Dirck Adriaensz ( Boertje) , * ±1538 , † <6-1617.
Zoon van ? .


x ±1565
    Neeltgen Huijgen , * ±1545 .
Kinderen:
 1. Cornelis Dirksz (Cornelis Dirricks) ( Boertje) , *West-Barendrecht ±1570 , † West-Barendrecht <1614 .

  x ±1591   Maritge Cornelis , *West-Barendrecht ±1570 , † Barendrecht <5-1639.

  7 kinderen


 2. Adriaen Dircxsz ’t Boertgen , * ±1570 , † <6-1660 .

   Charlois, 1-5-1617: Adriaen Dircxsz. Boe(r)tgen, onze inwoner, bekende schuldig te wezen [aan] zijn moeder Neeltgen Huijgendr.: de som van 200 gld. ter zaken van geleende penningen.

   Charlois, 26-5-1660: Leendert Jansz. Cleijnen voor hem zelf, Arij Pleunen Spruijt als getrouwd hebbende Annetge Jansdr. Cleijne, te samen voor zeven achtste parten en Jan Stoffelsz. de Grooten als voogd van de vier nakinderen van Jan Stoffelsz. Cleijnen voor een achtste part te samen testamentaire erfgenamen van zaliger Arijen Dirckxsz. ’t Boertgen en Leentgen Leendertsdr. Vette hebben getransporteerd aan sr. Heijnderick Thomisz. van Tongeren coopman tot Rotterdam omtrent 2 morgen zowel wei- als teelland in Dirck Smeetsland onder Charlois.

  x   Leentgen Lenarts Vette .
      Dochter van Lenaert Lauwen Vette en ?

   Charlois, 23-12-1616: IJsbrant Dircxsz. vleijshouwer tot Rotterdam heeft getransporteerd aan Adriaen Dircxsz. Boertgen, als getrouwd hebbende Leentgen Lenartsdr., een dochter van Lenaert Lauwen, onze inwoner, 2 morgen land volgens de oude giftbrief daarbij de voorsz. comparant hetzelve land gekocht en ontvangen heeft van de erfgenamen van Ghijsbert Adriaensz. Tromper mede eertijds tot Rotterdam gewoond hebbende d.d. 21-10-1615 door
   deze brief met de naast voorgaande giftbrief d.d. 4-4-1682 [zal zijn: 1582] getransfixeerd, gelegen in Dirck Smeetsland in het Grote Blok gemeen met nog 2 morgen land.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.