Willem Cornelisz Boer , † <5-1677.
Zoon van Cornelis Jansz (den) Boer en Aeltgie Arijens .


x 1659 (otr Groot-Ammers 10-4-1659)
    Pleuntie Jans van der Kooij , *Achterlant ±1635 , † Strijen ±25-6-1705.

RECHTSBOVEN: De inschrijving in Groot-Ammers van het huwelijk van Willem Cornelisz Boer met Pleuntie Jans.

Kinderen:
 1. Leendert Willemsz Boer .

   Den 7 Meij [1723 in ’s-Gravendeel] ontfn. van Arij Willemse Boer en Jafet in ’t Velt de se. van 3 gl. voor ’t regt van ’t begraven van ’t lijk van Willem Leendertse Boer, overleden op stijense Sas onder Niervaert, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus f3-0-0.

   Den 15 October 1723 ontfangen van Maijke Leenderts Boer de se. van drie gl. wegens ’t regt van ’t trouwen, hear ten huwelijcken state willende begeven, met Willem Janse van Gilst, wedr. wonende onder Dubbeldam, onder de classis van drie gl. aengevinge gedaen hebbende dus f3-0-0.

   Dus kennelijk had Leendert een zoon Willem en een dochter Maijke. Mogelijk heette zijn vrouw Lijntie.

  2 kinderen


 2. Jan Willems Boer , * 1660 , ~Strijen 11-4-1660 .
   Den 11 April het kind van Willem Cornelis Boer en Pleuntje Jans is genaamd Jan.


 3. Aeltje Willems Boer , * ±1663 , ~Strijen 6-1-1664 .
   Het kind van Willem Corn. Boer en Pleuntje Jans is genaemt Aeltje.

  x   Jan Willemsz Groen .

   Op 16-5-1710 compareerden Leendert Willemsz. Boer, wonende omtrent Wieldrecht ’het Vereken’ (een poldertje ten zuiden van Wieldrecht), Jan Willemsz. Groen, wonende in Nieuw-Beyerland, als vader en administrerend voogd over zijn minderjarige kinderen bij Aeltje Willemsdr. Boer zaliger, en nog Leendert Boer als toeziend voogd over de kinderen, Ary Willemsz. Boer, wonende aan de Schenkeldijk onder Strijen, en Ariaantje Ariensdr. de Graaf, weduwe van Cornelis Willemsz. Boer, wonende onder Klaaswaal, allen kinderen en kindskinderen van Pleuntje Jansdr. van der Kooy, laatst weduwe van Crijn Arentsz. van der Hoek, overleden onder Strijen. Zij kavelden rond de 24 morgen land in de Strijense Polder, het Kooiland, de Mookhoek, Noord- en Zuidkavel van de Broek, en in Groot- en Nieuw-Cromstrijen, alsmede een hofstede in de Noordkavel van de Broek, oostelijk belend aan de dijk van de Noordkavel en noord-westelijk aan Ary Cornelisz. Boer, en een hofstede in Nieuw-Cromstrijen, zuidelijk belend door de dijk van Cromstrijen. De meubelen en andere roerende goederen hadden de erfgenamen ’in alle minne en vriendschap’ onder elkaar verdeeld.


 4. Cornelis Willemsz Boer , * 1666 , ~Strijen 21-2-1666 , † Strijen 14-12-1705 .

  x ±1691   Aarjaantie Ariens de Graaf , * 1670 , ~Strijen 2-11-1670 .

  5 kinderen


 5. Jacobus Willemsz Boer , * ±1668 , ~Strijen 1-1-1669 .
   1669, 1 januarij: De kinderen van Willem Corn. Boer en Pleuntje Jans sijn gent. Johannis en Jacobus.


 6. Johannis Willemsz Boer , * ±1668 , ~Strijen 1-1-1669 .
   1669, 1 januarij: De kinderen van Willem Corn. Boer en Pleuntje Jans sijn gent. Johannis en Jacobus.


 7. Arie Willems (Aerijen Willemsz) Boer , * 1673 , ~Strijen 2-5-1673 , † <1754 .
  Aerijen Willemsz trad op als getuige bij de begrafenis van Willem Leenderts Boer .
   Volgens rijerkerk.net zou hij rond 1729 zijn overleden.

   Den 7 Meij [1723 in ’s-Gravendeel] ontfn. van Arij Willemse Boer en Jafet in ’t Velt de se. van 3 gl. voor ’t regt van ’t begraven van ’t lijk van Willem Leendertse Boer, overleden op stijense Sas onder Niervaert, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus f3-0-0.

   De afwikkeling van de erfenis van Neeltie Pieters van der Arent, weduwe van Arij Jacobs de Graeff, te Strijen, vond plaats op 20-12-1713 door Arij Willems Boer, als in huwelijk hebbende Soetie Arens de Graeff, mede voor Jan Arens de Graeff, mede als voogd over de minderjarige erfgenamen van Neeltie Pieters van den Arent weduwe van Arij Jacobs de Graeff, hun compts. ouders, volgens testament van Neeltie van den Arent gepasseerd voor notaris Jan v.d. Hoeven tot Rotterdam d.d. 6-4-1706, en nog Isaeck Bastiaens Boer als voogd van de kinderen van Arijaentie Arens de Graeff weduwe van Cornelis Willems Boer, mede dochter van voorn, echtpaar, mede nog uit krachte van een
   akkoord tussen Willem Wouters van Loon en Ariaentie Arijens de Graeff diens huisvrouw ter eenre, en Isaeck Bastiaens Boer ter andere zijde, voor schepenen van Klaaswaal d.d. 24-5-1709, alsmede bij akte van autorisatie van het gerecht van Klaaswaal d.d. 14-3-1713.

  x ? ±1705   Soetie Ariens (Soetgen Arijens) de Graaf , * 1680 , ~Strijen 7-1680 , [] Strijen 12-1753.
      Dochter van Arij Jacobs (de) Graaf en Neeltje Pieters van der Arents .
   In Strijen in dec. 1753 is aangebragt om te begraven Soetie de Graeff, wede Arij Willems Boer in de classis 3,0.0.
   t Kind van Arije Jacopse de Graef [..] genaemt Soetije.

   Soetgen Arijensdr. was de jongste dochter.

   Soetgen Arijens trad op als getuige bij de doop van Neeltge Cornelisse Boer , de doop van Neeltje Cornelisse Boer .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.