Gerrit Ariens Boeser , *Capelle (NB) 1777 , ~Capelle (NB) 14-12-1777 , † Capelle (NB) 28-10-1862.
Zoon van Adriaan (Arie) Boeser en Maria Verhagen .
Get. bij de overl. aangifte: Pieter Gerrits Boeser .
Gerrit Ariens trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Willem Janse Rosenbrand (?) .


× ’s-Grevelduin-Capelle 19-10-1806 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 2-10-1806)
    Catharina Cornelisse Rosenbrand , *Capelle (NB) 1782 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-8-1782 , † Loon op Zand 4-2-1864.

RECHTSBOVEN: De achtkante zaalkerk van Capelle dateert uit ca. 1750.

Kinderen:
 1. Arie Gerrits Boeser , *Capelle (NB) 31-1-1807 , ~Capelle (NB) 1-2-1807 , † Loon op Zand 7-1-1877 .
   Arie. Zoon van Gerrit Ariesz. Boezer & Catharina Rozebrand, geboren den 31 Jan., gedoopt den 1 febr.

   Arie Gse Boezer, geboren op 31-1-1807, werkte aanvankelijk als dienstknegt. Later was Arie Boeser was bouwman van beroep.
   Op 6-1-1877 is een Arie Boeser in Loon op Zand overleden, mogelijk was dat deze Arie.

  × Loon op Zand 24-12-1845   Willemijna van Nieuwenhuijsen , *Loon op Zand 14-10-1813 , † Loon op Zand 13-2-1907.
      Dochter van Hendrik van Nieuwenhuijsen en Anna Catharina (Anna) Otto .
   Get. bij het huwelijk: Hendrik van Nieuwenhuizen (?) .

   De eerste afkondiging van hun huwelijk was op zondag 14-12-1845, zowel te Capelle als te Loon op Zand.
   Kinderen: Anna (85), Catharina (j†), Gerrit (2x j†), Gerrit Hendrik (j†) en een doodgeboren op 20-3-1854.

   Willemijna was een dochter van Hendrik Nieuwenhuizen / Nieuwenhuijsen en wijlen Anna Otto, die is overleden op 20-7-1840 te Loon op Zand, 62 jaar oud. Anna was een dochter van Hendrik Otto en Anna van Rooij. Willemijna’s vader, Hendrik Nieuwenhuizen, is overleden op 22-4-1862 te Loon op Zand, 83 jaar oud. Hij was geboren te Vrijhoeve-Capelle en gedoopt te ’s-Grevelduin-Capelle op 4-2-1781 als zoon van Eland Nieuwenhuizen en Willemijna Konings.

   Onder de getuigen bij Willemijna’s huwelijk was Hendrik Nieuwenhuizen, van beroep bouwman, oud 27 jaren. Dat is wsl. Willemijna’s broer Hendrik Nieuwenhuijsen, geboren op 9-12-1816 te Loon op Zand.

   Willemijna had ook een broer Eland Nieuwenhuizen, geboren op 12-9-1820 in Loon op Zand, die aldaar op 28-8-1844 trouwde met Dingena Dekkers, geboren op 27-11-1820 te Loon op Zand als dochter van Hendrik Dekkers en Dingena van der Leij.

  5 kinderen


 2. Cornelis Boeser , *Capelle (NB) 28-1-1808 , ~Capelle (NB) 31-1-1808 , † Capelle (NB) 21-2-1863 .

  × Capelle (NB) 24-10-1839   Maria van Diemen , *Capelle (NB) 13-9-1815 , † Capelle (NB) 5-1-1895.

  13 kinderen


 3. Gerrit Boeser , *Capelle (NB) 16-3-1809 , ~Capelle (NB) 19-3-1809 , † Capelle (NB) 17-2-1815 .
   Oud 6 jaren. Aangifte door Willem Rosenbrand, bouwman, en Hendrik Zwart, bouwman, beide wonende te Capelle.


 4. Gerrit Boeser , *Capelle (NB) 27-11-1815 , † Vrijhoeve-Capelle 8-1-1892 .

   In het bevolkingsregister van Sprang staat Gerrit vermeld als bouwman. Ook bij zijn huwelijk was landbouwer zijn beroep.

   Onder de getuigen bij zijn huwelijk bevond zich zijn broeder Pieter Boeser, oud 31 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Capelle. Gerret Boeser en P. Boezer konden beiden hun naam schrijven.

  × Capelle (NB) 8-5-1851   Elisabeth Ophorst , *Capelle (NB) 26-2-1820 , † Vrijhoeve-Capelle 12-3-1892.
      Dochter van Adriaan (Aderjanus) Ophorst en Elisabeth Hulst .
   Get. bij het huwelijk: Pieter Gerrits Boeser .

   Kinderen: Catharina (j†), Adriaan, Gerrit, Elisabeth (2x j†), Johanna (j†) en naamloos overleden zoontjes in 1852, 1858, 1859 en 1864.
   Er is een Elisabeth Ophorst overleden op 12-3-1892 in Capelle.

  6 kinderen


 5. Pieter Gerrits Boeser , *Capelle (NB) 18-12-1819 , † ’s-Grevelduin-Capelle 22-6-1863 .
  Pieter Gerrits trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Gerrit Ariens Boeser , de overlijdensaangifte van Cornelis Boeser , het huwelijk van Gerrit Boeser , de geboorteaangifte van Gerrit Pieters Boeser , de overlijdensaangifte van Gerrit Pieters Boeser .

   Pieter Boeser, hooi- en akkerbouwer, won. te Capelle.

   Een naamloze dochter overleed op 29-5-1856 en een naamloze zoon overleed op 2-12-1858, beiden in Capelle (NB). Aldaar overleed op 1-9-1862 weer een naamloze dochter. Overige kinderen: Gerrit (1857-1862), Cornelis (1859-1941) en de postume Pieter (1863-1903).
   Beroep: Bouwman van 1859 tot 1859
   Op 16-11-1864 is Adriana hertrouwd met Gerrit Gerritsz. Verhagen.

  × Capelle (NB) 9-8-1855   Adriana Snijders , *Capelle (NB) 25-5-1824 , † Loon op Zand 25-9-1902.
      Dochter van Cornelis Snijders en Soetje de Jong .
   Get. bij het huwelijk: Gijsbert Snijders .

   Landbouwer Pieter Boeser (35) met Adriana Snijders (31). Eén van de getuigen was Gijsbert Snijders (33), landbouwer, won. te Capelle en broeder van de bruid.

   Adriana Snijders wordt met Gijsbert Snijders, geb. op 22-2-1822 in Capelle, en haar zonen Cornelis en Pieter Gerrit Boeser in de periode 1880-90 in het bevolkingsregister van ’s-Gravelduin-Capelle genoemd. Kennelijk was zij als weduwe bij haar broer ingetrokken.

   Eén van de getuigen bij Adriana’s 2e huwelijk is veldwachter Gerrit de Jong, oud 55 jaren, wonende te Capelle.

  3 kinderen


 6. Marijnus Boeser , *Capelle (NB) 2-5-1825 , † Capelle (NB) 27-5-1898 .

   Marijnus Gz. Boeser.
   73 jaar oud, aangifte door de 38-jarige schoenmaker Dirk Rosenbrand en de 42-jarige veldwachter Isaak de Visser.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 12-5-1859   Adriana de Roon , *Capelle (NB) 15-3-1824 , † Capelle (NB) 5-5-1906.
      Dochter van Arnoldus de Roon en Jacoba Jans van Tilborgh .
   Get. bij het huwelijk: Gerrit de Jong .

   Kinderen: Arnoldus, Gerrit en Jacobus (2x).
   Twee van hun zonen trouwden met twee zussen Oerlemans.

   Zie: Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 1980.

   Marijnus Boeser, jongeman, geboren te Capelle, oud 34 jaren, bouwknecht, wonende te Loon op Zand, ter eenre, en Adriana de Roon, geboren en wonende te Capelle, oud 35 jaren, zonder beroep.
   Getuigen bij hun huwelijk waren
   - Jacobus de Roon, 28 jaren, bouwknecht, won. te Capelle, broeder van de comparant;
   - Arie Huijsmans, 48 jaren, bouwman, won. te Capelle;
   - Cornelis de Rooij, 43 jaren, van beroep schoenmaker, won. te Capelle;
   - Gerrit de Jong, 49 jaren, veldwachter, won. te Capelle.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.