Bertram Jan Beltramsz (Bartrom Jan Bartroms) de Bont , † <1561.
Zoon van Jan Bartroms (Jannen Bertromssoon) de Bont en Adriana Jan Hendrix Lamberts .


×
    Pieterken Jacob Henric Sijmonsdr , † <9-1573.

RECHTSBOVEN: Het was Jan Wouter Claessen de Bont die blijkens een zegel als wapen een bonte kraai voerde.

Kinderen:
 1. Joost Bertrams (Joost Bertens) , † <1592 .

  5 kinderen


 2. Jan Beertens (Jan Bertroms) de Bont , † <1577 .

  ×   Marike , † <1577.
   Het paar was overleden vóór 3-11-1576 toen de erfgenamen van Jan Beertens “een erfenisse mette timmeringe daerop staende opt Craenven vercosten”. Kinderen: Jacob, Claes, Heijlken en Lijsken. Zie: GTMWB 1992.

  4 kinderen


 3. Michiel Beertens (Michielen Bertum Janssen) .

   Op 26-4-1556 koopt Michielen Bertum Janssen moergrond in de parochie Venloon.

   Op 10-2-1568 heeft Willem Comelissoon vercost Peeterken Bertrums moerland gelegen boven ‘t nieuwe verlaat Michiel heeft vanwege zijn bovengenoemde moeder geloofd geld te betalen acht jaren lang.


 4. Adriaen Beertens (Adriaen Bertroms) de Bont , † <1577 .
   Adriaen Beertens is overl. tussen 30-5-1569 en 3-11-1576.

  ×   Truijken Adriaen Jan Sceenken , † <1577.
   Kinderen: Adriaen, Gisselke, Peeterke en Jacopke.

   Op 12-3-1569 heeft Adriaen Bertrumssoon vercost een derdedeel van een erfenisse onbedeelt gelegen op Westerloon hem aanbestorven van de ouders van Truyken Adriaen Jan Sceenken.
   Truyken is evenals haar man Adriaen overleden voor 3-11-1576, wanneer o.a. de weeskinderen van zaliger Adriaen Beertens, als erfgenamen van Jan Beertens vermeld worden.

  4 kinderen


 5. Peter Bertrums (Peeter Beertens) .

   Peter Beertens had een zoon Joost.

   Bij de deling van de goeden van Jan Joost Bertrums wordt ook gesproken van de onbejaarde kinderen van Peeter Bertrums.

   Op 11-12-1618 in LoZ heeft Joost Peter Bertroms zijn rechten en toezeggen in de acht lopen roggen erfelijk overgegeven; de acht lopen uit twaalf lopen die eerder beschreven en overgedragen zijn aan Jacopcken Bertroms door haar broers Jan en Adriaen Bertroms de Bondt.

   Op 3-2-1577 in LoZ heeft Joost Beertens aan zijn broer Peeter Beertens “vercost zijn kintsgegeelte in een erfenisse opte Vaert gelegen, hem aenbestorven van saliger Barbar Beertens, sijne suster”.

  1 kinderen


 6. Jacopke Bertroms de Bont .

   Op 11-12-1618 in LoZ heeft Joost Peter Bertroms zijn rechten en toezeggen in de acht lopen roggen erfelijk overgegeven; de acht lopen uit twaalf lopen die eerder beschreven en overgedragen zijn aan Jacopcken Bertroms door haar broers Jan en Adriaen Bertroms de Bondt


 7. Lijsken Bertroms .


 8. Barber Bertroms de Bont , † <3-1577 .
   Overleden vóór 3-2-1577, wanneer Joost Beertens aan zijn broer Peeter Beertens heeft “vercost zijn kintsgegeelte in een erfenisse opte Vaert gelegen, hem aenbestorven van saliger Barbar Beertens, sijne suster”.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.