Cornelia Adrijaans (Neeltje Adrijens) Boertje , † <1666.
Dochter van Adrijaen Cornelisz Boertje en Marichje Ariensdr (den Ouden) .
Neeltje Adrijens trad op als getuige bij de doop van Lijntie Egberts van den Polder .


× <1660
    Jan Dircks Verhouck , † 1676.
Kinderen:
 1. Adrijaan Jans Verhouck .

   Op 26 november 1695 in Mijnsheerenland worden genoemd: De minderjarige weeskinderen van Arien Jans Verhoeck (Verhouck), met namen Cornelia en Johannes Ariens Verhoeck.

  2 kinderen


 2. Ariaantje Jans Verhoeck .

   Arien Frans de Deugd, gehuwd met Ariaantje Jans Verhoeck, wordt in 1695 genoemd.

   Mijnsheerenland, 23 maart 1693:
   Adriaantje Jans Verhoeck, weduwe van Lauris Gerrits Goethart, wonende aan de Stouchjesdijk, komt overeen met Gerrit Lauwen Goethart nopende de verdeling en uitkoop der moederlijke goederen. Gerrit Lauwen Goethart is de grootvader paternel van het weeskind Maaike Lauwen (4). Adriaantje belooft haar dochter eens uit te keren de som 3 gulden en 3 stuivers of 1 zilveren ducaton. Met onderschrift van o.a. Pieter Dexter.

  × ?   Lauris Gerrits Goethart , † <4-1693.

   Lauris was wsl. een zoon van Gerrit Lauwen Goethart.

  × ±1695   Arien Fransse de Deugd .

   Mijnsheerenland, 26 november 1695:
   Staat, scheiding en deling der goederen van Dirk Jans Verhoeck, knecht van Thonis Willems, laatst gewoond hebbende en overleden ten huize van Thonis Willems Westdijk, welke goederen gedeeld moeten worden tussen
   - Frank Jans Westdijk, gehuwd met Neeltje Jans Verhoeck,
   - Arien Frans de Deugd, gehuwd met Ariaantje Jans Verhoeck, en
   - Aagje Jans Verhoeck, ieder voor 3/12 delen; mitsgaders noch
   - Andries Otten Maaskant, gehuwd met Maritje Adriaans van der Speuij voor 1/12 deel.
   Genoemd: De minderjarige weeskinderen van Arien Jans Verhoeck (Verhouck), met namen Cornelia en Johannes Ariens Verhoeck, die ook 1/12 deel ontvangen; Neeltje Ariaans, weeskind van Cornelia Jans Verhoeck/Verhouck, ook 1/12 deel, alle erfgenamen ab intestato van voorn. Dirk Jans Verhoeck; Isaack Abrahamse, Bastiaan Jans Groeneweg, armmeester in Mijnsheerenland.

  4 kinderen


 3. Cornelia Jans Verhouck , * ±1655 , † <1696 .

  ×   Arie Goutswaert .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.