Jan Jans (den) Boon .
Zoon van Jan Dirksz (den) Boon (???) en Jannigje (???) .


x
    Neeltge Goris (Neeltie Gorisse) (de Waart) , [] Lekkerkerk ±7-5-1704.

RECHTSBOVEN: Jan Boon en Neeltge Goris lieten op 5-1-1676 in Lekkerkerk een dochter Ariaentje dopen.

Kinderen:
 1. Dirck Jansz (Dirck Janse) (den) Boon , [] Lekkerkerk ±6-1-1705.
  Get. bij de overl. aangifte: Jan Dirckse Boon .
  Dirck Janse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Neeltge Goris (Neeltie Gorisse) (de Waart) (?) .

   Op huijden 31 meij 1679 [in Krimpen a/d Lek] compareerde
   - Dirck Janse in huwelijck hebbende Bastiaantie Maartens, wonende int boveneijnde van Leckerkerck,
   - Leendert Willemse in huwelijck hebbende Geertie Cornelis, die een dochter is van Pieter Maartense, wonende tot Schoonhoven, ende
   - Arijen Janse in huwelijck hebbende Annetje Tonis, en Arijaantie T.onis, meederj. dochter, samen kinderen vam sal. Merchje
   Maartens, wonende in Hubroek. Mitsgaders
   - Jan Andriesse, soo voor sijn selve, als nogh als vooght over sijn minderj. broeder ende suster, samen kinderen van sal. Andries Meertense,
   in dier qualiteijt mede erfgenamen van sal. Arijaantie Jacobs, wed. van Maarten Arijense Krom, haars moeder, schoonmoeder ende grootmoeder respective.
   De welcke bekende mits dese, ten volle voldaen en betaelt te wesen, uijt handen van Waligh Maartense, haaren swager ende oom, van soodanige somme van penn. als ons van de voorn. Waligh Maartense uijt de scheijdinge ende verdelinghe van de boedel van de voorsch. Arijaantie Jacobs was competerende. Ende dat met het ontfangen te weten, Dirck Janse 529-70-14 Leendert Willemse gelijcke somme, Arijen Janse en Arijaantie Tonis 516-6-14, Jan Andriesse 253-3-12.

  x <1675   Bastiaentje Maertens Crom , *Lekkerkerk ±1625 , † >20-12-1690.
      Dochter van Maerten Andriesz Crom en Adriaentje Jacobs .
   DirckJansz. Boon, geb. en won. Lekkerkerk, en Bastiaentje Maertensdr. Crom, geb. Lekkerkerk.

   Bastiaentje Maertens trad op als getuige bij de doop van Aaltje Ariens ’t Riet , de doop van Andries Ariens ’t Riet .

  2 kinderen


 2. ??? Dirk Jansze den Boon .

  x ±1699   Aantie Bastiaanse Vink .

  9 kinderen


 3. ? Jannigje Jans Boon , * ±1640 .

  x   Andries Maertens Crom , † <1666.

  x <1666   Arie Cornelisse ’t Riet , *Lekkerkerk ±1645 , [] Lekkerkerk ±10-8-1712.
   Kinderen: Andries en Aaltje.

   Mogelijk een zoon van Cornelis Adrijaens ’t Riet.

   Get. bij de aangifte begraven: Teunis Ariensz Broere .
   Arie Cornelisse trad op als getuige bij de begrafenis van Andries Ariens ’t Riet , de begrafenis van Jannigje Andriesse ’t Riet .

  6 kinderen


 4. ?? Gerrit Jansse (den) Boon , * ±1665 , † >9-12-1720 .
  Gerrit Jansse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Pieternella Gerrits Boon .

   Gerrit Jansse Boon deed op 15-3-1722 aangifte van begraven van zijn neef Cornelis Jansse Boon.

  x Lekkerkerk 12-1-1687   Grietje Pieterse Oomsoon , *Lekkerkerk ±1665 .
   Ann. 1687. Jan 12. Gerrit Janse Boon, j.m., & Grietje Pieters Oom-soon, j.g., sijn op de 12 tot Leckk. inden H. Echt. bevestigt.

   Zij was een dochter van Pietertie Lauwen, wier begraven op 2-11-1707 werd aangegeven door haar schoonzoon, Gerrit den Boon.

   Grietje Pieterse trad op als getuige bij de doop van Goris Dirks den Boon , de doop van Neeltie Dirks den Boon (?) .

  8 kinderen


 5. ? Aaltje Jans Boon , *Nieuwerkerk a/d IJssel ±1665 , † ±1688 .

  x 1686   Cors Bastiaanse van den Berg .
   Otr. op 10-2-1686 in Zevenhuizen.
   CORS Bastiaanse van den Berg, j.m. van IJselsteijn, won. tot Sevenhuijsen, & Aaltje Jans (Boon), j.d. van Niewerkerck.

   CORS Bastiaenz. van den Bergh, wednr. van Aeltie Janss Boon,
   & Pleuntie Pieterss van Velsen, j.d., byde tot Sevenh., verkregen in 1690 att. van Zevenhuizen nae de Capel op de Ysel om te trouwen. Kinderen: Geertje, Aechje (2x), Pieter en BAstiaan.

  1 kinderen


 6. ? Maria Jansz Boon , *Nieuwerkerk a/d IJssel ±1670 .

  x 1693   Jan Ariensz van Alphen .
   Otr. op 18-4-1693 in Zevenhuizen.

  3 kinderen


 7. Jacob Jansz (den) Boom , * 1673 , ~Lekkerkerk 7-5-1673 .
  Get. bij de doop: Jan Willemsz en Jan Gorisse de Waart en Wijve Adams .
   7. Jacob s. van Jan Janse & Neeltje Goris, g. Jan Goriss, Jan Willems & Wijve Adams.

  x Lekkerkerk 24-2-1702   Pietertje Joosten den Boom , * 1677 , ~Lekkerkerk 24-3-1677 .
      Dochter van Joost Dirks den Boom en Marchje Jacobs .
   Kinderen: Jan en Neeltje.

  2 kinderen


 8. Ariaantje Jans den Boon , * ±1675 , ~Lekkerkerk 5-1-1676 .
  Get. bij de doop: Jan Gorisse de Waart en Jacobje Joris (Jaepje Joris) .
   5. Ariaantje, d. van Jan Boon & Neeltje Goris, g. Theunis [??] Jan Gorisse, Neeltje Jans & Jaepje Joris.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.