Frans Adriaensz Boeser , † ±1653.
Zoon van Adriaan Boeser .


× <1614
    Grietken Adriaen Panum , * ±1590 , † >5-1644.
Kinderen:
 1. Adriaenke Franse Boeser .
   Op 22-6-1716 werd een Adriaentje Fransen Boeser genoemd in Waspik. Op 2-4-1721 werd het begraven van een Adriaentje Franssen Boeser aangegeven door haar broer Bastean. Als dat deze Adriaentje zou zijn, dan zouden zij en haar broer Bastean echter wel heel erg oud zijn geworden.

  ×   Huijbert Cornelisse Berrevoets .
   Zij hadden 5 kinderen, waaronder Adriaen, Grietien en Maijken.

   Op 29-3-1644 in Groot Waspik werd een acoort gesloten tussen Frans Adriaen Boeser ivm het herroepen van een
   contract van houlijcx goet (Waspick, 7-6-1632) met Bastiaen Franssen, Huijbert Corneliss Bervoetss x Adriaenken Franss.
   Zijn drie kinderen krijgen:
   - Bastiaen: 4½ geerde zoals beloofd,
   - Huijbert Corneliss: het huijs etc gecomen van Adriaen Hendricxss Panum, nog een stuk land en geld.
   - Hendrick Franss: 1½ geerd en nog wat land.

   Op 31-1-1646 in Groot Waspik was sprake van een vrijgift tussen Huijbert Corneliss Bervoetss en Frans Adriaenss Boeser betreffende ¾ buijtendijcxe dwersdelle, gemeen met Huijbert Janss, belend aan de Vroukens vaert, voor ƒ200.

   Op 20-3-1655 in Groot-Waspik verkoopt Jan Huijbertss Vassen als voocht van de 5 kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoetss en Adriaenken Franssen en Adriaen Huijbertss, mondiche zoon, een ½ buijtendijcxse delle aende wiel, gemeen met Adriaen Janssen Locht, gecomen van Frans Adriaenss Boeser za, grootvader voor ƒ300.

  4 kinderen


 2. Sebastiaen Franss (Bastiaan Fransen) Boeser , *Waspik ±1620 , † <4-1680 .

  × <1645   Maeijken Lambertss .
   Kinderen: Adriaen Cornelissen Buijs, als man ende voocht van
   Neesken Bastiaensen, Adriaen Bastiaensen ende Gertruijt Bastiaensen.

   Accoort van affscheijdt tusschen Eelken Janss Fiersen weduwe van Sebastiaen Franss ende de voorkijderen van Bastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss. op 12-11-1671 in Groot-Waspik.

   Smaeldeelinghe tusschen de drie voorkijnderen van Sebastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss met namen Adriaen Cornelissen Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaensen, Adriaen Bastiaensen ende Gertruijt Bastiaensen. Alhier voor recht aengebrocht desen xije november 1661.

   Op 26-2-1641 in Groot Waspik was sprake van een vrijgift van een huijsinge, hoff en saeijlant in ’s-Grevelduin voor ƒ 821 aan Cornelis Adriaen Deniss.
   De verkopers waren
   - Mels Janss Crol voor de helft,
   - Willem Lambrechtss,
   - Dirck Genen x Janneken Lambertss,
   - Bastiaen Franss, wed. Maeijken Lambertss mede namens
   - Adriaen Anthonis Timmer x Heijlken Lambertss en
   - Peeter Lambertss (proc Laurens van den Kieboom, not G’berg, 19-2-1641),
   - Commer Lambertss voor 1/8,
   - Claes Thoniss mede namens Heijnrick Thonisen Anneken, Janneken en Jan susters en broer, Heijnrick Gheldens en Mels Janss namens de 2 weeskijnderen van Gelden Willemss Decker en Peeterken Janss voor 1/8.
   Alle erffgenamen van Janneken Melsen. Betaald werd via een wilceur.

  × ±1650   Eeltje Jans Fiers , * ±1625 , † >1687.

  7 kinderen


 3. Heijnrick Franss Boeser , *Waspik ±1622 , † >1673 .

   Heijnrick Franss. Boeser wordt op 11-6-1640 in Groot-Waspik vermeld bij een wilceur met Anthonij Michiel Otgens.

   Gerit Janss namens Anthonij Michiel Otgens, zijn neef, wonende te Ouden Bossche (proc voor schepenen aldaar, 14-5-1640), deed op 11-6-1640 in Groot Waspik een vrijgift aan Heijnrick Franss Boeser betreffende een huijs, hoff, schuer ende boomgaert, gecomen van
   Michiel Mathijss zijn vader za. in ’s-Grevelduin voor de prijs van ƒ2200. Betaald werd via een wilceur.

   Op 29-3-1644 in Groot Waspik werd een acoort gesloten tussen Frans Adriaen Boeser ivm het herroepen van een
   contract van houlijcx goet (Waspick, 7-6-1632) met Bastiaen Franssen, Huijbert Corneliss Bervoetss x Adriaenken Franss.
   Zijn drie kinderen krijgen:
   - Bastiaen: 4½ geerde zoals beloofd,
   - Huijbert Corneliss: het huijs etc gecomen van Adriaen Hendricxss Panum, nog een stuk land en geld.
   - Hendrick Franss: 1½ geerd en nog wat land.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Cornelis Buijs, als man ende vooght van Lesken Bastiaensen Boeser, Hendrick Franss Boeser in qualite als vooght van Jan, Frans, Peeter ende Grietje Bastiaenss Boeser ende Huijbrecht Janssen Vassen, weduwenaer van Truijcken Bastiaenss Boeser, als vader ende vooght van Bastiaen Huijbrechtss Vassen, daer moeder van was de voorgemelte Truijcken Bastiaenss Boeser. Tsamen inder qualite als
   erffgenamen elck voor een gerechte derde part van Adriaen Bastiaenss Boeser haren swager broeder ende oom respective. Ende dat van de erffgoederen de welcke bij den voornoemde
   Adriaen Bastiaenss Boeser naergelaten ende metter doot geruijmt sijnde. Ende selve alhier voor recht aengebrocht desen 27e meert 1674 in Groot Waspik.

  × ±1645   Geertruijt , * ±1625 .
   Wsl. was er ook nog een zoon Gerrit, getrouwd met Maria Peeters Brouwer uit Raamsdonk.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.