Neeltje Dirkse Boers , * ±1670 .
Dochter van Dirk Boers .


Berkenwoude 31-1-1694
    Claas Jansse Snoeij , * ±1670 , † ±1701.
Kinderen:
 1. Gerrit Claasse Snoeij , *Berkenwoude 1695 , ~Berkenwoude 20-2-1695 .
  Doopgetuige: Cornelis Jansze Snoeij en Trijntje Jansdr Snoeij .
   den 20 febr. is gedoopt Gerrit
   als vader Claes Janse Snoeij
   als moeder Neeltje Dircks Boers
   als getuig& Cornelis Jansz Snoeij en Trijntje Jans Snoeij.


 2. Neeltje Claasse Snoeij , *Berkenwoude 1696 , ~Berkenwoude 8-4-1696 , [] Gouderak 5-8-1755.

  Berkenwoude 1719   Abraham (Abram Huijgen) Booij , *Gouderak 1694 , ~Gouderak 25-4-1694 , † >8-1773.

  11 kinderen


 3. Jannigje Claasse (Jannetje Klaas) Snoeij , *Berkenwoude 1698 , ~Berkenwoude 16-11-1698 .
  Doopgetuige: Neeltje IJsbrantse (Nelligje IJsbrants) van der Tak .
  Jannetje Klaas was getuige bij de doop van Neeltje Abrams Booij , de doop van Neeltje Klaasze Snoeij , de doop van Nicolaas (Klaas Abramse) Booij , de doop van Jacobus Klaasze Snoeij , de doop van Gerrit Abrams Booij .
   d& 16 novemb. is gedoopt Jannigje
   als vader Claes Janse Snoeij
   als Neeltje Dircks Boers
   als getuig& Nelligje IJsbrants.

  Gouderak 6-2-1729   Bernardus Schrader .
   Ondertrouw op 14-1-1729 in Moordrecht.
   Met attestatie van Moordrecht. Hun oudste dochter noemden zij Neeltje naar haar moeder.

  5 kinderen


 4. Claas Claasz Snoeij , *Berkenwoude 1701 , ~Berkenwoude 21-8-1701 .
   Den 21 Agustus 1701 uijt berkou is gedoopt Claas
   Als vader geweest Claas Jansz Snoeij
   Als moeder Neeltje Dirks Boers
   Getuijge Cornelis Jansz Snoeij en Teuntje Jans Snoeij.

  Berkenwoude 7-10-1725   Jacoba Jillisse van der Kamp , *Gouda ±1700 , [] Berkenwoude 8-6-1769.
   Ondertrouw op 19-9-1725 in Oud-Alblas.
   Kinderen: Neeltje, Jacobus, Claas, Marrigje en Pietertje.

   Jacoba Jillisdr. van der Kam(p)

   Oud-Alblas, 1725, 19 7ber:
   Claas Claasz Snoeij, j.m. geboortig van Berkoude en aldaar wonende, met Jacoba Jillis van der Kam, j.d. geboortig van Gouda en zedert enige maanden wonende te Oud Alblas, op de laatstgenoemde plaats in wettige huwelijksondertrouw aangenomen, zijn alhier naar drie onverhinderde proclamatien in den Huwelijken staat ingezegent.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.