zou het goud en zilver dat zij van hem als donatie had gekregen aan de bruidegom worden gegeven. Zij brachten elk hun goederen in het huwelijk en de tijdens het huwelijk ingekomen erfenissen zouden gemeenschappelijk bezit zijn. De bruid plaatste een handmerkje.


 3. Beatris Jans Boer , * ±1585 , ~Ridderkerk 5-1-1586 .
  Doopgetuige: Elisabeth Jans (Lijsken Jans) .
   Get. Adriaen Gheeritsz. ende Lijsken Jans, Bastiaen Adriaensz. wijff.

   Beatris Jansdr., j.d. van Ridderkerk (1602), tr. (otr. Ridderkerk met attestatie van Barendrecht 17-4; attestatie naar Barendrecht 21-4) 1602 Bastiaen Leendertsz., weduwnaar van Ridderkerk, wonende Barendrecht (1602).


 4. Neeltgen Jans de Boer , * 1586 , ~Ridderkerk 28-8-1586 , † >10-1601 .
  Neeltgen Jans was getuige bij de doop van Aechtjen Adriaen Cornelisdr .
   Neeltgen, v: Jan Bastiaensz, m: Ploenken Heijndricksdr.

   Neeltgen Jan de Boersdr.


 5. Jacob Jans Boer , * ±1590 , ~Ridderkerk 13-1-1591 , † >5-1652 .
   Get. Jan Wouters Cool en ene Cornelis.
   Overl. tussen 13-6-1652 en 1661.

   Jacob Jansz. was boer en woonde in 1635 in Nieuw-Bonaventura omtrent het dorp ’s-Gravendeel.

   Bij akte van 26-3-1649 stelden Abraham Aryensen Jeyskoot, schout van Kijfhoek, en Jacob Jansen Boer, wonende op ’s-Gravendeel, zich als borgen voor de te Heeroudelandsambacht woonachtige Jan Jacobsen. Boer plaatste zijn handmerkje.

  <1636   Grijetgen Arens Roelen , † 1661.
   Kinderen: Bastiaen, Claes en Niesje.
   overl. na ’Dordrechtse koude beestemarct’ 1661

   Grijetgen was een dochter van Arie Cornelis Roeien, boer in de Mookhoek onder ’s-Gravendeel.

   Jacob Jansen Boer, als man en voogd van Gryetgen Arens Roeien, die mede present was, transporteerde op 5-11-1641 aan Marinus van der Lijssen de gerechte helft van een kavel
   van 16 morgen 200 roeden in de polder Mookhoek, dan 963 roeden bedragende.

  3 kinderen


 6. Heijndric Jansz Boer , *Ridderkerk ±1593 , † >10-1659 .
   Op 1-4-1593 lieten Jan Bastiaensz en Ploentijen Heijndericksz. 2 zonen dopen, mogelijk was Heijndrick er daar n van.
   Voor 1665 zal Boer gestorven zijn, daar hij in het haardstedenkohier uit 1665 niet
   meer werd aangeslagen.

   Henrick Jansse Boer werd in het in 1626 opgestelde kohier der 1000e Penning over
   Ridderkerk aangeslagen voor 1 gld., dus voor een vermogen van 1000 gld.

   Hij was boer op de ouderlijke pachthoeve en huurlanden op Slikkerveer in Nieuw-Reyerwaard, landeigenaar in Ouden Nieuw-Reyerwaard, woonde Slikkerveer (1654).

   Op 28-12-1658 transporteerde oud-heemraad
   Aryen Quirijnen Huyser de jonge met mondeling consent van zijn te Ridderkerk woonachtige schoonvader Henrick Jansen Boer voor 575 Car. gld. 1 morgen in de 1 l e hoef van Nieuw-Reyerwaard in ’Govert Maertensen Weer’ aan Aryen Pietersen van Bolnes.

  Ridderkerk 15-10-1617   Aelgen Cornelissen , *IJsselmonde ±1595 .
   Ondertrouw op 24-9-1617 in Ridderkerk.
   Heijndric Jansz, j.g. van Ridderkerk, en Aeltgen Cornelis, j.d. van IJsselmonde.
   Zij hadden een dochter Pleuntgen.

  1 kinderen


 7. Cornelis Jansz (den) Boer , *Ridderkerk ±1595 , † Strijen 1666 .

    Aeltgie Arijens , *Langerak ±1600 , † Strijen ±1676.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.